Utlån av aksjer på Investeringskonto Zero

Fra 15. mars tilbyr Nordnet utlån av aksjer på investeringskonto Zero. Det betyr at du kan få renter for å låne ut aksjer du har på Zero-kontoen.

Dette er gjort for å gjøre Zero mer attraktivt. Zero har en liten forsikringspremie og litt dårligere skatteregler. Dette gjør at det vil være bedre å holde aksjeandelen av porteføljen på en aksjesparekonto.

Slik virker det

Utlån av aksjer på Zero vil gi deg litt mer inntekter. Ordningen er automatisk. Du trenger ikke gjøre no. Du kan reservere deg om du ønsker. Nordnet låner ut aksjene til store internasjonale kapitalforvaltere via låneagenter. De som låner aksjene betaler renter. Av rentene beholder låneagentene en tiendedel. Nordnet tar halvparten av det som er igjen og du får resten.

Utlån av aksjer påvirker ikke din beholdning. Du kan kjøpe og selge som normalt. Du vil også fortsette å motta utbytte som vanlig.

Lav avkastning

Det er i midlertid ikke mye å tjene på dette. Nordnet sier selv «Vanligvis vil utlånsrenten per aksje bli mindre enn én prosent, men kan også overstige 10 prosent, eller i sjeldne tilfeller enda mer.»

Renten vil variere over tid og også variere avhengig av hvilken aksje.

I et regneeksempel har Nordnet lagt til grunn at 20 % av aksjene dine til enhver tid er utlånt.

Bruker vi 1 % rente som er det Nordnet selv anslår som normalt. Får vi følgende tall.

Du har en portefølje til en verdi av 1.000.000
20 % lånes ut=200.000
1 % rente gir 2000
En tidel går til å drifte plattformen=200
Av de resterende 1800 tar Nordnet halvparten=900
Du sitter igjen med 900 kr.

Det er småpenger.

Ulempen her er at du ikke vet hvilke aksjer som er utlånt eller hvilke aksjer som gir hvilken rente. Hvis du kjøper aksjer bevisst for å låne ut blir du nød til å investere i blinde.

For de som uansett vil kjøpe enkeltaksjer på en investeringskonto er det greit å ta med seg litt ekstra penger. Men hvis renten før fradrag for kostnader ligger på under 1 prosent blir det lite igjen.

Risiko

Låntakere vil være banker eller kapitalforvaltere som dekker opp lånene 105 % med statsobligasjoner. Det er derfor liten risiko.

Min konklusjon

Det er et greit tiltak som øker lønnsomheten i Zero marginalt for de som uansett vil investere i enkeltaksjer. Men det er ikke dette som gjør deg rik. Dette er en bedre deal for Nordnet enn for kundene. Nordnet tjener like mye uten å invester noe som helst. For de som kun investere i fond har denne endringen ingen betydning.

De som sparer i fond bør ikke la dette styre valg av konto. Skal du spare i aksjefond så velg aksjesparekonto. Da betaler du ikke skatt før etter at du har tatt ut hele det opprinnelige innskuddet. Skal du spare i rentefond velger du i Zero.

Vil du ha både rentefond og aksjefond så fordeler du porteføljen på Zero og aksjesparekonto. Det blir litt mer komplekst, men det blir det uansett hvis du vil has forskjellige fond som investerer i forskjellige aktivaklasser. Du må velge hvilke fond, fordeling mellom fond og når du vil rebalansere eller endre fordeling. Det er litt mer komplekst, men slettes ikke vanskelig. Takler du det, så takler du også helt fint å ha to forskjellige kontoer.

Aksjefond vil normalt gi høyere avkastning enn rentefond. Rebalansering vil derfor normalt bety at du selger en liten andel av aksjefond og kjøper rentefond. Du kan ta ut penger skattefritt fra aksjesparekontoen sette dem inn på Zero å kjøpe rentefond. Skulle det unntaksvis være ønskelig å gå andre veien har du to valg. Du kan justere nye innskudd. Du kan også selge rentefond og kjøpe aksjefond i Zero, for eksempel ved børskrakk eller en dipp. Da kan du reversere dette når markedet tar seg opp igjen. Har du en aksjeandel på inntil 20 % vil hele Zero bli beskattet med 22 %, også aksjeandelen, ved uttak. Det kan derfor være lønnsom å ha en liten aksjeandel på Zero.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *