Et delmål er nådd

Jeg har nå 20.000 kr i investeringskonto Zero. Det er ment som en reserve til ny TV, laptop eller kjøleskap.

Jeg har 85 % i KLP Obligasjon 5 år og 15 % i Nordnet Indeksfond Global. Andel aksjefond skal holdes på under 20 %.

Jeg har nå stoppet avtalegiroen. Jeg kommer til å fokusere på investeringer i IPS og Aksjesparekonto.

Dersom jeg har noe ekstrapenger vil det kunne bli noen sporadiske innskudd i Zero fremover.

Viktige økonomitips før nyttår

Det er en del ting som kan være lurt å gjøre før slutten av skatteåret. Det kan lønne seg å begynne tidlig. Det er fort å glemme og ofte har finansinstitusjonene veldig tidlige frister.

IPS

Dersom du vil opprette IPS bør det gjøres i god tid før nyttår. Finansinstitusjonene har også her en tidlig frist. Du kan sette inn 40.000 kr i år og få fradrag på skatten. Du sparer skatt tilsvarende 22 % av innskuddet.

Det er foreslått å redusere grensen til 15.000 fra neste år. Det kan derfor være lurt å sette inn mest mulig i år.

En av fordelene med IPS er at du slipper formueskatt. Det er foreslått å øke formueskatten og redusere verdsettingsrabatten på aksjer. IPS blir dermed enda mer lønnsom for de som betaler formueskatt.

Min artikkel om IPS

BSU

For de som har mulighet til det er BSU normalt den beste spareformen. Du kan sette inn inntil 27.000 kr året og få 20 % fradrag på skatten. Skal du ha fradrag i år må innskuddet gjøres før nyttår.

Min artikkel om BSU

Nordnet endrer plattformavgiftene

Nordnet har nye plattformavgifter fra 1. april. Den viktigste endringen er at de reduserer prisene og fjerner rabattene.

Nye avgifter blir:

 • Aktive fond 0,29 %
 • Indeksfond 0,19 %
 • Pengemarkedsfond 0,09 %
 • Andre rentefond 0,19 %

Det innføres 0,1 % forvaltningshonorar i Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG
og Nordnet Indeksfond Teknologi. Avgiften for automatisk rebalansering og nedtrapping av aksjeandel for Nordnet alderstilpasset pensjon (som tilbys kunder med Egen pensjonskonto) økes fra 0,10 % til 0,19 %.

Konsekvensen av endringer

De som har en stor portefølje betaler mye mer. Andre kunder betaler litt mindre. De billigste indeksfondene får en pris på 0,19 % mot 0,3 % før.

Selv etter denne endringen vil de fleste indeksfond fortsatt være dyrere enn hos Sbanken.

Rentefond, utenom pengemarkedsfond, blir dyrere. Avgiften økes fra 0,15 til 0,19 %.

Har du Egen Pensjonskonto hos Nordnet bør du vurdere å foreta rebalansering og nedvekting selv.

For meg blir eneste konsekvens at jeg betaler mindre.

Denne prisendringen er åpenbart gjort for å konkurrere med Sbanken. De billigste indeksfondene blir konkurransedyktige. De fleste indeksfond vil være 0,13 % dyrere hos Nordnet enn hos Sbanken. Aktive aksjefond blir 0,1 % billigere. Det tror jeg ikke er avgjørende for noen.

Dette kan muligens bremse flukten til Sbanken noe. I Sbanken vil en kunne velge blandt alle indeksfond og betale 0,06 %. Det billigste indeksfond jeg har funnet hos Sbanken er Storebrand Indeks – Alle Markeder A som tar 0,16 %.

Nordnet har flere kontotyper. De tilbyr Investeringskonto Zero og Egen Pensjonskonto. Det gjør ikke Sbanken. Nordnet har også flere fond å velge mellom.

Det blir dermed en vurdering om en bare vil se på pris eller om utvalget også teller.

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 6,41 % i november og 54,38 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 6,73 % i november og 56,78 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 100 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 6,41 % i november og 61,05 % hittil i år.
 • Spareraten er 50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 23,84 % (26,06 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 23,63 % (25,82 % årlig nominell rente)
Zero 0,27 % (0,30 % årlig nominell rente)
IPS 21,73 % (25,34 % årlig nominell rente)
PKB 16,14 % (17,64 % årlig nominell rente)
Totalt 17,77 % (19,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.125,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.850,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.304,00
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 44.184,98

Dette er en økning på kr 6.833,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 9,9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i november og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,2 %
DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 51 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 2560 kr i november og kjøpt fond for alt.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 85 %
Nordnet Indeksfond Global 14,9 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 4,30 %
Obligasjonsfond 14,59 %
Aksjefond 81,11 %

Pensjonssparing 68,60 %
Depositum husleie 1,41 %
Frie midler 30 %

Justering av porteføljer

Jeg har en enkel investeringsstrategi og prøver ikke å tukle for mye med den. Nå har jeg gjort to justeringer. I ASK med blogginntekter har jeg fortatt en rebalansering. Beholdningen var nå så skjev at det var nødvendig.

Jeg har en investeringskonto Zero som brukes til buffersparing. Der hadde jeg kun obligasjonsfond. Nå er 15 % investert i et globalt indeksfond. Med en aksjeandel på under 20 % vil all avkastning bli beskattet med 22 %. Det kan derfor være lurt å ha noe aksjefond der.

Kommer det et børskrakk kommer jeg til å rebalansere slik at aksjeandelen på 15 % opprettholdes. Når oppturen kommer lar jeg bare aksjeandelen øke i en periode før jeg rebalanserer andre veien. For å få skattefordelene må aksjeandelen være maksimalt 20 % ved slutten av året.

Sparemålene for i år er oppnådd

I min plan for 2021 hadde jeg flere sparemål.

Planen var å spare 300 kr i måneden i Zero, totalt 3.600 kr. Det ble oppnådd i september.
Jeg skulle også spare 86.400 kr i ASK. Det er nådd nå. Målet var også å spare 40.000 i IPS. Det ble oppnådd juli.

Det har gått bedre en forventet. Noe av dette skyldes korona. Det er lett å spare penger når alt er stengt ned. Jeg har justert forbruke opp litt. Men det vil fortsatt være veldig lavt.

Marginal økning av renten på studielån

Fra 1. januar vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,312 prosent til 1,322 prosent. Det er en marginal økning på 0,01 prosent. Det utgjør 50 kr i året for de med et studielån på 500.000. Det er knapt merkbart.

24. september økte Norges Bank renten fra 0 til 0,25 %. Renten på studielånet følger markedet, men med et etterslep. Det er i mars at vi kommer til å se den fulle effekten av renteøkningen.

Prognosen til Norges Bank er at styringsrenten skal økes til 1 % innen september 2022 og til 1,7 % innen utgangen av 2024. Det er dermed naturlig at studierenten økes tilsvarende i samme periode. Det er en moderat økning. Renten på studielån vil fortsatt være lav.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1. januar blir offentliggjort 10. desember med søknadsfrist 17. desember.

Utnytt studielånet

Resultatet av lokale forhandlinger

Jeg har nå fått vite resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i staten. Jeg har fått 3,55 prosent opprykk med virkning fra 1. juli. Det gjør at jeg får utbetalt kr 889 mer i måneden. Sammen med lønnsøkningen 1. mai har lønnen gått opp med 5,33 prosent totalt i år.

Lønnen blir justert i desember med etterbetaling fra juli. Det ser ut til å bli en grei lønnsutbetaling i desember. Etter den utbetalingen ligger jeg an til å få restskatt på 1850 kr. Jeg setter av penger og betaler den 31. mai neste år.

Det eneste jeg kan si om lokale lønnsforhandlinger er at du må alltid sende inn krav. Blir du liggende etter blir det vanskelig å ta de igjen. Selv om du skulle klare å ta det igjen senere vil du ha tapt mye i flere år.

Uansett hvor mye du tjener ved siden av jobben er lønna den viktigste inntektskilden for de fleste. Ikke glem det.

Jeg fortsetter å spare 50 % av netto utbetalt. Det er hardt. Lønnsøkningen gjør det litt lettere. Jeg kommer ikke til å øke spareraten. Den er høy nok.

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 3,06 % i oktober og 45,08 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 3,53 % i oktober og 46,89 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 100 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,06 % i oktober og 51,35 % hittil i år.
 • Spareraten er 62,74 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 16,14 % (19,38 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,35 % (14,83 % årlig nominell rente)
Zero -3,02 % (-3,62 % årlig nominell rente)
IPS 7,20 % (9,29 % årlig nominell rente)
PKB 12,09 % (14,52 % årlig nominell rente)
Totalt 12,11 % (14,54 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.948,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.838,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 6.975,00
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 41.666,98

Dette er en økning på kr 4.315,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 12,1 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,1 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i oktober og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,1 %
DNB Teknologi A 9,5 %
MS INVF US Growth A 29,8 %
Nordnet Indeksfond Global 50,6 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 5.760 kr i oktober og kjøpt fond for 5.780 kr.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 99,9 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 38,9 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 4,59 %
Obligasjonsfond 15,45 %
Aksjefond 79,96 %

Pensjonssparing 70,16 %
Depositum husleie 1,5 %
Frie midler 28,34 %

Slik håndterer jeg strømregningen

Jeg har en rimelig grei avtale hos Gudbrandsdal Energi (GE). Det er en spotprisavtale uten månedsgebyr og et påslag på -0,5 øre/kWh. Jeg inngikk avtalen i mars og de garanterer å holde prisen i 12 måneder.

Jeg ser på nettsiden nå at de ikke lenger tilbyr denne avtalen. Den vanlige spotprisavtalen har 29 kr i månedsgebyr og 3,75 øre/kWh i påslag. Jeg regner med det er den avtalen jeg får i mars.

GE har en avtale med Trumf. Med den er det ingen månedsavgift og et påslag på 3,75 øre/Kwh de første 6 månedene og så øker påslaget til 7,5 øre/kWh. Avtalen gir også 2 % trumf-bonus på strømforbruk. Nye kunder får også en velkomstbonus på 225 kr. Siden jeg ikke er ny kunde får jeg ikke bonusen, men den er likevel billigere.

Jeg regner med det er den avtalen jeg velger i mars. Seks måneder senere bytter jeg til Coop Strømavtale fra LOS. Den har 9 kr i månedsavgift og 3,45 øre/kWh i påslag. Jeg får også 2 % bonus på forbruk og månedsavgiften. Avtalen har 200 kr i velkomstbonus.

Grunnen til ikke å bytte i mars er at Trumfavtalen hos GE de første seks månedene er billigere med mitt strømforbruk. Det hender også at GE kommer med nye og bedre avtaler.

Det er enkelt å bytte strømleverandør, men det er likevel litt ordning med eFaktura og avtalegiro. Jeg venter derfor til alle billige muligheter hos GE er brukt.

Sjekk ut Trumf og Coop.