Selvangivelsen er ditt ansvar

Da den nye selvangivelsen kom for inntektsåret 1998 forandret det ikke på regelverk og ansvar. Det var kun metoden for å fylle ut og levere selvangivelsen som ble endret. For å forstå dette bør vi se på den gamle selvangivelsen. Du måtte selv vite hva som var skattepliktig og fradragsberettiget for deretter å føre tallene inn i riktig felt. Så undertegnet du og leverte «på ære og samvittighet»
Du skal gjøre nøyaktig det samme i dag. Du må finne ut hvilke skattepliktige inntekter du har. Finne ut hvor i selvangivelsen det skal føres og så føre tallet inn. Det eneste nye er at hvis tallet du skal fylle inn allerede står der slipper du arbeidet med å selv skrive dette inn. Mangler tallet må du skrive det inn. Er tallet feil må du rette det. Står det i feil felt må du flytte det.

Et eksempel som illustrerer dette.
Du har en jobb og har fått 250.000 i betaling. I de gode gamle dager måtte du vite at dette var skattepliktig og at det skulle skattlegges som lønn. Du måtte selv føre dette inn i feltet for lønnsinntekt. Du kunne risikere straffeskatt og politianmeldelse om du ikke gjorde dette.
Med den nye Selvangivelsen skjedde ingen endring av ditt ansvar. Du må vite at disse 250.000 skal føres opp som skattepliktig lønn og ikke som f.eks. pensjon eller kapitalinntekt. Ta frem en penn finn riktig felt i selvangivelsen og før tallet inn. Dersom det allerede står 250.000 kr i feltet for lønnsinntekt slipper du å skrive det inn selv. Det er den eneste forandringen. Det samme gjelder fradrag.

Det er ditt ansvar å sørge for at selvangivelsen inneholder fullstendige og riktige opplysninger. Det spiller ingen rolle hva arbeidsgiver eller banken har rapportert inn. Når du er ferdig med selvangivelsen er det ditt ansvar at den er i samsvar med skattereglene. Hva som er skattepliktig og fradragsberettiget bestemmes ikke av arbeidsgiver eller banker. Det er skattereglene som styrer dette. Dersom en skattefri ytelse er innberettet som skattepliktig så rett det opp. Hvis ikke alle fradragsberettigede utgifter er tatt med så rett det opp. Dersom du er uenig med arbeidsgiver eller banken om hva som skal innberettes som skattepliktig/fradragsberettiget så sjekk nøye at du har rett før du gjør endringer. Når du er ferdig med dette så leverer du selvangivelse. Du er fritatt fra å sende inn selvangivelsen hvis den allerede er fylt ut med fullstendig og riktig informasjon.. Dette fritar ikke deg for ansvar. Arbeidet med å finne ut hva som er skattepliktig/fradragsberettiget og hvordan dette skal føres må likevel gjøre. Det eneste du slipper å gjøre er arbeidet med å signere selvangivelse og sende den inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *