Selge nå eller vente til januar?

De som har investert i aksjefond og nå har fått en god avkastning vil kanskje vurdere å selge. Et spørsmål er da om det er lurt å selge nå eller vente til januar. Skattemessig vil det åpenbart være mest gunstig å selge i januar. Du betaler skatt av gevinsten det året du selger. Det betyr at det du selger i år kommer på skatteoppgjøret i juni 2015, mens det du selger i januar har innvirkning på skatteoppgjøret i juni 2016. Du får utsatt skatten et helt år ved å vente til januar. Ved å selge nå får du tilgang til pengene tidligere. Det er også en fordel. Spesielt er det en fordel hvis pengene brukes til å nedbetale dyr kredittkortgjeld. Det samme gjelder hvis du må velge mellom å dekke utgifter ved salg av fond eller å ta opp dyr kreditt.

Hva som er mest lønnsomt er ikke uten videre gitt. Du må ta hensyn til hvor lang tid det er igjen av året. Det er også viktig å huske at det bare er avkastningen som blir beskattet. Selger du fond for 100 med 10 i avkastning så blir skatten 2,70. Du må da velge hva som er viktigst, å utsette skatten på 2,70 et år eller få 100 utbetalt nå isteden for i januar. Hvis 90 % av beholdningen i fond er gevinst blir forholdet noe annet. Et annet forhold er skjermingsfradraget. Du får ikke skjermingsfradrag for andeler du har kjøpt samme år som du selger. Historisk har børsene utviklet seg positivt mot slutten av året og begynnelsen av neste år. Alt dette gjør at det normalt vil være bedre å vente med salg til neste år fremfor å selge mot slutten av året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *