Kategoriarkiv: Uncategorized

Hvorfor jeg vurderer IPS

Jeg kommer ikke til å spare i IPS i år. Det er fortsatt nedbetalingen av kredittkortgjeld som har høyeste prioritet. Kredittkortene er nedbetalt i løpet av juni 2020.

Fordelen med IPS er at du får en skatteutsettelse. Innskuddet er fradragsberettiget, mens utbetalingene er skattepliktig. Med dagens regelverk betyr dette at du får 22 kr mindre i skatt for hver hundrelapp du setter inn. Du betaler også 22 kr i skatt for hver hundrelapp du får utbetalt. En aksjesparekonto må ha null i skatt på gevinst for å være like god. I tillegg til dette er IPS fritatt for formueskatt.

Ulempen er at du binder pengene for en lang tid fremover. Du får ikke ut noe penger før du er 62 år. Den regelen kommer jeg ikke unna. IPS skal utbetales over minimum 10 år. I tillegg er det et krav om at utbetalingen skal vare frem til du er 80 år.

Disse to reglene er det mulig å slippe unna. Antall år reduseres hvis det er nødvendig for å få den årlige utbetalingen opp til 20 % av grunnbeløpet i folketrygden. 1. mai 2019 ble grunnbeløpet økt til 99.858 kr. Det betyr at utbetalingen i IPS vil bli på minst 19.972 kr i året. Dersom saldoen er lavere enn dette betales alt ut på en gang.

Ønsker du å få utbetalingen på f.eks fem år er det bare å sørge for at saldoen ikke er stølrre en 1 G. Det er vanskelig å beregne hva det blir i fremtiden, men det vil normalt øke i takt med lønnsveksten. Det er også vanskelig å vite hvor høy avkastningen vil bli. Men Skulle du bomme å få litt mer enn beregnet så gjør ikke det så mye. Antal år vil uansett bli acvrundet ned til nermeste hele år. Får du mer avkastning enn beregnet er det uansett en fordel.

En mulighet er å først bestemme seg for hvor fort en vil ha ut pengene og justere innskuddene etter det. Resten av sparingen kan en da ha i frie midler. Skulle en så oppdage at en har mer enn nok i frie midler så er det fullt mulig å fortsette sparingen i IPS for å få skattefordelen.

Du kan sette inn 40.000 kr hvert år. Setter du inn mindre enn dette og senere finner ut at du kan spare mer i IPS enn det du førts trodde så får du ikke gjort om på sparingen for tidligere år. Det greieste er derfor å spare maksimalt i IPS til du når de nivået du vil ha. Da kan du vurdere å stoppe hvis det er nødvendig for å få spart opp nok i frie midler.

Det er fullt mulig å ha mer enn en IPS. Du får ikke spart mer totalt, men du får ut pengene raskere. Det kan bli litt mer kompleks å ha mer enn bare en IPS. gebyrer og investeringsmuligheter vil også variere. Men det kan være et alternativ hvis du ikke ønsker å få utbetalingen over 18 år.

Det er åpenbart en fordel å ha frie meidler, men ser en at en vil ha behov for mer å leve av som pensjonist er det helt greit med supplerende sparing i IPS.

Blir det regjeringsskifte etter valget i 2021 kan det hende ordningen blir avviklet. Da kan det være en fordel å spare i IPS mens det fortsatt er mulig.

Dette er de vurderingene jeg må ta når jeg blir ferdig med kredittkortene til sommeren.

Trippel-Trumf Torsdag 5. desember

Torsdag 5. desember er det Trippel-Trumf torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Jeg bruker Trumf medlemskort når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Jeg betaler med Ikano Visa. Nå i desember gir Ikano Visa 3 % rabatt på dagligvarer. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2018 fikk jeg utbetalt 977,76 kr i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

Les mer om Trumf

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 1,50 % i november og økt med 9,31 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 1,52 % i november og økt med 6,06 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 5,86 % i november og 54,63 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 9,17 % i november og 61,00 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 5,10 % i november og 153,77 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 30,32 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 30.06.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 120,72 % (131,92 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 20,54 % (22,44 % årlig nominell rente)
Totalt 21,67 % (23,68 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,71 %. Jeg kan tåle et kursfall på 14,46 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,33 % nominell rente og 6,52 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,44 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig nominell rente på 82,71 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har kjøpt fond for 600 kr i november.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.949
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.988
Nordnet Superfondet Norge kr 1.512
Fondsfinans Norge kr 576
Bankinnskudd kr 726,49
Lånt ut kr 29.410,34
Totalt kr 40.161,83

Dette er en økning på kr 2.498,80 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 5,7 %
Nordnet Superfondet Norge 15,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,9 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 49,2 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20 %
DNB Global Indeks 40,3 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,96 %
Obligasjonsfond 18,70 %
Aksjefond 78,34 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 51,33 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,37 %
Lånekassa 36,93 %
Nordnet 7,38 %

Jeg foretar en ekstraordinær rebalansering

Jeg har et pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Jeg forsøker å ikke tukle for mye med den. Jeg rebalanserer i slutten av januar hvert år. Jeg foretar også en ekstraordinær rebalanseringen hvis et av fondene har en andel som avviker med 3 prosentpoeng i forhold til det den skal ha.

Fonordelingen i Pensjonskapitalbevis pr. i dag:

KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Fondsfinans Kreditt 9,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,5 %
DNB Global Indeks 43,2 %

Etter rebalanseringen vil fordelingen igjen være 40/20/10/10/10/10. Dette er den eneste justeringen av porteføljen siden den vanlige rebalanseringen i slutten av januar. Jeg har lagt inn bytteordrene i dag. Jeg regner med at det tar hele neste uke før det er fullført.

Jeg regner med at det ikke blir noen justeringer før slutten av januar neste år. Det vil bli siste gang jeg rebalanserer med 80 % aksjeandel. Jeg kommer til å gradvis redusere aksjeandelen ned til 60 % ved pensjonsalder.

Verdien av faste utbetalinger

Trippel-Trumf Torsdag 14. november

Torsdag 14. november er det Trippel-Trumf torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Jeg bruker Trumf medlemskort når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Betalingen gjør jeg med Shell Mastercard eller Ikano Visa. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2018 fikk jeg utbetalt 977,76 kr i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

Les mer om Trumf

Jeg fikk ikke lønnsøkning

De lokale lønnsforhandlingene i staten er nå ferdige. Jeg fikk ikke opprykk. Det var skuffende. Forklaringen er at det er et mellomoppgjør med lite penger til fordeling. Det var også mange som har fremmet krav.

Lønnsøkningen 1. mai var på bare 1,55 %. Det var så lite at jeg har fått reallønnsnedgang.

Neste år er det hovedoppgjør. Det er også to år på rad jeg ikke har fått noe. Det øker sannsynligheten noe.

Jeg er nå inne i siste runde med å betale ned kredittkortene og hadde håpet på noe ekstra. Jeg har økt tempo og regner med å bli ferdig i juni neste år.

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 3,47 % i oktober og 7,70 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 3,51 % i oktober og 4,47 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 3,77 % i oktober og 51,81 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 4,93 % i oktober og 57,06 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 7,46 % i oktober og 141,44 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 32,69 % av bruttoformuen.

Nedbetaling av gjeld går raskt. Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo. Saldoen på det ene kortet er nå så lav at jeg klarer å betale det ned fullt ut hver måned. Kortet blir brukt til å betale husleia og andre regninger noen måneder til.

De kredittkortene med rentebærende saldo vil i følge planen være nedbetalt innen 30.06.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 101,54 % (121,91 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 18,99 % (22,80 % årlig nominell rente)
Totalt 20,05 % (24,08 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,36 %. Jeg kan tåle et kursfall på 14,74 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,38 % nominell rente og 6,57 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,50 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på 157,03 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har tatt ut kr 200 i oktober.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.501
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.972
Nordnet Superfondet Norge kr 1.417
Fondsfinans Norge kr 364
Bankinnskudd kr 366
Lånt ut kr 30.824,55
Totalt kr 40.444,55

Dette er en økning på kr 2.781,52 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,9 %
Nordnet Superfondet Norge 15,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 32,1 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 48,6 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,6 %
DNB Global Indeks 42,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,94 %
Obligasjonsfond 17,69 %
Aksjefond 79,37 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 52,75 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,97 %
Lånekassa 35,89 %
Nordnet 6,38 %

Trippel-Trumf Torsdag 24. oktober

Torsdag 24. oktober er det Trippel-Trumf torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Jeg bruker Trumf Visa når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Der får jeg 2 % og 4 % på trippel-torsdag. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2018 fikk jeg utbetalt 977,76 kr i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

Les mer om Trumf

Sbanken øker marginene

Sbanken øker renten på lån og innskudd. Renteøkningen på boliglån med 50 % egenkapital er på 0,2 %. for alle andre boliglån og boligkreditt er økningen 0,25 %. Renten på billån økes også med 0,25 %.

Kreditt på brukskonto får ny rente på 18 %. Det er en økning på 1,3 %. Det er ingen økning i renten på kredittkort. Men renten på kredittkort er satt opp mye tidligere.

På innskudsrentene er det liten økning. Det er ingen økning i renten på brukskonto. Det er heller ingen økning i renten på sparekonto med saldo under 100.000 kr. Renten på BSU øker med 0,1 %. Det gjør også renten på sparekonto med saldo over 100.000.

En av uiempene med Sbanken er lav rente på innskud. De vil etter denne endringen fortsatt komme dårlig ut. Skal du spare i bank bør du velge en annen bank.

Det er åpenbart at Sbanken bruker renteøkningen til å øke sine marginer. den forholdsvis høye renteøkningen på kontokreditt kan muligens skyldes at nye reguleringer gjør denne typen lån mindre lønnsomme. Nye reguleringer reduserer hvor mye bankene kan låne ut. Strengere krav til vurdering av søknader kan også være kostnadsdrivende. Innrapportering til gjeldsregisteret og uthenting av innformasjon ved søknader vil også øke kostnadene

Slik får du billige dagligvarer

Det viktigste når du kjøper dagligvarer er hva du kjøper og hvor. Lager du mat fra bunnen av og alltid handler i dagligvare forretninger så blir det billigere. Når du så har gjort det så finnes det muligheter til å få rabatter slik at prisen presses enda lenger ned.

Trumf

Medlemskap i Trumf er gratis. Du får trumfpoeng verdt 1 % av de du kjøper. Poengene kan overføres til bank. Ofte har de Trippel-Trumf Torsdag da du får hele 3 %. Trumfpoeng får du når du handler i KIWI, Meny, SPAR, Eurospar, Joker, Centra, Ultra og Jacob’s Du får også 30 øre pr liter i bonus hos Shell og 40 øre literen hos Esso.

Blir du medlem av Kiwi Pluss får du 15 % trumfpoeng på fersk frukt og grønt og ferskpakket fisk. Meld deg inn i Joker GLAD og få 5 % trumfpoeng på alt du handler på mandager. Dette kommer i tillegg til den vanlige bonusen på 1 %. Meny gir kuponger. Da får du inntil 20 % rabatt på enkelte varer. Du trenger bare logge deg inn på nettsiden og aktivere kupongene. Rabatten rekkes fra i kassa. For å få rabatten må du ha med medlemskortet eller betale med et bankkort registrert hos Trumf. Du kan også betale med Trumf Visa.

Trumf Visa

Dette er et kredittkort som gir 2 % trumfpoeng ved kjøp i dagligvareforretninger tilknyttet Trumf. På Trippel-Trumf Torsdag får du 4 %. Du får ingen trumfpoeng i konkurrerende dagligvareforretninger i Norge. På alle andre kjøp får du 0,5 %.

Shell Mastercard

Shell Mastercard gir 40 øre literen i trumfpoeng. Kortet gir 1 % på alle andre kjøp.

Coop

Ved å melde deg inn i Coop får du minimum 1 % kjøpsutbytte. Du får også tilsendt kuponger hver måned på varer du normalt handler. Jeg får 4-8 kuponger hver gang. De kupongene jeg får har verdi på 4 til 10 kr pr stk. Av og til får jeg kupong på en gratis vare eller en kupong verdt 30 kr. Hvis du logger deg inn på nettsiden vil du se flere kuponger. Du trenger bare klikke på dem for å aktivere. Bare bruk medlemskortet og kupongene trekkes fra i kassa.

Medlemskap krever innbetaling av medlemsinnskudd på kr 300.

Coop Mastercard gir alle fordeler som kommer med ditt Coop-medlemskap. I tillegg får du 1 % bonus på varekjøp inntil 250.000 pr år. Du får ingen bonus på kjøp hos konkurrerende dagligvareforretninger i Norge.

Ikano Visa har 1 % fast rabatt på dagligvarer. I desember i år gir de 3 %. Rabatten trekkes rett av regningen.