Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 1,12 % i januar.
  • Bruttoformuen er redusert med 3,11 % i januar.
  • Gjelden totalt er redusert med 3,40 % i januar.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 4,81 % i januar.
  • Nettoformuen er redusert med 1,73 % i januar.
  • Gjelden utgjør 82,44 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksje- og fondskonto -10,47 % (-123,27 % årlig nominell rente)
IPS -1,06 % (-12,51 % årlig nominell rente)
Totalt -1,31 % (-15,42 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,96 %. Jeg kan tåle et kursfall på 1,81 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,38 % nominell rente og 8,71 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,66 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i januar tilsvarer en årlig nominell rente på -123,27 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Den eneste transaksjonen i januar var et kontantuttak på 200 kr.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2018:

DNB Global Indeks kr 29.473
Nordnet Superfondet Norge kr 7.423
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.997
Bankinnskudd kr 1.199,34
Totalt kr 40.092,34

Dette er en reduksjon på kr 797,59 i 2018.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5,1 %
Nordnet Superfondet Norge 19,1 %
DNB Global Indeks 75,8 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 39,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 22 %
KLP Obligasjon Global II 8,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,52 %
Obligasjonsfond 15,47 %
Aksjefond 81,01 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 60,17 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,45 %
Lånekassa 24,25 %
Nordnet 12,12 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *