Viktig før du refinansierer

Mange med dyre smålån og kreditter vurderer å samle alt dette i et lån. I noen tilfeller kan det være gunstig å betale alt ned med et billig kredittkort. For de med mye dyr gjeld kan det være bedre med et forbrukslån. Refinansiering er ikke nødvendigvis vanskelig. Jeg har her satt opp en enkel liten oversikt som kan være til hjelp.

Få oversikt

Før du søker om refinansiering bør du få en oversikt over egen økonomi. Du må vite hvor mye gjeld du har, hvor dyre lånene er og hvor mye du betaler hver måned.

Dette er opplysninger du trenger når du søker refinansiering. Du må også vite hvor mye du betaler i renter og gebyrer for å vite om tilbudet du får er billigere.

Du vil også trenge en oversikt over inntekter. For de fleste vil det være vanlig lønn. Noen har andre inntekter i tillegg som overtid, leieinntekter og næringsinntekter. Finn ut hvor mye dette normalt utgjør slik at du kan ta det med ved lånesøknaden.

Før du søker bør du sjekke om du har betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkninger vil du normalt få avslag. Det finnes noen få banker som gir lån til de som har betalingsanmerkninger. Da stilles det normalt krav om egenkapital i boligen eller kausjonist.

Betalingsanmerkninger skal slettes når gjelden er betalt ned fullt. Dersom du søker om refinansiering mens du har betalingsanmerkninger vil banke se dette og mest sannsynlig avslå søknaden. Får du fjernet betalingsanmerkningene og søker på nytt kan du få avslag på nytt. Banken vil se at du ikke lenger har betalingsanmerkninger, men de vil fortsatt ha liggende opplysninger fra forrige gang du søkte. Det kan føre til avslag. Du bør derfor ikke søke om lån mens du har betalingsanmerkninger. Det eneste unntaket er hvis du søker lån som er beregnet på de med betalingsanmerkninger.

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) viser deg hvordan du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger.

Finn nødvendig dokumentasjon

Ved søknad om usikrede lån vil du ofte bli bedt om å sende inn siste selvangivelsen og siste måneds lønnsslipp. Du kan laste ned selvangivelsen på altinn. Lønnslipper vil du ofte ha tilgang til i elektronisk form eller så kan du scanne en og laste opp.

Vurder kostnader

Det første du skal se på når du sammenligner tilbud er effektiv rente. Men ikke se deg blind på den effektive renten.

Du må se på nominell rente, etableringsgebyr og månedsgebyr. Mange vil betale inn ekstra for å bli raskere gjeldfri. Dersom lånet har et etableringsgebyr vil den effektive renten bli høyere enn det banker har opplyst hvis du betaler ned raskere enn betalingsplanen. Har du planer om å flytte lånet senere når du får et bedre tilbud er et etableringsgebyr lite gunstig. Jeg ville valgt et lån uten etableringsgebyr selv om den effektive renten skulle være litt høyere.

Lån har ofte et månedsgebyr. I noen tilfeller kan du slippe gebyret ved å velge efaktura eller avtalegiro. Effekten av et månedsgebyr er at den effektive renten på lånet øker etter hvert som du betaler ned på gjelden. Du vil da på et tidspunkt få så høy effektiv rente at det er bedre å betale ned resten med et kredittkort. Du bør da følge med på de månedlige rentekostnader og gebyrer slik at du kan flytte lånet når det blir for dyrt. Det er åpenbart enklest med lån uten månedsgebyr.

Du kan spare penger på å ha et fleksibelt forbrukslån. På noen forbrukslån kan du uten ny søknad låne mer penger opp til innvilget kredittramme. Har du penger du ikke trenger på noen uker eller måneder kan du betale inn ekstra og ta ut igjen pengene senere. dette gjør at du sparer renter. Med et lån uten den fleksibilitet må du søke på nytt for å få ut penger. Det vil ta noe tid. Du risikerer å få avslag eller at du blir belastet gebyr. Du kan derfor bli nødt til å ha noe penger på en sparekonto samtidig som du har et forbrukslån med høy rente.

Det som er viktig er å se på hele bildet og ikke bare henge seg opp i effektiv rente. Fravær av etableringsgebyr og månedsgebyr sammen med fleksibilitet kan veie opp for eventuell høyere effektiv rente.

Det finnes alternativer

Et alternativ til å refinansiere kan være å bare betale ned gjelden. Det fungerer greit hvis det ikke er mye gjeld. Har du flere kredittkort kan du flytte penger mellom kortene slik at du utnytter de billigste kredittkortene maksimalt og betaler mest mulig ned på det dyreste kortet. Les mer om dette i min artikkel om hvordan du kan bli kvitt kredittkortgjeld.

Typiske feil ved refinansiering