OTP: Obligatorisk tjenestepensjon

Loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Den skulle sikre at alle arbeidstakere fikk en tjenestepensjon i tillegg til folketrygden. Anslaget over antall personer som ikke hadde noen tjenestepensjon varierte fra 500.000 til 800.000. Uansett var det et så stort tall at man mente noe burde gjøres. Loven gjelder ikke for arbeidsgivere som betaler inn til offentlige pensjonskasser slik at det i praksis bare er private arbeidsgivere som er omfattet. Alle arbeidstakere over 20 år og som arbeider i minst 20 % stilling må være med i pensjonsordningen.

De minstekrav til pensjonsordning er så lave at dersom arbeidsgiver kun oppfyller minstekravene blir det ikke mye pensjon. De fleste arbeidsgivere vil velge en innskuddsbasert pensjon. Det betyr ar det fastsettes hvor mye som skal betales inn og så blir pensjonsutbetalingene avhengig av hvor godt pengene er investert. Det betyr at det ikke finnes noen garanti for størrelsen på pensjonen. Et annet problem er at en slik innskuddsbasert ordning blir utbetalt over 10 år fra pensjonsalder. Etter det får du ikke mer. Det er ingen livsvarig ytelse. Arbeidsgivere må til en slik innskuddsbasert pensjon betale inn minst 2 % av lønnen. I tillegg må arbeidsgiver dekke en forsikring som betaler pensjonsinnskuddet dersom arbeidstakeren blir syk eller ufør.

Pensjonsordningen kan også inneholde krav om at den ansatte også skal bidra. Da må det være samme regler for alle ansatte. Arbeidstakeres innskudd kan ikke være høyere enn arbeidsgivers andel. Det er heller ikke lov for arbeidsgiver å bruke de ansattes innskudd til å dekke det som arbeidsgiver skal betale.

Med en innskuddsbasert pensjon vil den enkelte ansatte selv velge hvordan pengene skal investeres. Sjekk ut hvilke investeringsalternativer du har. Sjekk ut forvaltningshonorar og risiko/ avkastning i forskjellige fond.

Du bør selv spare til pensjon i tillegg fordi OTP ikke vil gi en spesiell høy pensjon. Sjekk gjerne ut min spareplan og se om den kan passe.

Jeg har også en egen side om pensjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *