Kategoriarkiv: Uncategorized

Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,62 % i mai og 2,54 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 5,04 % i mai og 26,80 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 1,59 % i mai og 2,35 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,43 % i mai og 9,17 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,81 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 18,42 % (44,52 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 22,73 % (54,94 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 16,22 % (49,33 % årlig nominell rente)
Zero 4,99 % (12,07 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 21,7 % (54,45 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 23,68 % (57,24 % årlig nominell rente)
PKB 11,46 % (27,71 % årlig nominell rente)
Totalt 14,03 % (33,92 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.718,00
Nordnet Indeksfond Global kr 31.730,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.347,00
Kontanter kr 125,12
Totalt kr 43.920,12

Dette er en økning på kr 4.108,81 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,5 %
Nordnet Indeksfond Global 72,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i mai og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30,8 %
Nordnet Indeksfond Global 49,6 %
Storebrand Vekst A 9,2 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Holdberg Kreditt A 24,1 %
KLP Obligasjon 5 år 53,4 %
Nordnet Indeksfond Global 22,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,11 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 13,94 %
Bolig 81 %

Pensjonssparing 13,22 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81 %
Frie midler 5,54 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,23 %
Fellesgjeld 5,77 %

Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,38 % i april og 1,91 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 4,04 % i april og 20,71 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,18 % i april og 0,77 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,1 % i april og 5,55 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,04 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 13,46 % (40,96 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,12 % (36,88 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 16,22 % (49,33 % årlig nominell rente)
Zero 4,5 % (13,69 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 15,46 % (47,02 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 16,92 % (51,46 % årlig nominell rente)
PKB 8,67 % (26,37 % årlig nominell rente)
Totalt 10,09 % (30,68 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.729,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.106,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.125,00
Kontanter kr 627,25
Totalt kr 42.587,25

Dette er en økning på kr 2.275,94 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,9 %
Nordnet Indeksfond Global 71,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i april og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,6 %
MS INVF US Growth A 29,1 %
Nordnet Indeksfond Global 50,9 %
Storebrand Vekst A 9,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Holdberg Kreditt A 24,3 %
KLP Obligasjon 5 år 54,3 %
Nordnet Indeksfond Global 21,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 42,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,33 %
Obligasjonsfond 2,83 %
Aksjefond 13,35 %
Bolig 81,49 %

Pensjonssparing 12,90 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81,49 %
Frie midler 5,36 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,32 %
Fellesgjeld 5,68 %

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,35 % i mars og 1,53 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,69 % i mars og 16,02 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,21 % i mars og 0,59 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,08 % i mars og 4,4 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,35 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 9,99 % (40,52 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 11,62 % (47,12 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 11,54 % (46,82 % årlig nominell rente)
Zero 3,3 % (13,38 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 10,51 % (42,64 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 11,79 % (47,83 % årlig nominell rente)
PKB 6,28 % (25,49 % årlig nominell rente)
Totalt 7,4 % (30,03 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.673,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.806,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.146,00
Kontanter kr 842,06
Totalt kr 41.467,06

Dette er en økning på kr 1.655,75 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i mars og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30,7 %
Nordnet Indeksfond Global 49,5 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 9,8 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 41,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,59 %
Obligasjonsfond 2,82 %
Aksjefond 12,79 %
Bolig 81,80 %

Pensjonssparing 12,62 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81,80 %
Frie midler 5,33 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,34 %
Fellesgjeld 5,66 %

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,30 % i februar og 1,18 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,86 % i februar og 12,99 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i februar og 0,38 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,94 % i februar og 3,29 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,67 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 8,13 % (50,29 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 10,32 % (63,82 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 9,04 % (55,92 % årlig nominell rente)
Zero 1,95 % (12,05 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 7,95 % (49,16 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 9,36 % (57,91 % årlig nominell rente)
PKB 5,53 % (34,18 % årlig nominell rente)
Totalt 6,24 % (38,62 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 8016,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.131,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 3.818,00
Kontanter kr 1.299,48
Totalt kr 41.264,48

Dette er en økning på kr 1.453,17 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,5 %
Nordnet Indeksfond Global 70,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i februar og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 9,7 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,6 %
KLP Obligasjon 5 år 54,8 %
Nordnet Indeksfond Global 20,5 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,1 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,66 %
Obligasjonsfond 2,81 %
Aksjefond 12,44 %
Bolig 82,09 %

Pensjonssparing 12,54 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,09 %
Frie midler 5,12 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,35 %
Fellesgjeld 5,65 %

Jeg har automatisert alt

Automatisering av finansene gjør alt enklere. De som investerer automatisk vil normalt også investere mer. Fordelen er at investeringene går uten å være avhengig av egen viljestyrke. Det reduserer risikoen for at det blir glemt eller bevisst utsatt.

Min økonomi er enkel. Jeg har et boliglån som betales automatisk på lønningsdagen. Da investeres det også automatisk i ASK på Nordnet. Jeg setter av penger automatisk til en sparekonto jeg bruker som regningskonto. Der er det normalt bare to regninger som jeg betaler hver måned. Det er fellesutgiftene og strømregningen. De betales også automatisk. Hver lønningsdag setter jeg også av penger automatisk til en brukskonto med bankkort.
Det er normalt lite jeg gjør manuelt. Når alle automatiske betalinger og overføringer er gjennomført pleier det å være en liten rest igjen. Den overfører jeg til sparekontoen.

Jeg sparer maksimalt i IPS hvert år. Jeg setter inn 15.000 kr i januar. Pengene går rett fra sparekontoen.

Til våren får jeg tilbake 1500 kr på skatten. Normalt pleier jeg å få restskatt som må betales manuelt.

Skal jeg kjøpe noe dyrt og betale med kort må jeg overføre penger fra sparekontoen. Det er lite jeg kan gjøre for å automatisere mer. Jeg kunne hatt mer penger på brukskontoen slik at jeg ikke trenger overføre ved større kjøp. Men jeg foretrekker å ha pengene på en sparekonto. Renten er høyere og pengene er litt mindre tilgjengelig. Dette fungerer egentlig helt greit.

Porteføljen er rebalansert

Jeg har et Pensjonskapitalbevis som stammer fra sparing i den gamle IPS ordningen. Der har rentefond og andel i aksjefond. Alle aksjefondene er indeksfond. Jeg trapper ned andelen aksjefond slik at den blir 60 % når jeg er 62.

Jeg har nå foretatt årets rebalansering og nedvekting. Det er litt unødvendig tungvint og tidkrevende. Jeg la inn en bytte ordre 31. januar. Den er nå gjennomført.

Det som er litt tungvint er at jeg må regne ut hvor mange prosent som skal selges av de fond jeg har for mye av. Så må jeg oppgi prosentvis fordeling av det som skal kjøpes. Så må jeg velge de fonds som skal kjøpes. Selv om jeg bare skal bytte til andre fond i porteføljen må jeg likevel søke blant alle fondene Nordnet selger.

Systemet foretar først salg av fond og når alle salgene er gjennomført legges det inn kjøpsordrer. Dette gjør at bytteprosessen tar lang tid.

Nå har jeg følgende fordeling:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41,2 %

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,88 % i januar.
 • Beholdningen av fond har økt med 9,85 % i januar.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i januar.
 • Nettoformuen har økt med 2,33 % i januar.
 • Gjelden utgjør 56,95 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 6,31 % (74,27 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 9,46 % (111,44 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 6,62 % (77,93 % årlig nominell rente)
Zero 2,49 % (29,29 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 4,90 % (57,75 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 6,29 % (74,05 % årlig nominell rente)
PKB 4,55 % (53,56 % årlig nominell rente)
Totalt 4,96 % (58,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.691,00
Nordnet Indeksfond Global kr 27.331,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.267,00
Kontanter kr 2.672,52
Totalt kr 41.961,52

Dette er en økning på kr 2.150,21 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,4 %
Nordnet Indeksfond Global 69,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9100 kr og kjøpt fond for 9104 kr i januar.

DNB Teknologi A 9,8 %
MS INVF US Growth A 31,6 %
Nordnet Indeksfond Global 48,7 %
Storebrand Vekst A 9,8 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55,9 %
Nordnet Indeksfond Global 19,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har satt inn 15.000 i januar og plassert alt i fond.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 8,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,80 %
Obligasjonsfond 2,70 %
Aksjefond 12,17 %
Bolig 82,33 %

Pensjonssparing 12,43 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,33 %
Frie midler 5 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,36 %
Fellesgjeld 5,64 %

Coop har utbetalt utbytte

Nå betaler Coop utbytte til sine medlemmer. Der lite gunstig å ha pengene stående inne der. Du bør ta ut pengene uansett.

Jeg fikk utbetalt 5,65 kr for 2022. Det er betydelig mindre enn tidligere år.

Jeg handler stort sett på Kiwi på vei hjem fra jobb. Det har hendt jeg handlet på Coop Extra på lørdager for å få brukt kupongene. Det var litt lengre å gå enn til nærmeste Kiwibutikk. Prisene er omtrent de samme. Noe er billiger og noe er dyrere. Kupongene gjør at jeg kommer litt bedre ut.

Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut fortløpende. Jeg har knyttet Trumf til et bankkort og får rabatten automatisk.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf

Investering i eiendom

Det er nå innført betydelig høyere skatt på investeringer i verdipapirer og fond. Et alternativ kan derfor være å investere i eiendom. Skattereglene er utformet slik at det er svært gunstig å investere i eiendom.

Det er viktig å være klar over at investering i eiendom krever mye mer aktivitet en plassering i fond. Eiendom er ikke passiv investering og passer derfor ikke for alle.

Egen bolig

Den største skattemessige fordelen med egen bolig er at den kan selges med skattefri gevinst. Kravet er at du har eid boligen i 2 år og har brukt den som primærbolig i 12 måned i løpet av de siste 24 måneder.

Du får også 75 % rabatt på formueskatten. Rabatten reduseres til 30 % av verdien som overstiger 10 millioner.

Du kan leie ut inntil halve boligen målt etter markedsverdi skattefritt. Leier du ut mer en halve boligen er det skattefritt dersom inntekten ikke overstiger 20.000 i året.

Ved korttidsleie, inntil 29 dager hver gang gjelder egne regler. De første 10.000 er skattefritt. For inntekter over 10.000 beskattes 85 %.

Eventuell skattepliktig inntekt blir beskattet som alminnelig inntekt med 22 %.

Dersom du er under 34 år og ikke eier egen bolig kan du spare inntil 27.500 kr i BSU og får 10 % fradrag i skatten. Selv om reglene er strammet inn er det en god ordning.

Fritidsbolig

Har du fritidsbolig kan du selge den etter fem år med skattefri gevinst. Forutsetningen er at du har brukt den som fritidsbolig i fem av de siste år. Du kan også leie ut fritidsboligen. De første 10.000 kr i leieinntekter er skattefrie. For inntekter over 10.000 vil bare 85 % bli skattepliktig. Leier du ut for 20.000 i året blir 8.500 kr skattepliktig. Dette beskattes som alminnelig inntekt som i dag utgjør 22 %. Du får også 5 % rabatt på formueskatten.

Utleiebolig

Dersom du har inntil fire utleieboliger blir det ikke sett på som næringsvirksomhet. Alt blir beskattet som kapitalinntekt med 22 %.

Andre skattemessige forhold

Du må betale kommunale avgifter og du kan også bli belastet eiendomsskatt. Du må sjekke reglene i kommunen der du investerer.

Det er kommet forslag om innstramminger av skattlegging av boliger. Du kan risikere økt formueskatt, krav om lengre botid for å selge boligen skattefritt og andre innstramminger.

Norge er et land der politiske endringer skjer gradvis og man inngår gjerne kompromisser. Det er også en lang tradisjon om å være om hjem og bolig. Selv om det kan bli justeringer ser jeg ikke for meg noen dramatiske endringer på kort tid.

Skatteoptimert investeringer i fond

Det er nå blitt veldig høy skatt på investeringer i aksjer. Etter de nye reglene blir avkastningen beskattet med 51,51 %. Dette er en flatt skatt som betales uavhengig av om du har høy eller lav inntekt. Skatten gir heller ingen opptjening i folketrygden. Dersom du må betale formueskatt går fort 60 % av avkastningen bort i skatt.

Det finnes et lite triks som kan redusere skatten til 39,16 %

Du oppretter en investeringskonto Zero hos Nordnet. Det finnes andre som tilbyr tilsvarende konto. Men da vil du ofte ha et mindre utvalg av investeringsalternativer.

Dersom du holder andelen aksjer ved årsskifte på maksimalt 20 % blir all gevinst beskattet med 22 %. Selskapsskatten på 22 % blir trukket av selskapenes overskudd før du får utbetalt noe. Det gjør at skatten totalt blir 39,16 %. Formueskatten blir litt høyere fordi du ikke får verdsettingsrabatten. Du kommer likevel mye bedre ut. Det er kun ved årsskifte du trenger en aksjeandel på 20 % eller mindre. Resten av året kan aksjeandelen være så høy som du vil.

Et annen triks er å spare i IPS

Sparer du 15.000 kr i IPS får du 3.300 i mindre skatt. Du trenger bare kutte forbruket med 11.700. Med 8 % årlig avkastning vil det ha vokst til 32.384 kr på 10 år. Det tilsvarer 25.260 etter skatt.

Dersom du kutter forbruket med 11.700 kr og investerer utenom IPS vil det ha vokst til 25.260 etter 10 år. Nøyaktig samme beløp. Men det er en viktig forskjell. Du må betale skatt av avkastningen. I tillegg må du betale formueskatt hvert år.

Sparing i IPS er jevngod med å en konto der du slipper skatt på avkastningen og formue.

Ulempen med IPS er at du ikke får ut pengene før du er 62 år. Det er også et krav om at utbetalingen skal vare frem til du fyller 80 år. Det er også et krav om at utbetalingen skal skje over 10 år.

Det er imidlertid lett å få ut pengene raskere. Bare fordel sparingen på flere leverandører.

Dersom den årlige utbetalingen blir mindre en 20 % av Grunnbeløpet i folketrygden blir antall år redusert. Pr. i dag utgjør dette 22.295 kr. Dette beløpet blir justert opp i mai hvert år. Det gjør at beløpet blir høyere når du blir pensjonist. Jeg har kalkulerer med 3 % økning i grunnbeløpet hvert år og 8 % avkastning hver år. Jeg rekalkulerer hvert år når jeg ser avkastningen jeg får og når Grunnbeløpet blir justert i mai.

Jeg har fordelt sparingen i IPS på to leverandører. Jeg regner med å få pengene utbetalt over fem år.

Det er en lav årlig grense på 15.000 i IPS. Det betyr at mesteparten av sparingen må skje utenom IPS. Skulle du bomme med beregningene slik at utbetalingen tar 1 år lengre er ikke det noen krise. Antall år blir rundet ned. Skulle saldoen holde til 5,99 år blir pengene likevel utbetalt over 5 år.

Jeg vet ikke hvilke skatteregler vi får i fremtiden. Men alt tyder på at det vil bli høyere skatt på aksjeavkastninger og aksjeformue. Det vil derfor bli stadig viktigere å fokusere på skatt.