Lånekassen øker rentene

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. januar 2017. Den flytende renten blir 2,109 prosent. Fastrentene fra 1. januar blir 2,070 prosent for 3 år, 2,315 prosent for 5 år og 2,882 prosent for 10 år.

Mesteparten av renteøkningen skyldes at Stortinget kommer til å endre beregningsmåten for renten på studielån. Etter de nye reglene vil studielånet få ca. 0,35 % høyere rente. I tillegg kommer en marginal økning av det generelle rentenivået. Noen banker har så vidt økt renten på boliglån. Det kan se ut til at bunnen er nådd og at vi må forberede oss på gradvis høyere renter.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,50 prosentpoeng i 2016. I forslag til statsbudsjett for 2017 er det foreslått å redusere dette fradraget til 0,15 %.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Jeg vet selvfølgelig ikke hva den flytende renten vil bli fremover, men det er lite sannsynlig at den vil bli liggende mye lavere enn det som nå tilbys for tre års binding. Du risikerer ikke å tape mye ved å binde renten for tre år og har samtidig et vern mot høyere renter. En ekstra bonus er at du er garantert gevinst i januar og februar sammenlignet med flytende rente. Fristen for å søke om fastrente går ut 17. desember.

Utnytt studielånet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *