Når tøffe prioriteringer er nødvendig

I noen tilfeller så kan du oppleve at du ikke har nok penger til å betale alle regninger. Da er det viktig å prioritere riktig. Det kan være krevende når det er flere som maser om penger. Men det er dine penger og det er du som har kontrollen.

Det er lov å legge på når noen ringer og maser. Det er også lov å legge vekk en regning eller purring til senere, men du må alltid åpne brevene slik at du har oversikt.

Betal maten først. Da snakker jeg om vanlige dagligvarer, ikke det å spise ute.
Trenger du transport til jobben betaler du de kostnadene. Det neste du betaler er strømregningen før du betaler husleie eller boliglån.

Dersom det er noe igjen bruker du der til andre kreditorer. Er det noen som ikke får betalt får det bare være.

Som en langsiktig løsning må du ta tak i problemet. Gjør det med en gang. Du må kutte utgifter og øke inntektene. Det kan hende du må selge ting eller få hjelp.

Hvis det beløp du er skyldig er noe du vet du vil klare å betale ned over tid tar du opp et lån. Hvis det ikke er mulig må du ta kontakt med de du skylder penger.

Den kortsiktige løsningen er å betale det viktigste først og så får de andre få det som er igjen. Dette må gjøres uansett purringer, inkassovarsel eller trusler om forliksrådet.

Det er uansett mye verre å få strømmen stengt eller å bli kastet ut av boligen.

En slik tøff prioritering vil ikke gi deg mer penger, men det vil ofte sørge for at det viktigste blir betalt.

Alternativer til Sbanken

Nå som DNB sannsynligvis overtar Sbanken er det mange som ser etter alternativer. Konkurransetilsynet kommer med sin vurdering 26. august. Sammenslåingen vil uansett ta tid. Det er derfor ingen hast.

Bankkonto

Det finnes en rekke alternativer til Sbanken. De fleste rene nettbanker tar bare årsavgift for bankkort og ingen andre gebyrer.

KLP

KLP er et alternativ. Regningsbetaling er gebyrfritt. Bankkortet koster 250 kr pr år og har et valutapåslag på 1,85 %. Renten er 0,05 %.

Sbanken tar 295 kr i årsgebyr og 2 % valutapåslag. Brukskonto gir ikke renter. Bruken av kort er gebyrfritt i begge banker.

Dersom du er medlem av KLP får du bedre betingelser. En av fordelene er at du slipper årsavgiften på bankkortet.

Ya Bank

Ya Bank har gebyrfri nettbank. Kortet koster 250 kr i året og har valutapåslag på 1,75 %. Det er ingen gebyr ved bruk av kortet. Brukskontoen gir ikke renter.

Ulempen med Ya Bank er at de ikke utsteder Bank ID. Vil du ha Bank ID må du ha et kundeforhold til en annen bank.

Du kan heller ikke bruke Ya Bank til å motta eller sende penger internasjonalt.

Ya Bank har en god sparekonto med 0,85 % rente ( 0,75 % fra 1. august.) på innskudd inntil 500.000. Det er ingen uttaksbegrensninger eller krav om minste innskudd. Du kan også betale regninger direkte fra kontoen.

Det hender du finner andre banker som tilbyr sparekonto med marginalt høyere rente. Men da vil de ofte være andre ulemper. Det kan være krav om minsteinnskudd på 50.000 eller 100.000 eller at du ikke får brukt kontoen til å betale regninger.

Ofte må kunder betale inn til et felles kontonummer og oppgi KID slik at banken kan se hvilke kunder som har betalt inn. Det kan forsinke inn og utbetalinger litt.

Jeg bruker Ya Bank Høyrentekonto. Den fungere helt likt med en hvilken som helst vanlig bankkonto. Den eneste begrensningen er at du ikke får bankkort. Da må du ha brukskonto.

Kredittkort

Sbanken har et kredittkort med 16,876 % rente og 2 % valutapåslag. Renten er lavere enn de fleste andre kredittkort. Du kan betale regninger rett fra kredittkortet i nettbanken. Det er ingen gebyrer, heller ikke for kontantuttak eller regningsbetaling.

Det finnes noen få kredittkort med litt lavere rente.

Fana Sparebank kredittkort

Kredittkortet har en nominell rente på 14 %. Overføringer fra kortet og kontantuttak har et gebyr på 40 kr pluss en prosent. Kortet er gratis ved bruk av efaktura.

Remember Gold

Kortet har en nominell rente på 14,9 %. Kontantuttak i minibank eller i bank er gebyrfritt, men renter beregnes fra første dag. Overføring fra kort til konto koster 35 kr + 1 %.

Santander Red

Kortet har en nominell rente på 14,89 %. Kontantuttak koster 30 kr + 1 %. Ingen månedsgebyr ved epostfaktura. De har nettbank som kan brukes til overførsel og regningsbetaling. Dette blir regnet som kontantuttak. Ved kontantuttak, overføringer og regningsbetaling beregnes renter fra første dag i tillegg til gebyret.

Investeringer

Sbanken får en provisjon på de fondene de selger. Det betyr at en andel av forvaltningshonoraret betales til Sbanken. Dette betaler Sbanken ut til kundene så tar Sbanken et eget gebyr for fondene. Gebyret Sbanken tar er 0,06 % på indeksfond og 0,3 % for aktivt forvaltede fond.

Nordnet

Et alternativ kan være Nordnet. De følger samme prinsipp som Sbanken. Du utbetaler returprovisjonen til kundene og tar en plattformavgift. Den er på 0,3 % for aksjefond. De har samme gebyr uavhengig av om det er et indeksfond eller et aktivt forvaltet fond. Det betyr at indeksfond blir 0,24 % dyrere enn hos Sbanken.

Nordnet tilbyr en noen indeksfond uten forvaltningshonorar. Det blir kun belastet plattformavgift på 0,3 %. De billigste fondene hos Sbanken koster rundt 0,2 %.

Har du aksjefond for mer enn 500.000 reduseres plattformavgiften til 0,25 % på det som overstiger 500.000.

KLP

For de som ønsker å investere i indeksfond kan KLP være et alternativ. Ulempen her er at de krever 3000 kr som minste innskudd hver gang du kjøper fond. Det eneste unntaket er hvis du setter opp en spareavtale. Da er minstebeløpet 500 kr i måneden i hvert fond du kjøper.

KLP har en dårlig IPS. Du får ikke velge fond selv. De har åtte fondspakker du kan velge mellom. Du kan bytte fra et alternativ til et annet. Men hele investeringen må ligge i et av de åtte alternativene.

Skagenfondene

Skagen tilbyr aksjesparekonto hvor du kan velge mellom fondspakker og 652 enkeltfond. Minstebeløpet i fond er litt høyere enn hos Nordnet. Fond som hos Nordnet har 100 kr som minsteinnskudd har 150. 250 eller 100 som minstebeløp hos Skagen.

Skagenfondene får en returprovisjon for salg av eksterne fond. Den betales ut til kundene. Skagenfondene tar ikke noen plattform avgift eller eget gebyr. De tjener tydeligvis bare penger ved salg av egne fond og fondspakker.

Skagen tilbyr IPS med tre profiler. De investerer utelukkende i Skagens egne fond. Alle profilene har nedvekting frem mot pensjonsalder. Nedvekting starter ti år før pensjonsalder og vil ha 30 % aksjeandel ved oppnådd pensjonsalder.
Du kan også sette sammen din egen pensjonsprofil, men må velge blant Skagens egne fond og foreta eventuell nedvekting selv.

Hva jeg gjør

Jeg gjør foreløpig ingen ting. Det eneste jeg har i Sbanken er en IPS. Den beholder jeg. Skulle det bli endringer i kostnader vil jeg vurdere å flytte den.

Lokale forhandlinger i staten

Ved tariffoppgjøret i vår ble staten og LO enige om at 50 % av lønnsøkningen skulle skje ved lokale forhandlinger.

Forhandlingene starter til høsten og skal være avsluttet innen 31. oktober.

Forhandlingsrammen er fastsatt ved tariffoppgjøret. Det betyr at det bare forhandles om hvem som skal få lønnsopprykk og hvor mye.

De som er medlem av en fagforening bør sende inn krav vi fagforeningen. I tillegg kan det være lurt å ta det opp med sin overordnede slik at arbeidsgiversiden også fremmer krav. Da blir det er press fra begge sider.

De som ikke er fagorganisert må fremme kravet via arbeidsgiver.

Før du utformer et krav bør du ha oversikt over når du sist fikk opprykk og hvor lenge du har hatt stillingen. Du bør også ha en oversikt over eventuelle endringer i kompetanse og arbeidsoppgaver.

Arbeidsgivere og foreningene er enige om en lokal lønnspolitikk. Den setter opp noen generelle prinsipper for forhandlingene. Det kan du bruke ved utforming av kravet.

Uansett hva du gjør, send inn krav innen fristen. Bruk gjerne tiden frem til fristen for å utforme kravet. Blir du hengende igjen er det vanskelig å få dette hentet inn senere. Det kan bety store tap over tid.

Uansett hvor mye en sparer og investerer er lønna hovedinntekten til de fleste. Selv små ekstra økninger vil over en yrkeskarriere på 30-40 år bety veldig mye.

Jeg har fylt opp IPS i år

Jeg startet sparing i IPS i år. Planen var å sette inn 40.000 totalt i 2021. Jeg valgt å betale inn ekstra i juli slik at jeg nå har nådd 40.000. Jeg har tømt det jeg hadde av reserver. Jeg fikk også utbetalt overtid nå i juli.

Det er greit å få pengene inn så fort som mulig. Nå er i alle fall et av målene for 2021 oppnådd.

Planen er å sette inn penger også neste er slik at jeg får de utbetalt over fire år fra jeg er 62 år. Jeg vet ikke hvor lenge IPS ordningen vil bestå, men regner med den vil være der også neste år.

Når et nytt Storting trer sammen vil budsjettarbeidet være ferdig. Et nytt flertall vil normalt ikke rekke å gjøre veldig store endringer.

Det er likevel bare et tidsspørsmål før IPS blir avskaffet. Jeg tviler på om den overlever neste Stortingsperiode.

De som vil spare i IPS bør kanskje benytte muligheten nå mens den ennå finnes.

Oppfølging av plan for 2021

Ved nyttår satte jeg opp en plan for 2021. Jeg skal nå gå igjennom hvordan jeg har fulgt opp planen.

Investeringer

Jeg har en aksjesparekonto for generell sparing, eventuelt pensjon. Jeg har 50 % i et globalt indeksfond og resten i aktivt forvaltede fond. Målet er å investere totalt 86.400 kr i 2021. Jeg har investert 43.200 hittil i år og ligger helt i rute.

Jeg har investeringskonto Zero. Der har jeg bare obligasjonsfond. Den brukes til å spare opp en buffer. Målet var å spare 300 kr i måneden. Det har jeg gjort.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har rebalansert og starte nedvekting som planlagt.

IPS

Jeg har opprettet IPS i Sbanken. Jeg plasserer alt i DNB Global Indeks. Planen var å investere 40.000 kr i år. Jeg har investert 18.400 kr hittil i år. Jeg har satt opp en spareavtale som gjør at jeg sparer totalt 40.000 i år.

Gjeld

Jeg har betalt ned all gjeld. Restskatten betalte jeg 31. mai.

Sparing

Planen var å ha en sparekonto med penger til restskatt og til kjøp ev 365 dagers kort med Ruter. Restskatten ble betalt 31. mai. Jeg har en spareavtale som gjør at det blir nok penger til 365 dagers kortet hos Ruter når det må fornyes i desember. Jeg har også satt av 11.639,10 kr til en buffer.

Forbruk

Jeg har en budsjettpost jeg forsøker å holde igjen på. Det er alt av dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat å drikke. Planen var å holde det under 5000 kr i måneden. Jeg har brukt kr 2897,315 i måneden 1. halvår i år.

Blogging

Inntektene fra bloggene er lave, men har tatt seg opp litt.

Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 11,47 % i juni og 29,15 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 7,97 % i juni og 27,86 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 100 % i år.
  • Nettoformuen har økt med 11,63 % i juni og 34,73 % hittil i år.
  • Spareraten er 40,57 % av nettolønn.

Jeg fikk en ekstra stor utbetaling i juni. Det skyldes feriepenger, utbetaling av overtid og at det ikke ble trukket skatt. Jeg satte inn et ekstra stort beløp på IPS og 16.268,38 kr på sparekonto.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 15,09 % (30,51 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 15,76 % (31,87 % årlig nominell rente)
Zero -0,55% (-1,12 % årlig nominell rente)
IPS 14,13 % (32,32 % årlig nominell rente)
PKB 10,56 % (21,35 % årlig nominell rente)
Totalt 11,35 % (22,96 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.660,00
Nordnet Indeksfond Global kr 27.579,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7720,00
Kontanter kr 531,79
Totalt kr 40.490,79

Dette er en økning på kr 3139,05 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i juni og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,8 %
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 30,6 %
Nordnet Indeksfond Global 49,3 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i juni og kjøpt fond for alt.

Kontanter 3,7 %
KLP Obligasjon 5 år 96,3 %

IPS:

Jeg har satt inn 12.400 kr i juni og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,9 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 6,71 %
Obligasjonsfond 14,15 %
Aksjefond 79,15 %

Skatteoppgjøret er klart

Jeg har nå fått skatteoppgjøret. Jeg får restskatt på 99 kr som ikke blir krevd inn .
Jeg betalte inn tilleggsforskudd 31. mai for å komme under 100 kr i restskatt.

I mitt tilfelle var det lett å beregne. Jeg bare godkjente skattemeldingen uten endringer. For de som gjør endringer i skattemeldingen blir det litt annerledes. Du må beregne de skattemessige konsekvenser av endringene. For å betale inn bare det som er nødvendig for å få restskatt på under 100 kr må du også kjenne til avrundingsreglene. Det enkleste er å bare betale inn noen kron er ekstra.

Selv om jeg liker å treffe 100 prosent er det alltids et spørsmål om fornuftig bruk av tid.

I år var det enkelt siden skattemeldingen inneholdt alle tallene jeg trengte.

Bedre OTP

Regjeringen legger frem forslag om å bedre obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er foreslått i gi pensjon fra første krone. Det er også foreslått at det skal gjelde alle fra 13 år uansett stillingsprosent.

i dag har arbeidsgiver plikt il å betale innskudd på 2 % av inntekt fra 1 G til 12 G. Ved å fjerne den nedre grensen øker innskuddet med 2128 kr i året.

I dag kan de som er under 20 år holdes utenfor ordningen. Den aldersgrensen reduseres til 13 år. det betyr ikke nødvendigvis så mye. Studenter som jobber om sommeren og ved siden av studiene vil komme litt bedre ut. Det å fjerne kravet om minst 20 % stilling vil hjelpe litt, men heller ikke det vil bety så veldig mye for den enkelt.

Av disse endringene er det å fjerne den nedre grensen som har størst betydning. Dette øker lønnskostnadene for bedriften og arbeidsgivere blir nødt til å ta hensyn til dette når de kommer med tilbud om lønn.

Jeg tviler derfor på om de ansatte totalt kommer bedre ut. Hovedeffekten er at den utjevner forskjeller mellom arbeidstakere.

Opposisjonen har lenge argumentert for disse endringene. Jeg regner det derfor som selvsagt at loven blir vedtatt. Den eneste uenigheten er når endringene skal tre i kraft. Regjeringen foreslått 1. januar 2023 mens opposisjonen vil ha den gjeldene fra 1. januar 2022.

Selv om det blir et skifte etter valget tviler jeg på om de vil skynde seg å få dette i kraft før 1. januar 2022. Det vil i så fall gi bedrifter mye mindre tid til å forberede seg til en slik økt kostnad.

En halv million i fond

Jeg har fem porteføljer med fond. En investeringskonto Zero, en ASK for generell sparing, en ASK med blogginntekter, et pensjonskapitalbevis og en IPS. Nå har totalverdien rundet 500.000. Det er et fint rundt tall. Tatt i betraktning at jeg er 51 år er det kanskje ikke så imponerende, men det er uansett et skritt på veien.

80 % av dette er bundet opp i pensjonssparing. Det tar nok litt tid før jeg har mye i frie midler.

Jeg kommer sannsynligvis til å redusere sparing i IPS til kr 300 kr i måneden i fra juni neste år for å øke sparingen i frie midler. Det er heller ikke utenkelig at IPS blir avskaffet i løpe av neste stortingsperiode. Uansett så vil det bli begrenset hvor mye jeg sparer i IPS.

Fortsetter jeg sparingen i samme tempo er jeg millionær i løpet av høsten 2023.

Mine investeringer

Helt gjeldfri

Junilønnen er på konto og all gjeld er nedbetalt. I mai veltet jeg forbruket over på et kredittkort for å frigjøre penger til å betale restskatt. Nå er den gjelden nedbetalt.

Jeg har nok penger til regninger og forbruk frem til neste lønning. Jeg har 16.000 kr i en sparekonto. Jeg har også satt inn ekstra penger i IPS. Jeg har en spareavtale som gjør at jeg sparer totalt 40.000 kr i IPS i år.

Det jeg har av investeringer ellers er nok til å dekke 7 måneders med levekostnader.

Alt ser rimelig bra ut. Det er fint at ting normaliserer seg. Forbruk har vært ekstremt lavt i en periode. Det skyldes delvis aggressiv nedbetaling av gjeld og koronarestriksjonene. Nå blir forbruket litt mer normalt som det å spise ute en gang i blant. Forbruket vil fortsatt være lavt, men det er rom for å øke det litt.

Målet er å investere totalt 130.000 kr i år. Med det jeg har investert hittil og de spareavtalene jeg har ligger jeg helt i rute.