Kredittkort med falsk trygghet?

Kredittkort blir ofte anbefalt fordi det gir en ekstra sikkerhet i tilfelle du ikke får det du betaler for. I Norge er forbrukere godt beskyttet enten du betaler med kredittkort eller ikke. Det kan likevel være et problem dersom selskapet du har handlet med går konkurs. Er pengene borte hjelper det ikke med juridiske rettigheter. Det er nettopp i slike situasjoner at det er en fordel å ha betalt med kredittkort. Du kan da kreve pengene tilbake fra banken.

Dine penger skriver i en artikkel om et ektepar som betalte feriereisen med kredittkort og likevel ikke fikk noe refusjon da flyselskapet gikk konkurs. De hadde et kredittkort som betaler renter dersom de har en positiv saldo. Vanligvis betaler ikke kredittkort renter selv om kunden har til gode penger. Dette ekteparet satte inn penger på kredittkortet og tjente renter. DNB hevder at siden de kun brukte oppsparte midler da de betalte for feriereisen så gjelder ikke Finansavtalens bestemmelser om kredittkjøp.

DNB hevder også at siden de kjøpte reisen via en turoperatør og ikke direkte fra flyselskapet har de ikke krav på refusjon. Argumentet er at turoperatøren kan ordne transport med et annet fly selskap.

DNB sier de likevel vil kunne refundere etter tidspunktet for den planlagte reisen når tapet er konstatert. Det siste var noe ekteparet ikke hadde hørt fra DNB tidligere da klagen bare ble avvist.

Visa og Mastercard har ordninger utover norsk lov som gjør det mulig å refundere penger. I USA er dette helt vanlig. Klager kunden så trekker VISA eller Mastercard penger av det brukerstedet har til gode. Dette lar seg gjøre fordi det går noe tid fra et kredittkort blir belastet og til brukerstedet får pengene. I noen tilfeller holdes 20 % av beløpet tilbake i inntil 26 uker i tilfelle det fremmes krav om refusjon. I USA er det heller ikke uvanlig at brukerstedet må stille et kredittkort som sikkerhet slik at det alltid vil være penger tilgjengelig. Ofte har bankene en ordning der kunden får tilbake pengene uten diskusjon og så sperres kortet. Bankene taper ingenting, heller ikke VISA eller Mastercard. Hele regningen belastes brukerstedet. I Norge er bankene lite villige til å reversere transaksjoner utover det som følger av norsk lov.

Ordningen de har i USA kan misbrukes. Smykker blir bestilt og levert på døra med kvittering og alt i orden.. Når kunden så krever pengene tilbake reverseres transaksjonen og brukerstedet kan protestere og legge frem all mulig dokumentasjon til ingen nytte. Det er kanskje å gå langt men jeg synes nok at norske banker er lite villige til å bruke de muligheter som finnes innen VISA og Mastercard systemet.

Nå varierer nok reglene noe i USA fra bank til bank og litt avhengig av hvem butikkene bruker til å behandle transaksjonene. Men det er helt vanlig at kunden kan bestride enhver transaksjon uavhengig av grunnlag og at banken refunderer og sperrer kortet.

Kredittkort som gir rabatter.
Kredittkort med lav rente.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *