Investering i eiendom

Det er nå innført betydelig høyere skatt på investeringer i verdipapirer og fond. Et alternativ kan derfor være å investere i eiendom. Skattereglene er utformet slik at det er svært gunstig å investere i eiendom.

Det er viktig å være klar over at investering i eiendom krever mye mer aktivitet en plassering i fond. Eiendom er ikke passiv investering og passer derfor ikke for alle.

Egen bolig

Den største skattemessige fordelen med egen bolig er at den kan selges med skattefri gevinst. Kravet er at du har eid boligen i 2 år og har brukt den som primærbolig i 12 måned i løpet av de siste 24 måneder.

Du får også 75 % rabatt på formueskatten. Rabatten reduseres til 30 % av verdien som overstiger 10 millioner.

Du kan leie ut inntil halve boligen målt etter markedsverdi skattefritt. Leier du ut mer en halve boligen er det skattefritt dersom inntekten ikke overstiger 20.000 i året.

Ved korttidsleie, inntil 29 dager hver gang gjelder egne regler. De første 10.000 er skattefritt. For inntekter over 10.000 beskattes 85 %.

Eventuell skattepliktig inntekt blir beskattet som alminnelig inntekt med 22 %.

Dersom du er under 34 år og ikke eier egen bolig kan du spare inntil 27.500 kr i BSU og får 10 % fradrag i skatten. Selv om reglene er strammet inn er det en god ordning.

Fritidsbolig

Har du fritidsbolig kan du selge den etter fem år med skattefri gevinst. Forutsetningen er at du har brukt den som fritidsbolig i fem av de siste år. Du kan også leie ut fritidsboligen. De første 10.000 kr i leieinntekter er skattefrie. For inntekter over 10.000 vil bare 85 % bli skattepliktig. Leier du ut for 20.000 i året blir 8.500 kr skattepliktig. Dette beskattes som alminnelig inntekt som i dag utgjør 22 %. Du får også 5 % rabatt på formueskatten.

Utleiebolig

Dersom du har inntil fire utleieboliger blir det ikke sett på som næringsvirksomhet. Alt blir beskattet som kapitalinntekt med 22 %.

Andre skattemessige forhold

Du må betale kommunale avgifter og du kan også bli belastet eiendomsskatt. Du må sjekke reglene i kommunen der du investerer.

Det er kommet forslag om innstramminger av skattlegging av boliger. Du kan risikere økt formueskatt, krav om lengre botid for å selge boligen skattefritt og andre innstramminger.

Norge er et land der politiske endringer skjer gradvis og man inngår gjerne kompromisser. Det er også en lang tradisjon om å være om hjem og bolig. Selv om det kan bli justeringer ser jeg ikke for meg noen dramatiske endringer på kort tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *