Fordelingen av mine investeringer

På min vanlige aksje og fondskonto har jeg 8 fond. Det høye antallet og fordelingen mellom dem kan se litt rar ut.

Her er en oversikt over fond og andel

 • Alfred Berg Indeks Classic 23,8 %
 • DNB Finans 3,6 %
 • DNB Nordic Technology 4,2 %
 • DNB Telecom 21,9 %
 • Fidelity Switzerland A-CHF 24 %
 • Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 21,5 %
 • JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,5 %
 • Nordnet Superfondet Norge 0,5 %

Penger jeg har tjent på blogging ønsker jeg å holde adskilt. Det er de fondene der det er minst penger. Så har jeg en motvilje mot å realisere gevinst og betale skatt. Det har ført til at når jeg har funnet et nytt å bedre fond så vrir jeg nye investeringer dit uten å selge det gamle fondet. I år har jeg realisert en del gevinst og da selger jeg fond der jeg har for mye investert. Jeg har valgt bransjefond ut i fra et håp om at den høyere risikoen de har kompenseres ved høyere avkastning. For å redusere risikoen velges flere bransjefond. Som en motvekt mot dette har jeg investert i brede fond i Norge og Sveits. Dette er land som kanskje ikke er så veldig spennende, men de har historisk vist å ha politisk stabilitet og en grunnleggende sunn økonomi. Når jeg plukker fond ser jeg bl.a. på forvaltningshonorar og belåningsgrad. Egenkapitalen kunne vært brukt til å nedbetale kredittkort. Jeg må derfor ha en svært høy avkastning. Det oppnår jeg med å gire opp investeringene i henhold til min investeringsstrategi.  Med en høy gjeldsgrad, fond som gir god avkastning og har lave kostnader øker sannsynligheten for at avkastningen blir høyere enn kostnaden på kredittkortene. En høy risiko må jeg bare leve med.

Jeg er rimelig god fornøyd med fordelingen. De 4 største fondene er om trent jevnstore. Det hindrer at et enkelt fond får en for stor andel. Jeg kommer til å gradvis redusere andelen i de to største fondene. De fire minste fondene har en lav andel som jeg gradvis øker. Fremover kommer jeg til å gjøre to ting. Jeg selger fond for å få ut avkastningen og hindre at gjeldsgraden faller ned mot 70 %. Jeg kommer til å investere overskuddet fra blogging i fond. Dette vil gå sakte, men jeg vil klare å gradvis få endret porteføljen slik jeg har beskrevet.

Fordeling i IPS

Jeg har spart i IPS siden ordningen ble opprettet. Det har blitt noen mindre justeringer underveis, men i dag har jeg følgende fondsfordeling:

 • Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
 • KLP Obligasjon Global II 9,7 %
 • Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %
 • Nordnet Superfondet Norge 10 %
 • DNB Global Indeks 40,6 %
 • KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,8 %

Jeg  brukte en del tid på nettsidene til Skagenfondene og synes de hadde gode resultater. Skagen tilbyr OTP med forskjellige investeringsprofiler. En av disse profilene hadde 50 % i Skagen Global, 25 % i Skagen Kon-Tiki og 25 % i Skagen Vekst. Jeg valgte å følge den med en liten vri. Jeg valgte å ha 20 % av pengene i et obligasjonsfond. Halvparten av resten d.v.s 40 % av totalen ble plassert i Skagen Global og det som var igjen ble fordelt likt mellom Skagen Vekst og Skagen Kon-Tiki

Senere flyttet jeg de 20 % jeg hadde i Skagen Vekst til KLP Norge Indeks som fulgte Oslo Børs. Skagenfondene er dyre fond. De tar et resultat avhengig forvaltningshoror på toppen av vanlig forvaltningshonorar. Skagen Vekst investerer halvparten av pengene i Norden og resten globalt. Jeg mente at med Skagen Global og Skagen Kon-Tiki så hadde jeg mer enn nok av globale fond. Norsk økonomi er i bunn og grunn veldig solid og en kan trygt investere en del i Norge. De siste endringene var at jeg har byttet  indeksfond for å få ned kostnadene i tillegg byttet jeg fra Skagen til indeksfond. Jeg valgte å fordele pengene likt mellom Alfred Berg Indeks og Nordnet Superfondet Norge. Når det gjelder de 20 % jeg har i obligasjonsfond så har det skjedd noen endringer underveis. Jeg har kommet til at jeg kan ta noe mer risiko siden dette er pensjonssparing. Poenget med obligasjonsfond er å rebalansere en gang i året og ved eventuelt børskrakk. Det betyr at mye av pengene blir stående lenge. Da kan jeg tåle noe risiko. Selskapsobligasjoner vil ha noe mer risiko, men også høyere forventet avkastning. Ved børskrakk kan også de utvikle seg negativt på grunn av konkursrisiko, men da i mye mindre grad en aksjer. Du får dermed et godt bytteforhold mellom obligasjoner og aksjer ved et børskrakk. Jeg har derfor valgt å fordele fondsandelen likt mellom KLP Obligasjon Global og Nordea-1 European High Yield.

Jeg har ingen planer om store endringer fremover. Jeg kommer til å øke andelen obligasjonsfond gradvis når jeg passerer 50. Jeg kommer sannsynligvis til å dekke det ved å redusere andelen i DNB Global Indeks. Jeg synes jeg har mye i et globalt fond. Problemet med globale fond er at du får med alt. Det som er bra og det som er dårlig. Jeg har noen tanker om å reduserer andelen noe og heller investere i Fidelity Switzerland A-CHF. Sveits er politisk og økonomisk stabilt og er derfor en trygg og solid investering. Men så er det denne uviljen mot å tukle med ting som fungerer. Jeg tror jeg lar det være som det er inntil videre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *