Kortsiktig sparing i aksjefond

Sparing i aksjefond blir ofte anbefalt fordi det har høyere forventet avkasting en sparing i bank eller obligasjonsfond. Risikoen vil bli høyere. Det betyr at verdien av investeringene svinger mye. Denne risikoen forsøker en å redusere ved å spare på lang sikt. Da vil svingninger opp og ned i markedet jevne seg ut slik at risikoen totalt blir mye lavere. For kortsiktig sparing anbefales ofte mer konservativ sparing enn aksjefond. Det betyr ikke at kortsiktig sparing i aksjefond er ulønnsomt. Aksjefond vil i gjennomsnitt gi høyere avkastning. Det gjelder uansett om du sparer på lang eller kort sikt. Det er ikke slik at sparing i aksjefond er ulønnsomt de første 4-5 årene og så plutselig får du en meravkastning etter 5 år. Meravkastning får du i gjennomsnitt hver dag pengene er plassert i aksjefond. På kort sikt vil risikoen være høy. Det betyr at du kan se en sterk økning i verdiene, men også risikere store tap. Mange har mye kortsiktig sparing gjennom hele livet. Sparer til ferien de skal ha neste år eller kanskje en drømmeferie om noen år. Noen sparer til egenkapital til bolig eller til å bytte inn bilen. Det betyr at folk går igjennom livet med mye kortsiktig sparing. Dersom dette blir plassert veldig konservativ taper du mye i avkastning. Jeg kommer derfor med et radikalt forslag. I mange tilfeller er en ikke avhengig av å ha et bestemt beløp på en bestemt dato. Det er kanskje mulig å utsette kjøp av bolig, ny bil eller drømmen om jordomseiling. Jeg sier ikke at du skal utsette det, men hvis du er villig til å utsette om nødvendig trenger du ikke investere konservativt. Plasser kortsiktig sparing aggressivt ved å velge aksjefond. Du kan få god avkastning på kort sikt og kan da bruke pengene tidligere enn planlagt. Dersom investeringene har gitt dårlig avkastning må du kanskje utsette bruken noen år. Totalt i løpet av livet vil du komme bedre ut fordi investeringer i aksjefond gir en meravkastning. Sparer du til et formål som ikke kan utsettes bør du spare konservativt. Du ønsker kanskje ikke å utsette en utdannelse eller et bryllup fordi det har vært et børskrakk. En liten buffer i en bankkonto for å dekke uforutsette utgifter er også lurt. Jeg mener likevel at mye av slike reserver også kan plasseres i aksjefond. Trenden i aksjemarkedet er opp. Det betyr at du som oftest kan selge ut med gevinst. Du får en meravkastning. Det eneste negative er at dersom du får store uforutsette utgifter på et tidspunkt der aksjemarkedet har falt og bufferen i banken ikke er stor nok så må du ta et tap. Sannsynligheten for det er så lav at det kommer til å skje så sjeldent at slike tap ikke spiser opp meravkastningen. Min påstand er at mye av kortsiktig sparing også kan gjøres i aksjefond hvis en har fleksibilitet i forhold til når pengene brukes og en vilje til å ta et tap den ene gangen det er nødvendig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *