Nordea Rentebevis

Nordea har lansert en ny type verdipapir. De kaller det for Rentebevis. Papirene er utstedt av Nordea men knyttet opp mot et bestemt selskap. I motsetning til obligasjoner så er renten variabel. Du får en rente lik 3 måneders NIBOR pluss en margin. NIBOR er den renten bankene betaler når de låner penger av hverandre. Pr. 27.02.2013 ligger 3 måneders NIBOR på 1,88 %. Rentemarginen du får på toppen av dette varier avhengig av selskapet Rentebeviset er knyttet opp mot. Nordea tilbyr 4 forskjellige rentebevis med renter fra 3 måneders NIBOR + 2,85 % til 3 måneders NIBOR + 4,6 %. da er forvaltningshonoraret på 0,6 % trukket fra. Rentebevisene kjøpes og selges på børsen i poster på 10.000 kr. Rentene utbetales hvert kvartal og har en løpetid frem til 20.04.2018. Det kan være et alternativ til banksparing for de som ønsker en høyere avkastning og er villig til å ta noe risiko. Du er eksponert for kredittrisikoen til selskapet det er knyttet opp mot og mot Nordea. Det betyr kort fortalt at dersom selskapet det er knyttet opp mot ikke kan gjøre opp så taper du penger. Et alternativ til Rentebevis kan være å investere penger i et obligasjonsfond. Da blir risikoen fordelt på flere typer obligasjoner, du slipper kurtasje ved handel og kan handle for et mindre beløp. Fordelen med Rentebevis er at du vet på forhånd hvor mye bedre rente du får enn NIBOR. Nordnet tilbyr Rentebevis uten kurtasje ved kjøp før 1. mai.

Sjekk gjerne ut Nordnets sider for flere detaljer.
Norges Banks oversikt over NIBOR.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *