Statsbudsjettet 2016

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nytt statsbudsjett. Jeg setter her opp en oversikt over noen av endringene.Siden regjeringen ikke har flertall må de forhandle og da vil det komme endringer.

Skatt på inntekt
Selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 27 % til 25 %. Toppskatten erstattes med en trinnskatt på personinntekt. Trinnskatten settes til 0,8 % på inntekt over 158 800 kr, 1,6 % på inntekt over 224 900 kr, 10,6 % på inntekt over 565 400 kr og 13,6 % på inntekt over 909 500 kr. Personfradraget økes fra 50 400 kr til 51 750 kr. Øvre grense for minstefradraget økes fra 89 050 kr til 91 450 kr. I praksis betyr dette små endringer. Sparing og investeringer blir mer lønnsomt. For lønnsinntekt blir marginalskatten redusert med 0,4 %.

Skatt på formue
Formueskatten reduseres fra 0,85 % til 0,8 %. Bunnfradraget økes fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. For sekundærbolig og næringseiendom økes grunnlaget fra 70 til 80 % av markedsverdien. Det blir etter dette mindre lønnsomt å eie fast eiendom og mer lønnsomt med andre investeringer.

BSU
Skattefradraget på 20 % opprettholdes. Den årlige innskuddsgrensen blir fortsatt 25.000. Taket på 200.000 i totalt innskudd økes til 300.000.

IPS
Det skjer ingen endring i IPS. Beløpsgrensen beholdes på
15000 kr. Siden skatt på alminnelig inntekt reduseres til 25 % får du mindre skattefradrag for innbetalingen. Ordningen blir nå mindre lønnsom.

Moms
Lav sats økes fra 8 % til 10 %. Denne lave satsen gjelder ting som for eksempel offentlig transport, hotellopphold, Tv-lisens, og billetter til kino, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer.

Kilde: Regjeringens nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *