Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen er redusert med 0,06 % i oktober. Den har økt med 3,21 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 1,45 % i oktober. Den har økt med 30,75 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 0,17 % i oktober og 3,23 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 0,07 % i oktober og 11,94 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 53,97 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 15,11 % (18,14 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 8,03 % (9,64 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 20,26 % (24,33 % årlig nominell rente)
Zero 5,6 % (6,72 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1/,68 % (22,43 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 20,77 % (24,94 % årlig nominell rente)
PKB 10,9 % (13,09 % årlig nominell rente)
Totalt 11,81 % (14,18 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 27.403,00
Kontanter kr 12.790,50
Totalt kr 40.193,50

Dette er en økning på kr 382,19 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for 13044,33 kr og tatt ut 13089 kr i oktober. Jeg har også byttet fond. Jeg har nå bare et fond.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i oktober og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 29,2 %
Nordnet Indeksfond Global 50,5 %
Storebrand Vekst A 10,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har flyttet noe fond fra Nordnet Indeksfond Global til Nordnet Global Indeks 125.

Holdberg Kreditt A 25,3 %
KLP Obligasjon 5 år 52,8 %
Nordnet Global Indeks 125 13 %
Nordnet Indeksfond Global 8,9 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 39,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,22 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 14,37 %
Bolig 80,48 %

Pensjonssparing 13,03 %
Bolig 80,48 %
Frie midler 6,50 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,18 %
Fellesgjeld 5,82 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *