Studielån og inntekt

Kunnskapsdepartementet har snudd slik at renter fra BSU ikke vil ha innvirkning på studielån. Det er selvfølgelig gledelig for de studenter som jobber ved siden av studiene og sparer i BSU. Men det er fortsatt slik at all skattepliktige inntekter skal telle likt. Det kan virke rettferdig at kapitalinntekt. pensjoner og arbeidsinntekt blir behandlet likt. Problemet i forhold til BSU er at staten belønner sparing til boligformål samtidig som staten straffer slik sparing med mindre stipend. Det virket som staten ikke helt har bestemt seg. Et viktig poeng er at du kan ikke ta ut penger fra BSU til å betale skatt av renter eller til å finansiere studier. De som sparer utenom BSU vil kunne oppleve at kapitalinntekt begrenser hvor mye de kan arbeide. Det er kun skattepliktige inntekter som teller. Det er sannsynligvis gjort for å forenkle kontrollen. De bare sjekker ligninga og foretar så kutt i stipend og tilsvarende økning i lånet. Investerer du i aksjer eller aksjefond betaler du ikke skatt før du selger. Selger du først året etter at du er ferdig med studiene så vil ikke avkastningen ha noen betydning for studielån. For studenter som ønsker å investere i noe tryggere kan Nordnets Investeringskonto Zero være et alternativ. Du kan invester i aksjefond, obligasjonsfond eller pengemarkedsfond og flytte penger rundt uten at det blir beskattet. Ved å plassere penger i et pengemarkedsfond får du avkastning på nivå med en god høyrentekonto og kun marginalt høyere risiko.

I 2012 kan du ha inntekt på kr 145.400 uten at det reduserer stipendet. Dersom du er student mindre enn 7 måneder i 2012 er inntektsgrensen kr 363.501. I 2013 er beløpsgrensene kr 151.216 og kr 378.041

Les min artikkel om hvordan du kan utnytte studielånet best mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *