Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 1,54 % i juni og 11,85 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,15 % i juni. Den er redusert med 27,01 % hittil i år.

Jeg har opprettet IPS i Nordnet og satt inn 15.000 kr i juni.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,48 % (-21,14 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -28,29 % (-57,05 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -9,48 % (-19,11 % årlig nominell rente)
Zero -7,71 % (-15,55 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1,06 % (38,69 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -10,63 % (-21,43 % årlig nominell rente)
PKB -6,98 % (-14,08 % årlig nominell rente)
Totalt -7,94 % (-16,01 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 754,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.383,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.642,00
Kontanter kr 33.655,90
Totalt kr 41.434,90

Dette er en reduksjon på kr 2.543,08 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,2 %
MS INVF US Growth A 16,7 %
Nordnet Indeksfond Global 83,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 510 kr og kjøpt fond for 500 kr i juni.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 79,5 %
Nordnet Indeksfond Global 20,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har betalt inn 15.000 kr og investert alt i fond.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 10,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 39,5 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 50,13 %
Obligasjonsfond 10,39 %
Aksjefond 39,48 %

Pensjonssparing 46,12 %
Depositum husleie 0,99 %
Frie midler 52,89 %

Lånekassa øker rentene igjen

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. juli 2022. Alle rentene økes.

Den flytende renten økes til 1,815 prosent. Fastrentene fra 1. juli blir 3,435 prosent for 3 år, 3,581 prosent for 5 år og 3,687 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank har satt opp renten flere ganger, siste gang var 24. mars. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke de nærmeste årene.

Fastrentene er så høye at det likevel er usikkert om du tjener på å binde renten.

Alle rentene er forholdsvis lave. Til tross for varslede renteøkninger vil rentenivået generelt være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig hvis man ønsker en forutsigbarhet.

Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg tror jeg hadde valgt flytende rente.

Renten på 10 år er veldig lav. Den er ikke mye høyere enn de andre fastrentene. Det kan komme store politiske og markedsmessige endringer over en så lang periode. Jeg kan derfor forstå at noen vil ha en forsikring mot slike endringer. Men det vil koste i form av en lang periode med høre rente. sannsynligheten for store endringer er lav. Problemer kan også løses ved å stramme inn på annet forbruk og eventuelt søke om betalingsutsettelse på studielånet i perioder med økonomiske problemer.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. juni.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 1,32 % i mai og 1,15 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,39 % i mai. Den er redusert med 27,13 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -7,96 % (-19,24 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -24,97 % (-60,36 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -6,32 % (-15,27 % årlig nominell rente)
Zero -4,90 % (-11,83 % årlig nominell rente)
IPS -7,04 % (-17,01 % årlig nominell rente)
PKB -3,99 % (-9,65 % årlig nominell rente)
Totalt -4,99 % (-12,05 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 801,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.597,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.626,00
Kontanter kr 33.655,90
Totalt kr 41.679,90

Dette er en reduksjon på kr 2.298,08 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,9 %
Nordnet Indeksfond Global 69,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,1 %
MS INVF US Growth A 17 %
Nordnet Indeksfond Global 82,8 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 1.100 kr og kjøpt fond for alt.

KLP Obligasjon 5 år 80,1 %
Nordnet Indeksfond Global 19,9 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 49,44 %
Obligasjonsfond 10,82 %
Aksjefond 39,73 %

Pensjonssparing 46,69 %
Depositum husleie 1,00 %
Frie midler 52,31 %

Lønnsoppgjøret i staten

Partene er enige om ny tariffavtale i Staten. Jeg har sakset fra nettsiden til LO Stat.

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

 • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
 • Ltr. 19-64: 10.000 kr
 • Ltr. 65-107: 1,7 %
 • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
 • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
 • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Lønnsøkningen har virkning fra og med 1. mai. For meg personlig utgjør dette en økning i netto utbetalt på kr 750 pr måned.

Dert er avsatt 0,85 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai. Lokaleforhandlinger skal avsluttes innen 31. oktober.

Riksmeklerens møtebok

Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 1,18 % i april og 8,71 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 0,27 % i april og 27,41 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -7,41 % (-22,54 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -20,78 % (-63,20 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -5,17 % (-20,97 % årlig nominell rente)
Zero -4,35 % (-13,24 % årlig nominell rente)
IPS -5,48 % (-16,67 % årlig nominell rente)
PKB -4,43 % (-13,48 % årlig nominell rente)
Totalt -5,10 % (-15,50 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 766,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.661,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.615,00
Kontanter kr 33.955,90
Totalt kr 41997,90

Dette er en reduksjon på kr 1.980,08 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,5 %
Nordnet Indeksfond Global 70,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har kjøpt fond for 100 kr i april.

Kontanter 0,2 %
MS INVF US Growth A 20,7 %
Nordnet Indeksfond Global 79,2 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 108 kr og kjøpt fond for 100 kr.

KLP Obligasjon 5 år 84,7 %
Nordnet Indeksfond Global 15,3 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Fondsfinans Kreditt 10,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 40,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 48,97 %
Obligasjonsfond 11,01 %
Aksjefond 40,02 %

Pensjonssparing 47,19 %
Depositum husleie 1,02 %
Frie midler 51,80 %

Lånekassa øker rentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mai 2022. Alle rentene økes.

Den flytende renten økes til 1,667 prosent. Fastrentene fra 1. mai blir 2,774 prosent for 3 år, 2,901 prosent for 5 år og 3,018 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank har satt opp renten flere ganger, siste gang var 24. mars. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Den neste renteøkningen kommer sannsynligvis i juni. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke de nærmeste årene.

Fastrentene er så høye at det likevel er usikkert om du tjener på å binde renten.

Alle rentene er lave. Til tross for varslede renteøkninger vil rentenivået generelt være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig hvis man ønsker en forutsigbarhet.

Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg tror jeg hadde valgt flytende rente.

Renten på 10 år er veldig lav. Det kan komme store politiske og markedsmessige endringer over en så lang periode. Jeg kan derfor forstå at noen vil ha en forsikring mot slike endringer. Men det vil koste i form av en lang periode med høre rente. sannsynligheten for store endringer er lav. Problemer kan også løses ved å stramme inn på annet forbruk og eventuelt søke om betalingsutsettelse på studielånet i perioder med økonomiske problemer.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. april.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 1,89 % i mars og 7,44 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,88 % i mars. Den er redusert med 27,22 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -7,13 % (-28,91 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -17,62 % (-71,48 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -6,53 % (-26,48 % årlig nominell rente)
Zero -5,30 % (-21,48 % årlig nominell rente)
IPS -6,81 % (-27,60 % årlig nominell rente)
PKB -3,90 % (-15,81 % årlig nominell rente)
Totalt -4,79 % (-19,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 794,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.579,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.629,00
Kontanter kr 33.963,33
Totalt kr 41.965,33

Dette er en reduksjon på kr 2.012,65 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,9 %
Nordnet Indeksfond Global 69,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 2,1 %
MS INVF US Growth A 21 %
Nordnet Indeksfond Global 76,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

KLP Obligasjon 5 år 85,2 %
Nordnet Indeksfond Global 14,8 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 48,23 %
Obligasjonsfond 11,22 %
Aksjefond 40,55 %

Pensjonssparing 47,92 %
Depositum husleie 1,03 %
Frie midler 51,05 %

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 0,1 % i februar og 5,45 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 2,24 % i februar og 27,85 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -6,46 % (-39,97 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -14,12 % (-87,37 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -6,9 % (-42,67 % årlig nominell rente)
Zero -3,24 % (-20,06 % årlig nominell rente)
IPS -7,65 % (-47,36 % årlig nominell rente)
PKB -4,88 % (-30,18 % årlig nominell rente)
Totalt -5,52 % (-34,15 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 659,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.527,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.702,00
Kontanter kr 34.190,97
Totalt kr 42.078,97

Dette er en reduksjon på kr 1.899,01 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,2 %
Nordnet Indeksfond Global 69,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 2,1 %
MS INVF US Growth A 20,8 %
Nordnet Indeksfond Global 77,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

KLP Obligasjon 5 år 85,6 %
Nordnet Indeksfond Global 14,3 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Den eneste transaksjonen er den vanlige rebalansering og nedvekting.

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 47,71 %
Obligasjonsfond 11,51 %
Aksjefond 40,78 %

Pensjonssparing 48,33 %
Depositum husleie 1,05 %
Frie midler 50,62 %

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 5,35 % i januar.
 • Beholdningen av fond er redusert med 26,20 % i januar.

Jeg har solgt aksjefond i mine Aksjesparekontoer for å få egenkapital til boligkjøp. Det eneste jeg har igjen nå er skattepliktig avkastning.

Jeg har også en buffer i investeringskonto Zero

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -3,54 % (-41,65 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -8,52 % (-100,31 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -4,65 % (-54,71 % årlig nominell rente)
Zero -1,72 % (-20,22 % årlig nominell rente)
IPS -5,29 % (-62,32 % årlig nominell rente)
PKB -2,73 % (-32,13 % årlig nominell rente)
Totalt -3,33 % (-39,24 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 721,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.695,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.791,00
Kontanter kr 35.075,97
Totalt kr 43.282,97

Dette er en reduksjon på kr 695,01 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for kr 34.201,41 og tatt ut kr 34.157

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,8 %
Nordnet Indeksfond Global 69,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har solgt fond for kr 116.966,12 kr og tatt ut kr 116.860

Kontanter 2 %
MS INVF US Growth A 21,1 %
Nordnet Indeksfond Global 76,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

KLP Obligasjon 5 år 85,4 %
Nordnet Indeksfond Global 14,5 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,5 %
Nordnet Indeksfond Global 39,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 46,46 %
Obligasjonsfond 11,19 %
Aksjefond 42,35 %

Pensjonssparing 49,49 %
Depositum husleie 1,05 %
Frie midler 49,47 %

3,03 % skattefri avkastning

Nå har jeg sjekket Coop-kontoen min. Jeg fikk utbetalt utbytte på 9,09 kr for 2021. I tillegg har jeg fått 1 øre i renter på kontoen.

Dette er betydelig mindre enn tidligere år. Jeg handler stort sett på Kiwi på vei hjem fra jobb. Det hender jeg handler på Coop Extra på lørdager for å få brukt kupongene. Det er litt lengre å gå enn til nærmeste Kiwibutikk. Prisene er omtrent de samme. Noe er billiger og noe er dyrere. Kupongene gjør at jeg kommer litt bedre ut.

Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut fortløpende. Jeg har knyttet Trumf til et bankkort og får rabatten automatisk.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf