Kategoriarkiv: Uncategorized

Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,34 % i august og 3,48 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,66 % i august og 33,61 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,20 % i august og 2,91 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,98 % i august og 12,15 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,00 % av bruttoformuen.

Jeg har nå endelig fått ut betalt depositumet på boligen jeg leide ut november i 2022. Det gjør at jeg har litt mer i frie midler.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 20,03 % (30,09 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 20,74 % (31,15 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 23,15 % (34,78 % årlig nominell rente)
Zero 5,77 % (8,67 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 23,48 % (35,26 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 24,12 % (36,23 % årlig nominell rente)
PKB 13,19 % (19,82 % årlig nominell rente)
Totalt 15,47 % (23,23 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.929,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.155,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.223,00
Kontanter kr 1376,97
Totalt kr 43.683,97

Dette er en økning på kr 3.872,66 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,3 %
Nordnet Indeksfond Global 71,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i august og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 9,7 %
MS INVF US Growth A 30,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,6 %
Storebrand Vekst A 9,8 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Holdberg Kreditt A 24,9 %
KLP Obligasjon 5 år 52,4 %
Nordnet Indeksfond Global 22,6 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10,1 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,10 %
Obligasjonsfond 2,95 %
Aksjefond 14,68 %
Bolig 80,26 %

Pensjonssparing 13,29 %
Bolig 80,26 %
Frie midler 6,45 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,20 %
Fellesgjeld 5,80 %

Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,01 % i juli og 3,13 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,76 % i juli og 30,14 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i juli og 2,72 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,24 % i juli og 11,06 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,29 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 18,02 % (31,03 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 20,71 % (35,66 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 19,96 % (34,37 % årlig nominell rente)
Zero 4,55 % (7,83 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 20,47 % (35,24 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 22,01 % (37,89 % årlig nominell rente)
PKB 11,87 % (20,43 % årlig nominell rente)
Totalt 14,02 % (24,13 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.844,00
Nordnet Indeksfond Global kr 29.419,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.351,00
Kontanter kr 1700,54
Totalt kr 43.314,54

Dette er en økning på kr 3.503,23 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for kr 1016,50 i juli og tatt ut kr 1000.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,2 %
Nordnet Indeksfond Global 70,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i juli og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 32 %
Nordnet Indeksfond Global 48,4 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Holdberg Kreditt A 24,8 %
KLP Obligasjon 5 år 52,8 %
Nordnet Indeksfond Global 22,3 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,1 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,7 %
Nordnet Indeksfond Global 40,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,23 %
Obligasjonsfond 2,95 %
Aksjefond 14,29 %
Bolig 80,53 %

Pensjonssparing 13,16 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 80,53 %
Frie midler 6,07 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,21 %
Fellesgjeld 5,79 %

Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,57 % i juni og 3,12 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 1,86 % i juni og 29,16 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i juni og 2,53 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,49 % i juni og 10,8% hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,40 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 19,13 % (38,58 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 23,96 % (48,31 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 23,01 % (46,40 % årlig nominell rente)
Zero 4,50 % (9,08 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 22,48 % (45,32 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 23,89 % (48,18 % årlig nominell rente)
PKB 12,01 % (24,22 % årlig nominell rente)
Totalt 14,66 % (29,56 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.737,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.939,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.373,00
Kontanter kr 906,61
Totalt kr 43.955,61

Dette er en økning på kr 4.144,30 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for kr 921,24 og tatt ut kr 1000.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,7 %
Nordnet Indeksfond Global 71,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i juni og kjøpt fond for kr 9003.

DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 31,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49 %
Storebrand Vekst A 9,5 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Holdberg Kreditt A 24,5 %
KLP Obligasjon 5 år 52,8 %
Nordnet Indeksfond Global 22,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,36 %
Obligasjonsfond 2,93 %
Aksjefond 14,17 %
Bolig 80,54 %

Pensjonssparing 13,21 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 80,54 %
Frie midler 6,01 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,22 %
Fellesgjeld 5,78 %

Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,62 % i mai og 2,54 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 5,04 % i mai og 26,80 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 1,59 % i mai og 2,35 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,43 % i mai og 9,17 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,81 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 18,42 % (44,52 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 22,73 % (54,94 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 16,22 % (49,33 % årlig nominell rente)
Zero 4,99 % (12,07 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 21,7 % (54,45 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 23,68 % (57,24 % årlig nominell rente)
PKB 11,46 % (27,71 % årlig nominell rente)
Totalt 14,03 % (33,92 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.718,00
Nordnet Indeksfond Global kr 31.730,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.347,00
Kontanter kr 125,12
Totalt kr 43.920,12

Dette er en økning på kr 4.108,81 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,5 %
Nordnet Indeksfond Global 72,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i mai og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30,8 %
Nordnet Indeksfond Global 49,6 %
Storebrand Vekst A 9,2 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Holdberg Kreditt A 24,1 %
KLP Obligasjon 5 år 53,4 %
Nordnet Indeksfond Global 22,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,11 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 13,94 %
Bolig 81 %

Pensjonssparing 13,22 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81 %
Frie midler 5,54 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,23 %
Fellesgjeld 5,77 %

Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,38 % i april og 1,91 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 4,04 % i april og 20,71 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,18 % i april og 0,77 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,1 % i april og 5,55 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,04 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 13,46 % (40,96 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,12 % (36,88 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 16,22 % (49,33 % årlig nominell rente)
Zero 4,5 % (13,69 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 15,46 % (47,02 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 16,92 % (51,46 % årlig nominell rente)
PKB 8,67 % (26,37 % årlig nominell rente)
Totalt 10,09 % (30,68 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.729,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.106,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.125,00
Kontanter kr 627,25
Totalt kr 42.587,25

Dette er en økning på kr 2.275,94 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,9 %
Nordnet Indeksfond Global 71,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i april og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,6 %
MS INVF US Growth A 29,1 %
Nordnet Indeksfond Global 50,9 %
Storebrand Vekst A 9,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Holdberg Kreditt A 24,3 %
KLP Obligasjon 5 år 54,3 %
Nordnet Indeksfond Global 21,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 42,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,33 %
Obligasjonsfond 2,83 %
Aksjefond 13,35 %
Bolig 81,49 %

Pensjonssparing 12,90 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81,49 %
Frie midler 5,36 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,32 %
Fellesgjeld 5,68 %

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,35 % i mars og 1,53 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,69 % i mars og 16,02 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,21 % i mars og 0,59 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,08 % i mars og 4,4 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,35 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 9,99 % (40,52 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 11,62 % (47,12 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 11,54 % (46,82 % årlig nominell rente)
Zero 3,3 % (13,38 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 10,51 % (42,64 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 11,79 % (47,83 % årlig nominell rente)
PKB 6,28 % (25,49 % årlig nominell rente)
Totalt 7,4 % (30,03 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.673,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.806,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.146,00
Kontanter kr 842,06
Totalt kr 41.467,06

Dette er en økning på kr 1.655,75 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i mars og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30,7 %
Nordnet Indeksfond Global 49,5 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 9,8 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 41,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,59 %
Obligasjonsfond 2,82 %
Aksjefond 12,79 %
Bolig 81,80 %

Pensjonssparing 12,62 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81,80 %
Frie midler 5,33 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,34 %
Fellesgjeld 5,66 %

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,30 % i februar og 1,18 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,86 % i februar og 12,99 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i februar og 0,38 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,94 % i februar og 3,29 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,67 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 8,13 % (50,29 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 10,32 % (63,82 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 9,04 % (55,92 % årlig nominell rente)
Zero 1,95 % (12,05 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 7,95 % (49,16 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 9,36 % (57,91 % årlig nominell rente)
PKB 5,53 % (34,18 % årlig nominell rente)
Totalt 6,24 % (38,62 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 8016,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.131,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 3.818,00
Kontanter kr 1.299,48
Totalt kr 41.264,48

Dette er en økning på kr 1.453,17 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,5 %
Nordnet Indeksfond Global 70,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i februar og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 9,7 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,6 %
KLP Obligasjon 5 år 54,8 %
Nordnet Indeksfond Global 20,5 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,1 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,66 %
Obligasjonsfond 2,81 %
Aksjefond 12,44 %
Bolig 82,09 %

Pensjonssparing 12,54 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,09 %
Frie midler 5,12 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,35 %
Fellesgjeld 5,65 %

Jeg har automatisert alt

Automatisering av finansene gjør alt enklere. De som investerer automatisk vil normalt også investere mer. Fordelen er at investeringene går uten å være avhengig av egen viljestyrke. Det reduserer risikoen for at det blir glemt eller bevisst utsatt.

Min økonomi er enkel. Jeg har et boliglån som betales automatisk på lønningsdagen. Da investeres det også automatisk i ASK på Nordnet. Jeg setter av penger automatisk til en sparekonto jeg bruker som regningskonto. Der er det normalt bare to regninger som jeg betaler hver måned. Det er fellesutgiftene og strømregningen. De betales også automatisk. Hver lønningsdag setter jeg også av penger automatisk til en brukskonto med bankkort.
Det er normalt lite jeg gjør manuelt. Når alle automatiske betalinger og overføringer er gjennomført pleier det å være en liten rest igjen. Den overfører jeg til sparekontoen.

Jeg sparer maksimalt i IPS hvert år. Jeg setter inn 15.000 kr i januar. Pengene går rett fra sparekontoen.

Til våren får jeg tilbake 1500 kr på skatten. Normalt pleier jeg å få restskatt som må betales manuelt.

Skal jeg kjøpe noe dyrt og betale med kort må jeg overføre penger fra sparekontoen. Det er lite jeg kan gjøre for å automatisere mer. Jeg kunne hatt mer penger på brukskontoen slik at jeg ikke trenger overføre ved større kjøp. Men jeg foretrekker å ha pengene på en sparekonto. Renten er høyere og pengene er litt mindre tilgjengelig. Dette fungerer egentlig helt greit.

Porteføljen er rebalansert

Jeg har et Pensjonskapitalbevis som stammer fra sparing i den gamle IPS ordningen. Der har rentefond og andel i aksjefond. Alle aksjefondene er indeksfond. Jeg trapper ned andelen aksjefond slik at den blir 60 % når jeg er 62.

Jeg har nå foretatt årets rebalansering og nedvekting. Det er litt unødvendig tungvint og tidkrevende. Jeg la inn en bytte ordre 31. januar. Den er nå gjennomført.

Det som er litt tungvint er at jeg må regne ut hvor mange prosent som skal selges av de fond jeg har for mye av. Så må jeg oppgi prosentvis fordeling av det som skal kjøpes. Så må jeg velge de fonds som skal kjøpes. Selv om jeg bare skal bytte til andre fond i porteføljen må jeg likevel søke blant alle fondene Nordnet selger.

Systemet foretar først salg av fond og når alle salgene er gjennomført legges det inn kjøpsordrer. Dette gjør at bytteprosessen tar lang tid.

Nå har jeg følgende fordeling:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41,2 %

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,88 % i januar.
 • Beholdningen av fond har økt med 9,85 % i januar.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i januar.
 • Nettoformuen har økt med 2,33 % i januar.
 • Gjelden utgjør 56,95 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 6,31 % (74,27 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 9,46 % (111,44 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 6,62 % (77,93 % årlig nominell rente)
Zero 2,49 % (29,29 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 4,90 % (57,75 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 6,29 % (74,05 % årlig nominell rente)
PKB 4,55 % (53,56 % årlig nominell rente)
Totalt 4,96 % (58,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.691,00
Nordnet Indeksfond Global kr 27.331,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.267,00
Kontanter kr 2.672,52
Totalt kr 41.961,52

Dette er en økning på kr 2.150,21 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,4 %
Nordnet Indeksfond Global 69,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9100 kr og kjøpt fond for 9104 kr i januar.

DNB Teknologi A 9,8 %
MS INVF US Growth A 31,6 %
Nordnet Indeksfond Global 48,7 %
Storebrand Vekst A 9,8 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55,9 %
Nordnet Indeksfond Global 19,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har satt inn 15.000 i januar og plassert alt i fond.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 8,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,80 %
Obligasjonsfond 2,70 %
Aksjefond 12,17 %
Bolig 82,33 %

Pensjonssparing 12,43 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,33 %
Frie midler 5 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,36 %
Fellesgjeld 5,64 %