Kategoriarkiv: Uncategorized

Plan for 2020

Ved inngangen til et nytt år er det alltid naturlig å legge planer for det nye året. Det er vanskelig å være konkret fordi det er for mange forhold jeg ikke har kontroll over. Økonomien vil i stor grad styres av utviklingen på børsene der selv små endringer kan gi store utslag. Inntektene fra bloggene vil åpenbart styres av hvor gode annonsører jeg finner og av hvor høy trafikk jeg får. Jeg har derfor valgt å sette opp noen punkter over forhold som jeg kan kontrollere.

Investeringer

Jeg har en aksjesparekonto med fond kjøpt med inntekter fra bloggene. Jeg har hovedsakelig investert i indeksfond. Det er bare overskuddet fra bloggene som blir investert i fond.

Til høsten når kredittkortene og restskatten er betalt går jeg tyngre inn i fond.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har et pensjonskapitalbevis (PKB). Jeg kommer til å rebalansere 31. januar som normalt og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet.

Gjeld

Gjelden håndteres slik det er mest økonomisk fornuftig. Det betyr at jeg kun betaler minstebeløpet på studielånet. Den lille porteføljen jeg har hos Nordnet vil fortsatt være belånt. Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo og betaler de aggressivt ned.

Jeg har en plan for å betale ned kortene i løpet av våren.

Jeg får restskatt å betale i 2020. En foreløpig beregning tyder på at jeg må betale 8809 kr.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Forbruk

Jeg har klart å redusere forbruket. Når jeg summerer opp alt jeg bruker på dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat og drikke ble det 6161,90 i gjennomsnitt i måneden i 2019. I 2018 var gjennomsnittet på 7117,90.

Det bør være mulig å få det under 5500 kr i måneden. Det vil alltids komme noen måneder der det er høyere. Gjennomsnittet vil derfor bli høyere. Det gjør at det er begrenset hvor mye lengre ned jeg får presset forbruket. Noe skal jeg klare.

Jeg kommer også til å klippe håret hos Cutters. Da sparer jeg 81 kr hver gang. Det hjelper også litt.

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Oppfølging av min plan for 2019

Jeg lagde ved nyttår en plan for 2019. Den var lite konkret, men jeg skal likevel følge opp planen.

IPS

Jeg har rebalansert beholdningen som vanlig 31. januar. Jeg har ikke investert i ny IPS. Dette er helt i tråd med planen.

Gjeld

Jeg betaler kun minstebeløpet på studielånet. Jeg har fond kjøpt med inntekter fra bloggene. De fondene er belånt. I mai solgte jeg halvparten av beholdningen. Ellers følger jeg min oppskrift på å nedbetale kredittkortgjeld.

Cresco Gold hadde 69000 i saldo som skulle nedbetales i løpet av året. Jeg flyttet halve saldoen til Santander Red. Resten ble nedbetalt 14. juni. Kredittkortgjelden er redusert med 87.000 i 2019.

Det som står igjen nå er kredittkortet fra Santander og litt på kredittkortet fra Sbanken. Det tar et par måneder å betale ned resten til Sbanken. Santander Red blir nedbetalt i løpet av juni.

Det neste blir å spare opp penger til å betale restskatten. Jeg ligger an til å få 8809 kr i restskatt for 2019.

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 1,49 % i desember og 10,94 % totalt i 2019.
 • Bruttoformuen har økt med 3,63 % i desember og 9,91 % totalt i 2019.
 • Gjelden totalt har økt med 4,67 % i desember. Den er redusert med 52,52 % totalt i 2019.
 • Kredittkortgjelden har økt med 4,55 % i desember. Den er redusert med 59,23 % totalt i 2019.
 • Nettoformuen har økt med 3,15 % i desember og 161,83 % totalt i 2019.
 • Gjelden utgjør 30,62 % av bruttoformuen.

Gjeldsøkningen i desember skyldes kjøp av 365 dagerskort med Ruter. I fjor gikk jeg over fra å kjøpe 30 dagerskort til årskort. Årskortet koster ti ganger så mye som 30 dagerskort. Det betyr at jeg får 65 dager gratis i året.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 30.06.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 148,67 % årlig nominell rente.
Pensjonskapitalbevis 20,98 % årlig nominell rente.
Totalt 22,25 % årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 80,05 %. Jeg kan tåle et kursfall på 9,57 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 5,73 % nominell rente og 5,88 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 6,71 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på 149,9 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har kjøpt fond for 3400 kr i desember.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 6.910
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 4.088
Nordnet Superfondet Norge kr 2.054
Fondsfinans Norge kr 707
Bankinnskudd kr 728,04
Lånt ut kr 25.649,85
Totalt kr 40.136,89

Dette er en økning på kr 2.474,86 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 5,1 %
Nordnet Superfondet Norge 14,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,7 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 50,2 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,5 %
DNB Global Indeks 39,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,97 %
Obligasjonsfond 18,11 %
Aksjefond 76,92 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 44,46 %
Kredittkort med rentefri saldo 11,17 %
Lånekassa 34,13 %
Nordnet 10,23 %

Hvorfor jeg vurderer IPS

Jeg kommer ikke til å spare i IPS i år. Det er fortsatt nedbetalingen av kredittkortgjeld som har høyeste prioritet. Kredittkortene er nedbetalt i løpet av juni 2020.

Fordelen med IPS er at du får en skatteutsettelse. Innskuddet er fradragsberettiget, mens utbetalingene er skattepliktig. Med dagens regelverk betyr dette at du får 22 kr mindre i skatt for hver hundrelapp du setter inn. Du betaler også 22 kr i skatt for hver hundrelapp du får utbetalt. En aksjesparekonto må ha null i skatt på gevinst for å være like god. I tillegg til dette er IPS fritatt for formueskatt.

Ulempen er at du binder pengene for en lang tid fremover. Du får ikke ut noe penger før du er 62 år. Den regelen kommer jeg ikke unna. IPS skal utbetales over minimum 10 år. I tillegg er det et krav om at utbetalingen skal vare frem til du er 80 år.

Disse to reglene er det mulig å slippe unna. Antall år reduseres hvis det er nødvendig for å få den årlige utbetalingen opp til 20 % av grunnbeløpet i folketrygden. 1. mai 2019 ble grunnbeløpet økt til 99.858 kr. Det betyr at utbetalingen i IPS vil bli på minst 19.972 kr i året. Dersom saldoen er lavere enn dette betales alt ut på en gang.

Ønsker du å få utbetalingen på f.eks fem år er det bare å sørge for at saldoen ikke er stølrre en 1 G. Det er vanskelig å beregne hva det blir i fremtiden, men det vil normalt øke i takt med lønnsveksten. Det er også vanskelig å vite hvor høy avkastningen vil bli. Men Skulle du bomme å få litt mer enn beregnet så gjør ikke det så mye. Antal år vil uansett bli acvrundet ned til nermeste hele år. Får du mer avkastning enn beregnet er det uansett en fordel.

En mulighet er å først bestemme seg for hvor fort en vil ha ut pengene og justere innskuddene etter det. Resten av sparingen kan en da ha i frie midler. Skulle en så oppdage at en har mer enn nok i frie midler så er det fullt mulig å fortsette sparingen i IPS for å få skattefordelen.

Du kan sette inn 40.000 kr hvert år. Setter du inn mindre enn dette og senere finner ut at du kan spare mer i IPS enn det du førts trodde så får du ikke gjort om på sparingen for tidligere år. Det greieste er derfor å spare maksimalt i IPS til du når de nivået du vil ha. Da kan du vurdere å stoppe hvis det er nødvendig for å få spart opp nok i frie midler.

Det er fullt mulig å ha mer enn en IPS. Du får ikke spart mer totalt, men du får ut pengene raskere. Det kan bli litt mer kompleks å ha mer enn bare en IPS. gebyrer og investeringsmuligheter vil også variere. Men det kan være et alternativ hvis du ikke ønsker å få utbetalingen over 18 år.

Det er åpenbart en fordel å ha frie meidler, men ser en at en vil ha behov for mer å leve av som pensjonist er det helt greit med supplerende sparing i IPS.

Blir det regjeringsskifte etter valget i 2021 kan det hende ordningen blir avviklet. Da kan det være en fordel å spare i IPS mens det fortsatt er mulig.

Dette er de vurderingene jeg må ta når jeg blir ferdig med kredittkortene til sommeren.

Trippel-Trumf Torsdag 5. desember

Torsdag 5. desember er det Trippel-Trumf torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Jeg bruker Trumf medlemskort når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Jeg betaler med Ikano Visa. Nå i desember gir Ikano Visa 3 % rabatt på dagligvarer. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2018 fikk jeg utbetalt 977,76 kr i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

Les mer om Trumf

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 1,50 % i november og økt med 9,31 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 1,52 % i november og økt med 6,06 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 5,86 % i november og 54,63 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 9,17 % i november og 61,00 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 5,10 % i november og 153,77 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 30,32 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 30.06.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 120,72 % (131,92 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 20,54 % (22,44 % årlig nominell rente)
Totalt 21,67 % (23,68 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,71 %. Jeg kan tåle et kursfall på 14,46 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,33 % nominell rente og 6,52 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,44 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig nominell rente på 82,71 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har kjøpt fond for 600 kr i november.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.949
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.988
Nordnet Superfondet Norge kr 1.512
Fondsfinans Norge kr 576
Bankinnskudd kr 726,49
Lånt ut kr 29.410,34
Totalt kr 40.161,83

Dette er en økning på kr 2.498,80 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 5,7 %
Nordnet Superfondet Norge 15,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,9 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 49,2 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20 %
DNB Global Indeks 40,3 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,96 %
Obligasjonsfond 18,70 %
Aksjefond 78,34 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 51,33 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,37 %
Lånekassa 36,93 %
Nordnet 7,38 %

Jeg foretar en ekstraordinær rebalansering

Jeg har et pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Jeg forsøker å ikke tukle for mye med den. Jeg rebalanserer i slutten av januar hvert år. Jeg foretar også en ekstraordinær rebalanseringen hvis et av fondene har en andel som avviker med 3 prosentpoeng i forhold til det den skal ha.

Fonordelingen i Pensjonskapitalbevis pr. i dag:

KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Fondsfinans Kreditt 9,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,5 %
DNB Global Indeks 43,2 %

Etter rebalanseringen vil fordelingen igjen være 40/20/10/10/10/10. Dette er den eneste justeringen av porteføljen siden den vanlige rebalanseringen i slutten av januar. Jeg har lagt inn bytteordrene i dag. Jeg regner med at det tar hele neste uke før det er fullført.

Jeg regner med at det ikke blir noen justeringer før slutten av januar neste år. Det vil bli siste gang jeg rebalanserer med 80 % aksjeandel. Jeg kommer til å gradvis redusere aksjeandelen ned til 60 % ved pensjonsalder.

Verdien av faste utbetalinger

Trippel-Trumf Torsdag 14. november

Torsdag 14. november er det Trippel-Trumf torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Jeg bruker Trumf medlemskort når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Betalingen gjør jeg med Shell Mastercard eller Ikano Visa. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2018 fikk jeg utbetalt 977,76 kr i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

Les mer om Trumf

Jeg fikk ikke lønnsøkning

De lokale lønnsforhandlingene i staten er nå ferdige. Jeg fikk ikke opprykk. Det var skuffende. Forklaringen er at det er et mellomoppgjør med lite penger til fordeling. Det var også mange som har fremmet krav.

Lønnsøkningen 1. mai var på bare 1,55 %. Det var så lite at jeg har fått reallønnsnedgang.

Neste år er det hovedoppgjør. Det er også to år på rad jeg ikke har fått noe. Det øker sannsynligheten noe.

Jeg er nå inne i siste runde med å betale ned kredittkortene og hadde håpet på noe ekstra. Jeg har økt tempo og regner med å bli ferdig i juni neste år.

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 3,47 % i oktober og 7,70 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 3,51 % i oktober og 4,47 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 3,77 % i oktober og 51,81 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 4,93 % i oktober og 57,06 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 7,46 % i oktober og 141,44 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 32,69 % av bruttoformuen.

Nedbetaling av gjeld går raskt. Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo. Saldoen på det ene kortet er nå så lav at jeg klarer å betale det ned fullt ut hver måned. Kortet blir brukt til å betale husleia og andre regninger noen måneder til.

De kredittkortene med rentebærende saldo vil i følge planen være nedbetalt innen 30.06.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 101,54 % (121,91 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 18,99 % (22,80 % årlig nominell rente)
Totalt 20,05 % (24,08 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,36 %. Jeg kan tåle et kursfall på 14,74 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,38 % nominell rente og 6,57 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,50 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på 157,03 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har tatt ut kr 200 i oktober.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.501
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.972
Nordnet Superfondet Norge kr 1.417
Fondsfinans Norge kr 364
Bankinnskudd kr 366
Lånt ut kr 30.824,55
Totalt kr 40.444,55

Dette er en økning på kr 2.781,52 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,9 %
Nordnet Superfondet Norge 15,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 32,1 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 48,6 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,6 %
DNB Global Indeks 42,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,94 %
Obligasjonsfond 17,69 %
Aksjefond 79,37 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 52,75 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,97 %
Lånekassa 35,89 %
Nordnet 6,38 %