Alternativer til Sbanken

Nå som DNB sannsynligvis overtar Sbanken er det mange som ser etter alternativer. Konkurransetilsynet kommer med sin vurdering 26. august. Sammenslåingen vil uansett ta tid. Det er derfor ingen hast.

Bankkonto

Det finnes en rekke alternativer til Sbanken. De fleste rene nettbanker tar bare årsavgift for bankkort og ingen andre gebyrer.

KLP

KLP er et alternativ. Regningsbetaling er gebyrfritt. Bankkortet koster 250 kr pr år og har et valutapåslag på 1,85 %. Renten er 0,05 %.

Sbanken tar 295 kr i årsgebyr og 2 % valutapåslag. Brukskonto gir ikke renter. Bruken av kort er gebyrfritt i begge banker.

Dersom du er medlem av KLP får du bedre betingelser. En av fordelene er at du slipper årsavgiften på bankkortet.

Ya Bank

Ya Bank har gebyrfri nettbank. Kortet koster 250 kr i året og har valutapåslag på 1,75 %. Det er ingen gebyr ved bruk av kortet. Brukskontoen gir ikke renter.

Ulempen med Ya Bank er at de ikke utsteder Bank ID. Vil du ha Bank ID må du ha et kundeforhold til en annen bank.

Du kan heller ikke bruke Ya Bank til å motta eller sende penger internasjonalt.

Ya Bank har en god sparekonto med 0,85 % rente ( 0,75 % fra 1. august.) på innskudd inntil 500.000. Det er ingen uttaksbegrensninger eller krav om minste innskudd. Du kan også betale regninger direkte fra kontoen.

Det hender du finner andre banker som tilbyr sparekonto med marginalt høyere rente. Men da vil de ofte være andre ulemper. Det kan være krav om minsteinnskudd på 50.000 eller 100.000 eller at du ikke får brukt kontoen til å betale regninger.

Ofte må kunder betale inn til et felles kontonummer og oppgi KID slik at banken kan se hvilke kunder som har betalt inn. Det kan forsinke inn og utbetalinger litt.

Jeg bruker Ya Bank Høyrentekonto. Den fungere helt likt med en hvilken som helst vanlig bankkonto. Den eneste begrensningen er at du ikke får bankkort. Da må du ha brukskonto.

Kredittkort

Sbanken har et kredittkort med 16,876 % rente og 2 % valutapåslag. Renten er lavere enn de fleste andre kredittkort. Du kan betale regninger rett fra kredittkortet i nettbanken. Det er ingen gebyrer, heller ikke for kontantuttak eller regningsbetaling.

Det finnes noen få kredittkort med litt lavere rente.

Fana Sparebank kredittkort

Kredittkortet har en nominell rente på 14 %. Overføringer fra kortet og kontantuttak har et gebyr på 40 kr pluss en prosent. Kortet er gratis ved bruk av efaktura.

Remember Gold

Kortet har en nominell rente på 14,9 %. Kontantuttak i minibank eller i bank er gebyrfritt, men renter beregnes fra første dag. Overføring fra kort til konto koster 35 kr + 1 %.

Santander Red

Kortet har en nominell rente på 14,89 %. Kontantuttak koster 30 kr + 1 %. Ingen månedsgebyr ved epostfaktura. De har nettbank som kan brukes til overførsel og regningsbetaling. Dette blir regnet som kontantuttak. Ved kontantuttak, overføringer og regningsbetaling beregnes renter fra første dag i tillegg til gebyret.

Investeringer

Sbanken får en provisjon på de fondene de selger. Det betyr at en andel av forvaltningshonoraret betales til Sbanken. Dette betaler Sbanken ut til kundene så tar Sbanken et eget gebyr for fondene. Gebyret Sbanken tar er 0,06 % på indeksfond og 0,3 % for aktivt forvaltede fond.

Nordnet

Et alternativ kan være Nordnet. De følger samme prinsipp som Sbanken. Du utbetaler returprovisjonen til kundene og tar en plattformavgift. Den er på 0,3 % for aksjefond. De har samme gebyr uavhengig av om det er et indeksfond eller et aktivt forvaltet fond. Det betyr at indeksfond blir 0,24 % dyrere enn hos Sbanken.

Nordnet tilbyr en noen indeksfond uten forvaltningshonorar. Det blir kun belastet plattformavgift på 0,3 %. De billigste fondene hos Sbanken koster rundt 0,2 %.

Har du aksjefond for mer enn 500.000 reduseres plattformavgiften til 0,25 % på det som overstiger 500.000.

KLP

For de som ønsker å investere i indeksfond kan KLP være et alternativ. Ulempen her er at de krever 3000 kr som minste innskudd hver gang du kjøper fond. Det eneste unntaket er hvis du setter opp en spareavtale. Da er minstebeløpet 500 kr i måneden i hvert fond du kjøper.

KLP har en dårlig IPS. Du får ikke velge fond selv. De har åtte fondspakker du kan velge mellom. Du kan bytte fra et alternativ til et annet. Men hele investeringen må ligge i et av de åtte alternativene.

Skagenfondene

Skagen tilbyr aksjesparekonto hvor du kan velge mellom fondspakker og 652 enkeltfond. Minstebeløpet i fond er litt høyere enn hos Nordnet. Fond som hos Nordnet har 100 kr som minsteinnskudd har 150. 250 eller 100 som minstebeløp hos Skagen.

Skagenfondene får en returprovisjon for salg av eksterne fond. Den betales ut til kundene. Skagenfondene tar ikke noen plattform avgift eller eget gebyr. De tjener tydeligvis bare penger ved salg av egne fond og fondspakker.

Skagen tilbyr IPS med tre profiler. De investerer utelukkende i Skagens egne fond. Alle profilene har nedvekting frem mot pensjonsalder. Nedvekting starter ti år før pensjonsalder og vil ha 30 % aksjeandel ved oppnådd pensjonsalder.
Du kan også sette sammen din egen pensjonsprofil, men må velge blant Skagens egne fond og foreta eventuell nedvekting selv.

Hva jeg gjør

Jeg gjør foreløpig ingen ting. Det eneste jeg har i Sbanken er en IPS. Den beholder jeg. Skulle det bli endringer i kostnader vil jeg vurdere å flytte den.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *