Flytting utenlands for å spare penger.

Dette er kanskje et litt spesielt økonomiråd, men det er kanskje relevant for noen.
Norge er et dyrt land å bo i med høye skatter. Selv om det finnes andre land med enda høyere skatter så vil de fleste lett kunne finne andre land med lavere skatte og avgiftsnivå. Levestandarden i de fleste land er nok lavere enn i Norge, men for pensjonister og andre med norske inntekter kan man leve godt i land med lavere kostnadsnivå. Dette gjelder også de som har oppsparte midler her i Norge. De pengene rekker mye lenger i land med lavere prisnivå. Jeg har lenge brukt mye tid på å finne ut hvilket land er best. Det vil selvfølgelig komme helt an på hva man selv foretrekker, men denne prosessen gjør at jeg har mye kunnskap om andre land. Jeg har derfor etablert en ny blogg Emigrasjon for de som av forskjellige grunner ønsker å flytte til et annet land.