Skatteoptimert investeringer i fond

Det er nå blitt veldig høy skatt på investeringer i aksjer. Etter de nye reglene blir avkastningen beskattet med 51,51 %. Dette er en flatt skatt som betales uavhengig av om du har høy eller lav inntekt. Skatten gir heller ingen opptjening i folketrygden. Dersom du må betale formueskatt går fort 60 % av avkastningen bort i skatt.

Det finnes et lite triks som kan redusere skatten til 39,16 %

Du oppretter en investeringskonto Zero hos Nordnet. Det finnes andre som tilbyr tilsvarende konto. Men da vil du ofte ha et mindre utvalg av investeringsalternativer.

Dersom du holder andelen aksjer ved årsskifte på maksimalt 20 % blir all gevinst beskattet med 22 %. Selskapsskatten på 22 % blir trukket av selskapenes overskudd før du får utbetalt noe. Det gjør at skatten totalt blir 39,16 %. Formueskatten blir litt høyere fordi du ikke får verdsettingsrabatten. Du kommer likevel mye bedre ut. Det er kun ved årsskifte du trenger en aksjeandel på 20 % eller mindre. Resten av året kan aksjeandelen være så høy som du vil.

Et annen triks er å spare i IPS

Sparer du 15.000 kr i IPS får du 3.300 i mindre skatt. Du trenger bare kutte forbruket med 11.700. Med 8 % årlig avkastning vil det ha vokst til 32.384 kr på 10 år. Det tilsvarer 25.260 etter skatt.

Dersom du kutter forbruket med 11.700 kr og investerer utenom IPS vil det ha vokst til 25.260 etter 10 år. Nøyaktig samme beløp. Men det er en viktig forskjell. Du må betale skatt av avkastningen. I tillegg må du betale formueskatt hvert år.

Sparing i IPS er jevngod med å en konto der du slipper skatt på avkastningen og formue.

Ulempen med IPS er at du ikke får ut pengene før du er 62 år. Det er også et krav om at utbetalingen skal vare frem til du fyller 80 år. Det er også et krav om at utbetalingen skal skje over 10 år.

Det er imidlertid lett å få ut pengene raskere. Bare fordel sparingen på flere leverandører.

Dersom den årlige utbetalingen blir mindre en 20 % av Grunnbeløpet i folketrygden blir antall år redusert. Pr. i dag utgjør dette 22.295 kr. Dette beløpet blir justert opp i mai hvert år. Det gjør at beløpet blir høyere når du blir pensjonist. Jeg har kalkulerer med 3 % økning i grunnbeløpet hvert år og 8 % avkastning hver år. Jeg rekalkulerer hvert år når jeg ser avkastningen jeg får og når Grunnbeløpet blir justert i mai.

Jeg har fordelt sparingen i IPS på to leverandører. Jeg regner med å få pengene utbetalt over fem år.

Det er en lav årlig grense på 15.000 i IPS. Det betyr at mesteparten av sparingen må skje utenom IPS. Skulle du bomme med beregningene slik at utbetalingen tar 1 år lengre er ikke det noen krise. Antall år blir rundet ned. Skulle saldoen holde til 5,99 år blir pengene likevel utbetalt over 5 år.

Jeg vet ikke hvilke skatteregler vi får i fremtiden. Men alt tyder på at det vil bli høyere skatt på aksjeavkastninger og aksjeformue. Det vil derfor bli stadig viktigere å fokusere på skatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *