Ukens rapport

Børsene har utviklet seg positivt. Det er tydelig at markedet tror på en løsning i forhold til Hellas. Kina har satt i verk tiltak som foreløpig har roet markedet noe. Det vil det fortsatt være stor sannsynlighet for turbulens de nærmeste månedene. Jeg er overbevist om at Europa kommer seg gjennom dette, men er usikker på hvor lang tid det tar. Kina er et større problem. Jeg er usikker på om de klarer å unngå krakket. Begrensninger på salg av aksjer og forbud mot negative omtaler gjør det ikke spesielt attraktivt å kjøpe aksjer eller å sitte på aksjer. Tiltakene kan forsterke det en ønsker å forhindre.

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i juli tilsvarer 196,34 % årlig nominell rente. Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner denne uken. Det er ikke lenger noen akutt fare for at jeg blir overbelånt. Jeg regner med å kunne ta ut noe penger i løpet av juli til nedbetaling av kredittkort.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 167,27 %
IPS 13,26 %
Totalt 47,44 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 80,93 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,63 % før jeg blir overbelånt. 167,27 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 167,27 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 87,53 % hittil i år. Med 167,27 % årlig avkastning vil 537,68 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 6,94 %. Den årlige avkastningen på 13,26 % er mer enn de 6,7 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 51,61 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 41,03 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 86.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,7 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,2 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19 %
DNB Telecom 15,1 %
Fidelity Germany A-EUR 10,5 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,4 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,3 %
Fidelity Singapore A-USD 10,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 40,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,9 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,2 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *