Gjeldsregister kan bremse gjeldsproblem

Et gjeldsregister har lenge blitt diskutert i Norge, men hva er det, og hva vil effekten av et slikt register bli?

Norges samlede forbruksgjeld vokser raskt, og stiger med cirka 10 prosent i året. Per dags dato er den samlede forbruksgjelden på rundt 100 milliarder kroner, og et eventuelt gjeldsregister vil bidra til å forhindre at denne typen gjeld blir misligholdt.

Gjeldsregister – sanntidsdatabase over din gjeld

Det finnes ikke et gjeldsregister i Norge per dags dato. Det betyr at banken ikke har noen forutsetning for å vite om du allerede har lån hos andre med mindre du selv oppgir det når du søker om lån. I teorien kan du derfor ta opp mange forbrukslån samtidig.

Ifølge Norges Bank vil en sterk vekst i forbrukslån øke sårbarheten ved et tilbakeslag i økonomien. Et gjeldsregister vil kunne oppgi informasjon om din gjeld i sanntid, og dermed minske sårbarheten ved å kunne avslå lånesøknader dersom du allerede har lån hos andre aktører.

Et gjeldregister hindrer deg i å låne over evne

Slik det er i dag kan du søke om og få innvilget flere forbrukslån samtidig. Dette er verken privatpersoner eller utlånere tjent med. For låntakere kan flere lån være vanskelig å betjene, og dermed bidra til økonomisk uføre. For bankene betyr dette at sjansen for ansvarlig långivning reduseres, og naturligvis mindre penger i kassa.

– Gjeldsproblemer er et betydelig samfunnsproblem som medfører store kostnader både for den som rammes og for samfunnet. I dag kan en person med svak økonomi ta opp svært mange forbrukskreditter i løpet av kort tid, fordi kredittyterne ikke har adgang til å undersøke hvor mye gjeld kundene har fra før. Dette er en viktig årsak til gjeldsproblemene vi ser i dag, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne på regjeringen.no.

Utelatt informasjon om gjeld ikke lenger et problem

Ifølge en analyse GE Moneybank (nå Santander) gjort allerede i 2008, kom det fram at fellesnevneren for personer med gjeldsproblemer var at de hadde inngått låneforpliktelser med en rekke banker og finansieringsinstitusjoner fra før. Denne informasjonen har de deretter unnlatt å oppgi til banken de søkte hos.

I kombinasjon med dagens kredittvurdering vil et gjeldsregister i større grad sørge for at folk som ikke bør få lån, ikke får det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *