Ukens rapport

Det har vært store tap denne uken også. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i juni tilsvarer -166,94 % årlig nominell rente. Jeg ligger farlig nær å bli overbelånt selv om det har bedret seg noe de siste dagene. Jeg kan bli nødt til å sette inn penger for å unngå tvangssalg hvis det blir ytterligere kursfall. De eneste transaksjonene denne uken er at jeg har foretatt årets innskudd i IPS og plassert i fond.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 168,26 %
IPS 14,39 %
Totalt 50,45 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 81,36 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,13 % før jeg blir overbelånt. 168,26 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 168,26 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 78,37 % hittil i år. Med 168,26 % årlig avkastning vil 518,22 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 6,7 %. Den årlige avkastningen på 14,39 % er mer enn de 6,59 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 55,42 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 44,05 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 86.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,7 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,4 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19 %
DNB Telecom 15 %
Fidelity Germany A-EUR 10,3 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,4 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,3 %
Fidelity Singapore A-USD 10,8 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 39,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,1 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *