Ukens rapport

Etter oppgangen denne uken har jeg nesten tatt igjen tapene tidligere i juni. Det er ennå litt igjen før det blir positiv avkasting totalt i juni. Det er de to siste dagene i juni som blir avgjørende. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i juni tilsvarer -9,87 % årlig nominell rente. Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner denne uken. Det er ikke lenger noen akutt fare for at jeg blir overbelånt. Jeg regner med å kunne ta ut noe penger i juli til nedbetaling av kredittkort.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 188,19 %
IPS 16,7 %
Totalt 56,13 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 80,06 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,67 % før jeg blir overbelånt. 188,19 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 188,19 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 91,26 % hittil i år. Med 188,19% årlig avkastning vil 253,04 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 8,1 %. Den årlige avkastningen på 16,7 % er mer enn de 6,59 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 61,01 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 47,77 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 86.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,7 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,5 %
Fidelity Switzerland A-CHF 18,8 %
DNB Telecom 15,1 %
Fidelity Germany A-EUR 10,5 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,3 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,2 %
Fidelity Singapore A-USD 10,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 39,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,9 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *