Ukens rapport

Dette har vært en turbulent uke, men den endte i pluss. Jeg venter likevel litt med å ta ut penger. Beholdningen av fond ligger fremdeles litt for lavt til at jeg kan ta ut noe. Beholdningen bør øke med 2,08 % før tar jeg ut det overskytende.

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i august tilsvarer 149,72 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 198,34 %
IPS 14,89 %
Totalt 52,74 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 80,5 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,12 % før jeg blir overbelånt. 198,34 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 198,34 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 119,01 % hittil i år. Med 198,34 % årlig avkastning vil 178,99 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 8,93 %. Den årlige avkastningen på 14,89 % er mer enn de 6,64 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 56,11 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 44,12 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 93.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,8 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,8 %
Fidelity Switzerland A-CHF 18,9 %
DNB Telecom 15,5 %
Fidelity Germany A-EUR 11 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,5 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,2 %
Fidelity Singapore A-USD 10,2 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,8 %
DNB Global Indeks 41 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,2 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *