Skattlegging av arv

I år er det nye regler for skattlegging av arv. Det som har fått mest oppmerksomhet i media er at arveavgiften er fjernet. Det betyr isolert sett at det blir mindre å betale til staten. Det er imidlertid foretatt andre endringer i skattereglene som spiser opp mye av besparelsen.

Enkelte investeringer som aksjer, aksjefond og fast eiendom beskattes først ved salg. Det betyr at du ikke betaler skatt av verdiøkningen hvert år. Ved salg betalte du 28 % skatt av gevinsten. For investeringer du hadde kjøpt tok du salgssummen og trakk fra det du hadde betalt for å finne gevinsten. For investeringer du arvet trakk du fra verdien de hadde når du arvet. Etter de nye reglene får du ikke fradrag for det investeringene var verdt på arvetidspunktet. Du får kun fradrag for det dine foreldre opprinnelig betalte. Det vil ofte bety at den skattepliktige gevinsten blir mye høyere.

Et eksempel illustrerer dette:

Dine foreldre investerer i 100 i aksjefond som har vokst til 500 når du arver og du selger det senere for 700 kr.

Etter de gamle reglene så gikk 500 kr inn i grunnlaget for arveavgift. Ved salg senere betaler du kun 28 % av de 200 kr i verdiøkning du har fått.

Nå slipper du arveavgiften, men hele 600 kr (salgssummen på 700 kr minus de 100 kr foreldrene betalte) blir skattepliktig.

Det blir en mye høyere regning totalt.

Dersom du arver familiens hus, hytte eller gårdsbruk og bruker/driver dette selv vil du ofte kunne selge det skattefritt og da spiller det ingen rolle hva slags inngangsverdi du har. Da er bortfall av arveavgift en ren nettogevinst. Det gjelder også ved arv av kjøretøyer, innbo, løsøre, kontanter og obligasjoner.

Du vil kunne risikere mye høyere skatt på alt du arver av aksjer, aksjefond og fast eiendom med unntak av det som kan selges skattefritt.

Det var mange teknikker en kunne bruke for unngå arveavgift som reduserer verdien av at arveavgiften er fjernet.

Foreldrene kunne overføre et begrenset beløp årlig til arvingene uten arveavgift. Ved overføring av fast eiendom var det ikke krav om takst. Arvingene kunne dermed sette opp eller ned verdien avhengig av hva som hva mest lønnsomt. Dersom verdiene ble satt så lavt at myndigheten ikke godtok det kunne en bare sende inn skjema på nytt med høyere verdier. Den eneste reelle sanksjonen var at ved salg senere fikk du ikke satt inngangsverdien høyere enn det som ble oppgitt ved beregning av arveavgift.

Gevinstbeskatningen er høyere enn arveavgiften. Ved arv av fast eiendom satte en verdien høyst mulig hvis en skulle selge det senere med skattepliktig gevinst. Eiendom en regner med å selge skattefritt ble verdsatt lavest mulig for å spare arve avgift.

Ved å overføre hus, hytte, gårdsbruk til sine arvinger og beholder en livsvarig bruksrett fikk arvingene fradrag i verdien.

Alt dette sammen med et fribeløp på 470.000 i arv fra hver av sine arvinger begrenser verdien av bortfall av arveavgiften.

Totalt vil de fleste komme bedre ut med de nye reglene, men økt gevinstbeskatning kan spise opp mye av det som spares i arveavgift.

Les gjerne mer om dette i en artikkel i Dine Penger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *