IPS i utbetalingsperioden

Det har kommet kritikk av myndighetenes krav om at IPS i et forsikringsselskap skal ha en garanti mot tap i utbetalingsperioden. Nordnet hevder dette ikke er gunstig fordi det gir mye dårligere avkastning. Jeg er enig i mye av kritikken, men er ikke like kategorisk i motstanden mot garantier. Jeg skal her kort forklare hvorfor.

Utbetalingen fra IPS kan tidligst starte når du er 62 år. Utbetalingen må vare frem til du er 80 år. Utbetalingstiden skal være minst 10 år.

Dette betyr at du får utbetaling over en lang periode. Dersom du har IPS i et forsikringsselskap vil du i utbetalingsperioden få en garanti mot tap. Det betyr at forsikringsselskapet garanterer at avkastningen hvert eneste år vil være null eller høyere.

Dette er en ordning der forsikringsselskap investerer pengene for deg. Porteføljen blir belastet et gebyr som skal dekke garantien. I tillegg reduseres risikoen ved p investere veldig konservativt. Det er en veldig liten andel aksjer, ofte ikke mer enn 10 eller 20 %, og resten i tryggere investeringer. Det gjør at den forventede avkastningen i utbetalingsperioden blir veldig lav.

De fleste vil oppleve at 70-80 % av pensjonen de får kommer fra NAV, resten består av en tjenestepensjon og så litt egen sparing på toppen. Dette sammen med en lang utbetalingsperiode gjør at mange mener det ville vært fornuftig med en høy aksjeandel.

Jeg er ikke så helt sikker. 10-20 % aksjeandel er veldig lite over en periode på inntil 18 år. Men det er ikke nødvendigvis garantien mot negativ avkastning so er problemet.

Det er vesentlige forskjeller på kursfall i utbetalingsperioden og i spareperioden. Kommer det et kraftig kursfall i spareperioden betyr det at verdien av dine investeringer faller. Men det er bare et tap på papiret. Det er ikke et realisert tap. Du vil også få mulighet til å kjøpe aksjer billig.

I utbetalingsperioden vil et kursfall bli realisert. Da selges det andeler kontinuerlig for å betale ut pensjon.

Mens du sparer til pensjon vil verdisvingninger ikke påvirke likviditeten. Kommer det inn 30.000 på lønningsdagen og du investerer 5.000 i aksjefond har du 25.000 igjen til å leve av. Uansett om markedet går opp eller ned vil du da ha 25.000 i måned du kan bruke.

I utbetalingsperioden blir dette annerledes. Starter utbetalingen ved fylte 62 år så vil du få 1/18 første året og 1/17 andre året også videre til alt er utbetalt.

Har du 1.800.000 så vil du få 1000.000 første året. etter et år har du igjen 1.700.000 plis avkastning. har du fått 50.000 kr i avkastning vil du da ha 1.750.000.neste år får du utbetalt 1/17 av 1.750.000=102.941. Dert er faktisk en liten økning. Har du et år med tap på f.eks 50.000 vil beholdningen synke til 1.650.000. da vil utbetalingen bli 97059. Altså en reduksjon. Det blir litt som å ha en jobb der lønna du får utbetalt hopper opp og ned avhengig av aksjekursene. Du kan velge å stoppe utbetalingen hvis det kommer et børskrakk, men da vil du heller ikke få noe penger inn på kontoen. Du må velge mellom å selge med tap og få lavere utbetalinger eller stoppe utbetalingene helt og dermed klare deg uten pengene. Dette er ikke et problem mens du sparer til pensjon.

For mange er ikke dette noe uoverkommelig problem. Forbruket kan justeres. Det varierer også noe hva man betaler i regninger hver måned. de fleste vil også ha noe sparepenger som kan brukes. Utbetalinger fra IPS vil for de fleste utgjøre en liten del av det de totalt har å leve av.

Mitt poeng er ikke at kurssvingninger i utbetalings perioden nødvendig vis vil være katastrofalt. Poenget mitt er bare at kursfall i utbetalingsperioden har større negative konsekvenser enn det har når du sparer til pensjon. Det kan derfor være hensiktsmessig med lavere risiko i utbetalingsperioden.

Du må velge om du vil ha en stabil utbetaling eller godta svingninger i verdiene og utbetalingen for å få høyere avkastning. Det er ikke nødvendigvis gitt hva som er best. Et poeng er at pensjonen blir utbetalt månedlig. en høyere avkastning vil ikke nødvendigvis bety så mye mer pr utbetaling. Dette er penger som skal gå til daglig forbruk. Du kan ikke ta ut pengene å kjøpe bil eller en ferieleilighet i Spania.

Jeg skulle sett at en hadde ordninger med en garanti som gjorde at en opprettholdt kjøpekraften som et minimum. Det kunne vært løst ved å ha en høyere aksjeandel og at forsikringsselskapet tar et tilstrekkelig høyt honorar for en slik garanti. Man kan tenke seg en ordning hvor forsikringspremien settes opp i de årene med ekstremt høy avkastning. Da får man fordelen av en høy aksjeandel samtidig som en jevner ut avkastningen noe og er garantert ben årlig økning som dekker inflasjon.

Problemet med dagens ordninger er at aksjeandelen er veldig lav. I noen tilfeller er den bare 10 %. Det gir lite avkastning. Samtidig må en ikke undervurdere verdien av stabilitet og forutsigbarhet. Jeg er faktisk tilhenger av en garanti i utbetalingsperioden, men vi trenger noe bedre enn det som tilbys i dag.

Har du IPS med garanti i utbetalingsperioden må du vurdere om du vil ha det eller om du vil flytte IPS til en bank der du kan velge aksjeandelen selv.

Les om IPS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *