Riktig fordeling av pensjonssparing.

Dine Penger har en artikkel der de gir gode råd til de med innskuddspensjon. De fleste med obligatorisk tjeneste pensjon har en innskuddsbasert ordning. Der betaler arbeidsgiver inn minst 2 % av lønnen og du får utbetaling i 10 år når du går av med pensjon. Nå sender pensjonskassene ut et brev til alle med en slik innskuddspensjon. Dine Penger påpeker hvor viktig det er å sette seg inn i hvor mye pensjon en har opptjent og hvor høy pensjon en kan forvente. Det er slik at en innskuddspensjon vil normalt tilby den enkelte å styre hvordan pengene blir investert. Her er det viktig å gjøre nødvendige endringer slik du får høyest mulig pensjon. Hvis du ikke selv foretar valg blir pengene fordelt etter en fastsatt fordeling som ikke passer for alle. De fleste sparer i egen bolig og gjerne i form av banksparing. Mye av pensjonsrettigheter får du fra folketrygden. Dette er trygge konservative spareformer som gir en trygg med moderat avkastning. Obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. De aller fleste vil derfor ha bare en liten del av sin sparing i en tjenestepensjon. For å få en høy pensjon må du inn i aksjefond. Det lurt å ha en del av sparingen i mer forsiktige spareformer. Men de fleste gjør allerede det i dag ved å spare i egen bolig. Jeg vil derfor gi det råd at dersom du har mer enn 20 år igjen til pensjonsalderen så kan du investere 100 % av innskuddspensjonen i forskjellige aksjefond og når du har 10-15 år igjen flytter du pengene gradvis over i obligasjonsfond. I USA er det vanlig å anbefale at den prosentandelen du har i trygge spareformer er lik din alder. Det betyr at er du 40 år har du 40 % i obligasjonsfond og resten i aksjefond. Er du 50 fordeler du dette 50/50. Men det blir helt feil å bare se på det du har i OTP. Du må ta med alt du har av sparing. Siden de fleste har mye konservativ sparing i egen bolig og bankkonto vil det for mange bety at den lille delen av sparingen du har i OTP kan og bør investeres i aksjefond. Sett opp en portefølje av norske fond, globale fond og fond fra vekstmarkeder. Når du har bestemt den prosentvise fordelingen må du rebalansere dette en gang i året. Det betyr at du en gang i året selger fond som har steget mye og kjøper de som har falt. Da blir avkastningen høyere. Har du noe penger i et rentefond og 5-10 år igjen til pensjons alder og ønsker en konservativ sparing så flytt pengene til et langsiktig norsk obligasjonsfond. Det gir bedre avkastning og liten risiko. For noen ideer kan du sjekke ut min artikkel om trygg sparing som er bedre enn banken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *