Ukens rapport

Denne uken har utviklingen vært god. Jeg har en positiv utvikling totalt i oktober. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i oktober tilsvarer 425,98 % årlig nominell rente. Jeg har flytte alt i DNB Telecom over i KLP AksjeVerden Indeks for å komme nærmere min ideelle portefølje. Jeg har også solgt meg litt ned i Fidelity Switzerland A-CHF (kr 1533,28) og Franklin Biotechnology Disc A Acc (kr 2220,83). Jeg regner med å kunne ta ut noe penger neste uke.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 71,82 %
IPS 5,26 %
Totalt 18,7 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 81,05 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,05 % før jeg blir overbelånt. 71,82 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 71,82 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 55,49 % hittil i år. Med 71,82 % årlig avkastning vil 44 596,45 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 4,07 %. Den årlige avkastningen på 5,26 % er mindre enn de 7,02 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 18,39 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 14,5 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 77.189,81
Netto kontantuttak kr 62.121

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,5 %
DNB Global Indeks 8,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 24,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,3 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10 %
Fidelity Germany A-EUR 9,9 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,3 %
Fidelity Singapore A-USD 10 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 3,6 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,3 %
DNB Global Indeks 39,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *