Inntekter fra bloggen

Hver måned setter jeg opp en oversikt over formue og gjeld. Jeg setter også opp den formuen som bloggen har generert.

30. april ser tallene slik ut:

DNB Nordic Technology kr 386
DNB Finans kr 384
Bankinnskudd kr 302,08
Totalt kr 1072,08

Det er ikke de helt store summene, men det er en start. Jeg har også en del penger tilgode hos TradeDoubler slik at tallene vil se mye bedre ut nå den betalingen er mottatt. Inntekten er sporadiske og varierer mye. Skal jeg regne ut gjennomsnittsinntekten får jeg forskjellige tall avhengig av hvor mange måneder jeg velger å inkludere. Det vil også være avhengig av hvorvidt jeg velger kontantprinsippet og ser på når pengene blir utbetalt eller om jeg skal se når penger godskrives min konto hos Adsense og TradeDoubler. Med så små og sporadiske inntekter er det foreløpig mest hensiktsmessig å se hva jeg får i akkumulert formue som følge av bloggen.