Ukens rapport

Dette har vært en turbulent uke og jeg har gått med tap. Det er ikke uventet siden sommeren pleier å være preget av mye turbulens og lav avkastning. Jeg er forberedt på at det kan komme kraftige fall de neste månedene. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.Totalt hittil i år har verdiene falt med 22,87 %. Ferielønna kom inn på kontoen på onsdag og jeg valgte å sette inn 5000 kr på Nordnet- kontoen for å forhindre overbelåning. Pengene lar jeg stå der inntil videre.

Transaksjoner denne uken

Jeg har satt inn kr 5.000 denne uken. Jeg har også foretatt en rebalansering i IPS.

Planen fremover

På min aksje- og fondskonto er planen fremdeles å selge meg ut hvis markedet tar seg opp igjen. Hovedfokuset nå er på nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Det er kun mulig hvis jeg har mindre gjeld.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond. De selges kun hvis det er nødvendig for å dekke utgifter i forbindelse med bloggene.

Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller kraftig. Det må i så fall være et fall på godt over 5 %, helst opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Når restskatten er betalt til høsten foretar jeg årets innskudd i IPS. Jeg vil da også vurdere om jeg kan investere mer på min aksje- og fondskonto. Et viktig forhold er om kredittkortgjelden er redusert til et akseptabelt nivå.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -22,87 % (-49,54 % årlig nominell rente)
IPS -3,40 % (-7,36 % årlig nominell rente)
Totalt -8,19 % (-17,73 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,22 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,38 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.786,77
Netto kontantuttak kr 14.000

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,4 %
DNB Global Indeks 25,4 %
DNB Health Care 7,7 %
Fidelity Singapore A-USD 32,8 %
Fidelity Switzerland A-CHF 29,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,7 %
Nordnet Superfondet Norge 9,7 %
DNB Global Indeks 40,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *