Jeg gjenopptar fondssparing

Jeg har nå så vidt begynt å spare i fond. Onsdag 2. september la jeg inn bytte ordre og det var gjennomført torsdag 9. september. Jeg syns det tok lang tid. Men nå er fordelingen slik jeg vil ha den.

Kredittkortene ble nedbetalt i juli. Studielånet blir innfridd på tirsdag. Jeg har også opprettet sparekonto og satt opp fast månedlig sparing.

Jeg er klar til å investere i fond. Jeg har en kredittgrense hos Nordnet som er veldig lav, men jeg skal utnytte den maksimalt.

Nå har jeg liggende inn ordre på kjøp av fond for 2000 kr. Det er en beskjeden liten start.

I oktober bygger jeg opp en liten reserve før jeg går tyngre inn i fond i november. Da må jeg også se om jeg får økt kredittgrensen hos Nordnet. Det burde være mulig når jeg ikke har noen annen gjeld.

Videre er planen å investere i MiniFutures. Fra neste år kommer jeg sannsynligvis til å åpne IPS i Sbanken å spare maksimalt der.

Dersom det blir skifte av flertall på Stortinget etter valget er det mulig at denne ordningen vil forsvinne. Det er derfor greit å få inn penger mens det er mulig.

Endringer i mine porteføljer

Som følge av endringer i Nordnets prismodell for fond foretar jeg noen endringer i mine porteføljer.

Jeg har et pensjonskapitalbevis. Der flytter jeg KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II til Nordnet Indeksfond Emerging Markets og DNB Global Indeks flyttes til Nordnet Indeksfond Global.

Jeg har 10,4 % i KLP Obligasjon Global II. Der selger jeg meg ned til 10,1 % slik at jeg får en kontantbeholdning på 0,3 % av porteføljen.

Inntil videre er jeg avhengig av kontanter til å betale plattformavgiften. Jeg håper Nordnet vil finne en bedre løsning etter hvert.

I ASK har jeg 100 % i Nordnet Indeksfond Norge. Jeg reduserer den andelen til 10 %.
Jeg plasserer 20 % i Nordnet Indeksfond Emerging Markets og de resterende 70 % i Nordnet Indeksfond Global.

Jeg har opprettet sparekonto

Frem til nå har jeg ikke hatt noen sparekonto. Jeg har fokusert på å nedbetale gjeld. Jeg har bare studielånet igjen, og det blir nedbetalt 15. september.

Jeg valgte Ya bank med 1,3 % rente. Kontoen har ikke noe minstebeløp eller uttaksbegrensninger. Den vil bli brukt til utgifter jeg vet jeg får om kort tid. Jeg kjøper 365 dagers kort hos Ruter og setter av penger hver måned. Jeg kommer også til å spare opp penger til å betale restskatt.

Det å opprette konto gikk greit. Jeg måtte fylle ut et enkelt søknadsskjema, godkjenne avtalen og bekrefte identitet med Bank ID. Jeg fikk beskjed om at nettbank ville bli opprettet neste virkedag.

Da jeg fikk kontonummeret satte jeg opp en fast overføring fra min lønnskonto. Det er et skritt videre på å bygge formue.

Jeg har vært kunde med brukskonto siden februar 2007. Det burde vært mulig å opprette sparekonto i nettbanken. Det virker litt unødvendig å måtte oppgi personalia på nytt.

Da jeg logget meg inn og søkte om Høyrentekonto ble jeg sendt videre til det vanlige skjemaet nye kunder må fylle ut. Det er ikke et uoverkommelig problem, men kunne vært litt enklere for eksisterende kunder.

Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 2,21 % i august. Den er redusert med 2,62 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 1,09 % i august. Den er redusert med 2,46 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 60,27 % i august og 90,97 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 5,85 % i august og 36,61 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 2,83 % av bruttoformuen.

Etter at jeg betalte ned kredittkortene i juli har jeg økt innbetalingene på studielånet slik at det blir nedbetalt i september.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -66,73 % (-100,09 % årlig nominell rente)
PKB 1,28 % (1,91 % årlig nominell rente)
Totalt 0,91 % (1,37 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har satt inn kr 600 i august og kjøpt fond for kr 600.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 922,00
Lånt ut kr 34.989,00
Totalt kr 35.911

Dette er en reduksjon på kr 4.225,89 i 2020.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Nordnet Indeksfond Norge 100 %

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
DNB Global Indeks 40,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,13 %
Obligasjonsfond 18,79 %
Aksjefond 76,09 %

Fordeling av gjeld:

Lånekassa 100,00 %

Ya bank kutter renten på innskudd

Fra 1. oktober reduserer de renten på brukskonto til null. Renten har lenge vært 0,4 %. Etter de siste rentereduksjonene har det vært høyere enn mange banker tilbyr på sparekonto. Etter at Norges Bank satte ned renten til null er det kanskje ikke så uventet.
Denne endringen gjør at Ya bank ikke er så mye bedre enn andre banker. Årsavgiften på bankkortet er 250 kr. Andre banker tar typisk 250-300 kr. Valutapåslaget er 1,75 %. Det vanlige er et valutapåslag å¨1,75-2 %. Kontoen og kort bruk er ellers gebyrfri.

De har tidligere satt ned renten på sparekonto til 1,7 % for innskudd inntil 500.000, 1,5 % på innskudd fra 500.000 til 2 millioner og 0,1 % over 2 millioner.

Sparekontoen er fortsatt blant de beste. Brukskontoen er hakket bedre enn de fleste andre banker, men heller ikke mer.

Når jeg skal opprette sparekonto blir det i Ya bank. Det er en sparekonto uten krav om minstebeløp eller begrensninger på uttak.

Ya bank har også en Høyrentekonto pluss med 2 % rente på innskudd inntil 2 millioner. Det er kun ett gebyrfritt uttak pr år. Denne kontoen blir ikke promotert på nettsidene og det ser ikke ut til å være mulig å søke om kontoen. Den finnes bare omtalt i prislisten.

Lønnsoppgjøret 2020

Det er enighet tariffoppgjøret i Spekter A-del. LO-Stat og YS-Stat fikk et sentralt tillegg på 975 kr, ellers skal alt forhandles lokalt.

Staten starter forhandlinger 1. september med frist 15. september.

Korona har ført til betydelige økonomiske problemer. Mange er permittert eller sagt opp. Det er også et stort antall konkurser. Dette vil ha store og langvarige ringvirkninger. Statlige tiltak har dempet dette noe, men det er en grense for hvor lenge staten kan pøse ut mer penger.

Det er vanskelig å vite hvor sterk denne effekten blir. Det kommer helt an på hvor lenge krisen varer.

Jeg tviler på om det blir noen dramatisk bedring til mellomoppgjøret neste år. Det kan være lurt å forberede seg på liten lønnsøkning helt frem til neste hovedoppgjør.

Lønnsoppgjøret 2020

Frontfaget (industrien) har kommet til enighet om en ramme på 1,7 %. Med et overheng på 1,2 % blir det en liten økning. Inflasjonen er beregnet til 1,4 %. Det blir dermed en liten reallønnsøkning.

Det er forventet at andre tariffområder vil få en tilsvarende ramme. En bør nok ha lave forventinger siden overheng og lønnsglidning spiser opp mye av rammen. Lavtlønnede kan nok regne med litt mer i lønnsøkning, men ellers ser det ut til å bli et magert oppgjør.

Det neste er tariffoppgjøret i Spekter som starter 25. august med A-delsforhandlinger. Det neste er forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

Staten starter forhandlinger 1. september med frist 15. september.

Korona har ført til betydelige økonomiske problemer. Mange er permittert eller sagt opp. Det er også et stort antall konkurser. Dette vil ha store og langvarige ringvirkninger. Statlige tiltak har dempet dette noe, men det er en grense for hvor lenge staten kan pøse ut mer penger.

Det er vanskelig å vite hvor sterk denne effekten blir. Det kommer helt an på hvor lenge krisen varer.

Jeg tviler på om det blir noen dramatisk bedring til mellomoppgjøret neste år. Det kan være lurt å forberede seg på liten lønnsøkning helt frem til neste hovedoppgjør.

En ny fare med kredittkort

Trumf Visa fra DNB blir avsluttet. Det betyr at kortet kan brukes fram til 10. oktober. Regningsbetaling fra Nettkonto er ikke mulig etter 1. september. Det tilbys et nytt Trumf Visa fra NorgesGruppen Finans. De som vil ha det kortet må søke på nytt. Reglene for behandling av slike søknader er mye strengere nå. Det betyr at mange som har kortet i dag kan få avslag på søknad om nytt kort eller få en lavere kredittgrense.

Noe tilsvarende skjedde med Diners Club. Kortet ble avviklet 31. mai 2019.

I juni 2019 ble alle kunder med Cresco Gold og Cresco Car flyttet over til DNB Mastercard. Den praktiske konsekvensen var at betingelsene (kostander og fordeler) ble endret og at kundene mistet mulighet for regningsbetaling.

Når et kredittkort blir avsluttet betyr det at du mister tilgang til all disponibel kreditt.

Du kan dermed risikere at kreditten ikke er der når du trenger den.

Da jeg hadde kredittkortgjeld brukte jeg å sette inn penger på kredittkort jeg trengte til regninger senere. Dette gjorde jeg for å spare renter.

Bruker du en slik teknikk kan du risikere at pengene ikke er tilgjengelig.

Det finnes tre mulige løsninger på dette.

1. Bygg opp en tilstrekkelig reserve. Dersom du har dyr kredittkortgjeld bør du vente med dette til gjelden er nedbetalt.

2. Ha mer enn et kredittkort.

3. Følg med på all informasjon om kredittkortet. Du får beskjed god tid i forveien og kan om nødvendig ta ut penger før kortet avsluttes.

Det er vel forholdsvis åpenbart at det første alternativet er det beste. Dersom det ikke er mulig er alternativ 2 det du bør bruke. Alternativ 3 er egentlig bare en nødløsning.