Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 8,15 % i november og 29,09 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 7,81 % i november og 27,58 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 5,80 % i november og 27,88 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden har økt med 1,42 % i november og 31,69 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 6,64 % i november. Den er redusert med 30 % hittil i år.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning hittil i år

Aksje- og fondskonto -17,41 % (-18 % årlig nominell rente)
IPS 3,59 % (3,92 % årlig nominell rente)
Totalt -0,64 % (-0,70 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,7 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,02 % nominell rente og 9,40 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,90 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig nominell rente på 49,03 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,9 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Netto kjøp av fond kr 37.500 i november og kr 116.161,05 hittil i år.
Netto kontantinnskudd kr 3650 i november og kr 34.900 hittil i år.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2016:

DNB Global Indeks kr 24.802
Nordnet Superfondet Norge kr 5.850
Bankinnskudd kr 1.067,54
Totalt kr 31.719,54

Dette er en reduksjon på kr 6.003,74 hittil i år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,5 %
DNB Global Indeks 6,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,6 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 43,7 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 41,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,5 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,9 %
Obligasjonsfond 7 %
Aksjefond 90,1 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *