3 grunnprinsipper for sparing

For å spare seg opp penger er det egentlig bare tre enkle prinsipper en trenger å følge. Alt her på Sparesiden handler egentlig kun om disse tre prinsippene.

1. Kutt forbruket.

Dette er nok det vanskeligste, men helt nødvendig. Det er ingen grenser for hvor mye penger det er mulig å bruke. Uansett hvor høy inntekt du har er det alltid mulig å bruke mer. Problemet med overforbruk blir derfor ikke automatisk øst ved å øke inntekten. Du må derfor ha en eller annen mekanisme som holder igjen.

2. Billigst mulig forbruk.

Noe forbruk må en ha og da er det viktig å sørge for at en betaler minst mulig. Det første er å betale mindre for de varer og tjenester du bruker, dernest må en se om de finnes billigere substitutter. Det er også mulig å justere tidspunktet for kjøp ved å f.eks. kjøpe når noe er på salg.

3. Optimal plassering av overskuddet.

Det er stor forskjell i renten på innskudd. Du kan derfor tjene mye på å skifte bank. Mesteparten av sparingen bør skje i fond slik jeg har beskrevet i min investeringsplan. I noen tilfeller er renten på gjelden så lav at en får høyere avkastning på sparepengene. Da bør en være forsiktig med nedbetaling av gjeld. Så lenge gjelden er på et akseptabelt nivå så må hensynet til avkastning gå foran ønsket om å bli gjeldfri. En bør utsette fokuset på gjeldfrihet og risikoreduksjon til formuen er høy nok.

Dette er i bunn og grunn hva all sparing handler om. Det er elementært, nesten banalt, men viktig. Har en forstått disse tre enkle prinsippene så har en forstått det viktigste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *