Slik skal jeg få høy avkastning

I en alder av 50 år ser jeg at for å komme noen vei må jeg spare mer og få en høyere avkastning for å komme noen vei.

Forbruket har jeg kuttet mye. Det er snakk om 20-30.000 i året. Forbruket var lavt før jeg kuttet. Det som gjenstår er høyere avkastning. Det skal jeg oppnå på to måter.

1. Belåning

Belåning innebærer at jeg bruker fond som sikkerhet. Jeg kan da sette inn 100 kr og kjøpe fond for 800-900 kr. Jeg vil få avkastning av de 100 kr jeg investerer og i tillegg vil det som lånes gi en avkastning minus lånerenten. Dette øker avkastningen total veldig mye.

Eksempel:

100 kr med 8 % avkastning gir kr 8 i avkastning. Låner jeg så 700 kr i tillegg vil de gi meg en avkastning på 700*8 % minus renten på 2,99 %. Det betyr at de lånte 700 kr gir totalt 5,01 % i avkastning. Det tilsvarer 35,07. Totalt får jeg dermed 43,07 i avkastning av 100 kr investert.

Kostnader

For belåning inntil 50.000 kr er renten 2,95 % nominell og 2,99 % effektiv rente. For kreditt 50.000 til 2.000.000 er nominell rente 5,65 % og 5,80 % effektiv rente.

Risiko

Faller kursene mye vil dette gi et mye sterkere utslag i egenkapitalen. fondene kan også bli tvangssolgt hvis jeg ikke har nok egenkapital. i teorien kan jeg tape mer en hele egenkapitalen. Det skjer hvis kursene faller så raskt at Nordnet ikke får solgt unna før egenkapitalen er tapt.

Med en godt diversifisert portefølje i fond er risikoen redusert. Kursene oppdateres en gang daglig. Endringen vil typisk komme en dag etter at indeksen har gått ned. Det gir meg litt tid til å sette inn penger for å unngå tvangssalg.

Strategi

For å redusere risikoen kommer jeg til å ha gjeldsgraden lavere en maksimal belåning. Jeg kommer til å følge med kontinuerlig og sitte klar med et kredittkort til midlertidig å sette inn penger etter behov.

Jeg kommer til å søke om høyere kredittgrense og utnytte kredittgrensen maksimalt. Når det er gjort setter jeg inn mer penger enn rentekostnaden. Det overskytende investeres i fond for å bygge opp egenkapital.

2. Mini Futures

En Mini Future er et verdipapir med innebygget giring. Penger blir investert i et underliggende verdipapir. Det følger gjeld med verdipapiret slik at du bare investerer egenkapitalen. En Mini Future har innebygget en stop-loss funksjon som gjør at papiret selges hvis egenkapitalen blir for lav.

Gjeldsdelen holdes konstant, bortsett fra at det legges til renter daglig. Dette gjør at dersom det underliggende verdipapir har en verdiøkning på mer en rentene vil gjeldsgraden gå ned. Du vil i et stigende marked får en gradvis lavere giring og lavere avkastning.

Kostnader

Ved kjøp av Mini Futures for 1000 kr er det ingen kurtasje hos Nordnet. Det er en spread , forskjell på kjøps og salgskurs. Men den er på kun noen promille. Det påløper en rentekostnad på gjeldsdelen tilsvarende 1 mnd NIBOR +3 %. Renten legges til gjeldsdelen daglig og reduserer verdien av investeringen.

Risiko

Jeg kan ikke tape mer enn det investerte beløp. Et kraftig børskrakk vil redusere verdien veldig mye og kan gjøre investeringen verdiløs.

Strategi

Jeg velger Mini Futures som følger indeks og har en lav giring. Jeg kommer til å ha en beholdning på det maksimale jeg kan spare opp på ett år. Det blir 120.000-130.000 kr. Skulle jeg tape alt kan det spares opp igjen på et år. Avkastning tar jeg ut fortløpende og plassere i fond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *