Ukens rapport

Jeg har hatt en positiv utvikling denne uken slik at jeg totalt i juni har gått omtrent i null. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Totalt hittil i år har verdiene falt med 18,52 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner denne uken.

Planen fremover

Normalt ville jeg foretatt min årlige innbetaling i IPS neste uke og fordelt innskuddet slik at fondene kommer tilbake til den ønskede fordelingen. Jeg har nå valgt å utsette innskuddet til høsten når restskatten er betalt. Jeg kommer likevel til å rebalansere IPS neste uke som normalt. På min aksje- og fondskontoJeg er planen fremdeles å selge meg ut hvis markedet tar seg opp igjen. Hovedfokuset nå er på nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Det er kun mulig hvis jeg har mindre mindre gjeld.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond. De selges kun hvis det er nødvendig for å dekke utgifter i forbindelse med bloggene.

Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller kraftig på nytt. Det må i så fall være et fall på godt over 5 %, helst opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -18,52 % (-41,85 % årlig nominell rente)
IPS -2,09 % (-4,73 % årlig nominell rente)
Totalt -6,19 % (-13,99 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 81,60 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,57 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.786,77
Netto kontantuttak kr 19.000

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,6 %
DNB Global Indeks 24,9 %
DNB Health Care 7,5 %
Fidelity Singapore A-USD 32,6 %
Fidelity Switzerland A-CHF 30,5 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,6 %
Nordnet Superfondet Norge 10,8 %
DNB Global Indeks 38,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *