Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen er redusert med 0,21 % i september. Den har økt med 3,27 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 0,7 % i september. Den har økt med 32,68 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 0,16 % i september og 3,06 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 0,26 % i september. Den har økt med 11,86 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 54,03 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 17,05 % (22,79 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 13,99 % (18,70 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 19,74 % (26,39 % årlig nominell rente)
Zero 4,94 % (6,6 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 19,42 % (25,97 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 20,65 % (27,61 % årlig nominell rente)
PKB 11,39 % (15,22 % årlig nominell rente)
Totalt 12,91 % (17,26 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.035,00
Nordnet Indeksfond Global kr 29.170,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.984,00
Kontanter kr 1002,19
Totalt kr 42.191,19

Dette er en økning på kr 2.379,88 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,8 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i september og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 9,7 %
MS INVF US Growth A 30,4 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 10,5 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Holdberg Kreditt A 25,4 %
KLP Obligasjon 5 år 52,5 %
Nordnet Indeksfond Global 22 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19 %
Nordnet Indeksfond Global 40 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,03 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 14,61 %
Bolig 80,43 %

Pensjonssparing 13,07 %
Bolig 80,43 %
Frie midler 6,50 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,19 %
Fellesgjeld 5,81 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *