Trygg sparing som er bedre enn banken

Nordnet har 3 kategorier rente og obligasjonsfond. Det har vært hevdet at å investere i rentefond er en trygg investering som gir bedre avkastning enn banksparing. Jeg har derfor gått igjennom Nordnets 3 kategorier norske rente og obligasjonsfond. Siden pengene blir investert i norske lån utstedt av kredittforetak, stat kommuner og fylkeskommuner er risikoen for tap begrenset.

Rente, NOK Pengemarked

Her finner vi 8 fond. Ser en på avkastningen de siste 12 måneder så er den så lav at det er en rekke vanlige sparekonti som gir bedre avkastning.

Det beste av disse fondene hadde en avkastning på 3,29 % mens fondet med lavest avkastning siste 12 mnd. ga bare 2,21 %.

Ser en på det beste fondet, Holberg Likviditet Inc så har det gitt 4,5 % årlig siste 3 år og 4,6 % siste 5 år. Det er ikke så lenge siden Nordax Finans satte ned renten på sin sparekonto fra 4,5 % til 4,25 %.

Det er flere banker som subsidierer innskuddene ved å tilby en kunstig høy rente. En rente som faktisk er høyere enn den renten bankene betaler når de låner penger av hverandre. Dette gjøres for å få flere kunder som så vil bruke banken når de skal ta opp dyre usikrede lån og kreditter. Det er det samme som skjer i butikker der de tilbyr et produkt til en så god pris at de går med tap og håper at kundene vil kjøper andre produkter. Et pengemarkedsfond kan ikke operer slik. De har inntekter fra lån til banker, stat, fylker og kommuner som gir en lav rente, trekker fra et forvaltningshonorar og du sitter igjen med resten. De er vanskelig å foreta sammenligninger for du vet bare hva avkastningen har vært ikke hva den vil bli i fremtiden. Med en bankkonto vet du på forhånd hva renten er, du blir varslet i god tid før den endres. Du kan sammenligne banker ved å sjekke prislisten, mens du ved et pengemarkedsfond ikke kan gjøre det. Du kan kun se hvem som har gitt høyest rente i fortiden. Det vil også være forskjell avhengig av om du ser på renten de siste 12 måner de siste 3 år eller de siste 5 år. Tar du hensyn til alt dette og i tillegg tar med garantiordningen for bankinnskudd så er det like greit å sette pengene i banken. Det er tvilsomt om et pengemarkedsfond gir høyere avkastning og med alle disse andre ulempene så er mitt råd at du heller velger Nordax Finans eller Blue Step Finans.

Har du penger i en IPA eller IPS vil du ofte ikke kunne velge å sette penger inn på en god høyrentekonto og da kan disse fondene være et alternativ hvis du ønsker lavest mulig risiko. De som har mange år igjen til de skal bruke av pengene bør ikke ha mye i slike fond.

Rente, NOK korte obligasjoner

I denne kategorien finner du 6 fond. Alle fondene har en lav avkastning siste 12 måneder. Det dårligste fondet har en avkastning på  0,90 % mens det beste fondet ga 3,05  %. Dette er dårligere enn banksparing og pengemarkedsfond. Selv om avkastningen de siste 3 år og de siste 5 år er bedre, så finnes det bedre alternativer

Rente, NOK obligasjoner

Det er blant disse 8 fondene her du har en reel mulighet til en trygg investering som gir en avkastning som er klart bedre en banksparing. Du vil nok kunne se at avkastningen varierer noe over tid og at den også i korte perioder kan så vidt være negativ. Vil du ha noe høyere avkastning enn det du får i bank må du være villig til å leve med noe svingninger. Dette er likevel svært solide og trygge investeringer der kursene varierer svært lite sammenlignet med aksjemarkedet.

Det dårligste fondet hadde en avkastning på 2,27 % og 3,97 % for det beste fondet. Det fondet som gir høyest avkastning er KLP Pensjon II Inc har en årlig avkastning 4,0 % siste år, 7,5 % siste 3 år og 5,7 % siste 5 år. Fondet har 5 stjerner uten at man nødvendigvis bør legge mye vekt på det. Fondet har høyere risiko en de fleste andre fond i denne gruppen. I 2006 hadde fondet et tap på 0,1 %. Det er prisen som må betales for den høye avkastningen. Ønsker du et fond med lavere risiko kan DnB NOR Obligasjon (I) være et alternativ. Den årlige avkastningen siste 12 måneder er 3,4 %, siste 3 år er 7,3 % og siste 5 år 5,1 %
Standardavviket er 1,68 mot 3,47 % for KLP Pensjon II Inc. Det har en noe lavere risiko og tilsynelatende litt lavere avkastning. Fondet ligger på Nordnets topp 30 liste.

Dersom du ønsker å spare i disse fondene bør du opprette en Investeringskonto Zero slik at du får utsatt skattet til du tar pengene ut. Du må kjøpe en forsikring som i gjennomsnitt koster 0,04 % pr år regnet av innestående beløp. Det er ingen andre gebyrer på Investeringskonto Zero.

Spar i BSU.

Dersom du har mulighet bør du fylle opp BSU før du går tung inn i fond. Se hvordan du kan spare riktig i BSU.

Betal dyr gjeld først.

Dersom du har dyr forbruksgjeld må du først betale den ned før du tenker på sparing i pengemarkeds- og obligasjonsfond. Følge gjerne min oppskrift til hvordan du kan bli kvitt kredittkortgjeld.