Ferie resten av livet

Dine Penger har en interessant artikkel om hva det kreves for å oppnå den ultimate drømmen, ferie resten av livet. Artikkelen har også en kalkulator der folk kan se hvor mye en må ha i formue for å kunne leve av det resten av livet. Formuen du må ha i følge denne kalkulatoren er ekstremt høy, gjerne 20 millioner.

Det er flere forhold som gjør at du kan klare deg med betydelig mindre formue enn denne kalkulatoren gir inntrykk av.

Du kan og bør endre innstillingene i denne kalkulatoren. Den har som utgangspunkt at du ønsker en årsinntekt etter skatt på 400.000 kr. Jeg har en årsinntekt på det nivået før skatt, betaler gjeld og husleie og klarer meg. Hadde jeg vært gjeldfri og eid bolig så kunne jeg levd godt på en skattepliktig inntekt godt under 400.000 kr. Trekker vi så ut skatten så mener jeg bestemt at en inntekt på 300.000 kr etter skatt er mer enn nok. Modellen tar heller ikke hensyn til pensjoner folk får. Fra fylte 67 år er alle i Norge garantert en pensjon som det er mulig å leve av dersom en eier bolig og er gjeldfri. Selv om du skulle ønske noe inntekt på toppen så blir det betydelig mindre enn de 400.000 etter skatt som modellen regner med. Dersom man legger inn en inntekt etter skatt på 300.000 i året frem til 67 år og etter dette kanskje en 150.000 etter skatt på toppen av pensjon så vil den formuen du trenger bli betydelig mindre enn 20 millioner. Modellen tar heller ikke hensyn til at mange ønsker å flytte til f.eks. Spania der leve kostnadene er lavere. Flytter du utenlands så vil du sannsynligvis også betale mindre skatt. De har tatt utgangspunkt i at pengene plasseres i bank til 4 % rente som skattlegges fortløpende, men på enkelte typer investeringer f.eks. investeringskonto eller unit link skattlegges kun realisert gevinst. Investerer du 1000 kr som over tid vokser til 2000 kr, så er halvparten av dette avkastning og resten er den originale investeringen. Tar du ut f.eks. 100 så blir halvparten av dette ansett som gevinst og beskattet, mens de resterende 50 kr bare blir ansett som en tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen. Dette betyr at du får en utsettelse med skatten og at dersom det er noe skattepliktig gevinst igjen når du dør blir dette ikke skattlagt. Det blir eventuelt beregnet arveavgift på hele beløpet. Skal du ta ut en avkastning hvert år må du selge andeler og disse andelene har en kostpris som trekkes fra ved beskatning. Har du invester direkte i vanlige aksjefond og ønsker å ta ut noe hvert år så vil skattemyndighetene anse at de andeler du kjøpte først er de du selger først. Du vil da kunne oppleve at du får en stor skattepliktig gevinst på de første uttakene og at det så blir lavere skatt senere. I tillegg til dette får du et skjermingsfradrag som gjør at ikke hele gevinsten blir beskattet. Ved dødsfall gjelder det samme, nemlig at urealisert gevinst ikke blir beskattet, men inngår i grunnlaget for arveavgift.
Modellen regner også med en for lav avkastning. Skal pengene vare livet ut kan deler av formuen plasseres i investeringer som gir høyere avkastning enn bankinnskudd. Obligasjonsfond og passive aksjefond er gode alternativer for den delen av formuen som ikke skal brukes de første årene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *