Lønn eller utbytte?

For de som driver et aksjeselskap er en aktuell problemstilling om pengene bør tas ut som lønn eller utbytte. Eier man alle aksjene selv står en i utgangspunktet ganske fritt i å velge. Lønn gir full opptjening i forhold til trygdeytelser som pensjon, sykepenger og dagpenger. Selskapet må betale arbeidsgiver avgift og den ansatte vil normalt betale høyere skatt på lønn en på utbytte. Det er i midlertid en viktig forskjell, selskapet kan utgiftsføre lønnskostnader og slipper å betale skatt av inntekter som utbetales som lønn. Utbetaling av utbytte reduserer ikke selskapet skattepliktige overskudd.

I praksis betyr det at et overskudd på 100 må først beskattes med 25 (pr. i dag er skatten 27 %, men er foreslått redusert til 25 % fra 2016) slik at nettoen dermed blir 75. Deles dette ut som utbytte vil mottaker måtte betale 21,5625 i skatt. Det betyr at av overskuddet på 100 tar staten 46,5625 i skatt og eieren sitter igjen med 53,4375.

Lønn og tilhørende arbeidsgiveravgift kan bedriften føre som en utgift og slipper dermed å betale skatt. Med 100 som skal utbetales og dekke tilhørende skatter og avgifter kan bedriften utbetale lønn på 87,64. Med arbeidsgiveravgift på 12,36 så koster det bedriften 100. Den ansatte må betale vanlig skatt av de 87,64. Hvor mye skatt det blir vil være helt avhengig av hvor høy inntekt den ansatte har. for at den ansatte skal sitte igjen med 53,4375 eller mer må skatten være 34,20 eller mindre. Det utgjør 39,03 % av lønnen på 87,64. Det betyr at så lenge skatten på lønnen for mottaker er under 39,03 % blir det mindre skatt totalt om du tar det ut som lønn fremfor utbytte. Det betyr i praksis at så lenge du totalt har mindre enn 565 400 kr i lønn så er lønn bedre en utbytte fra egen aksjeselskapselskap.

Eier du aksjeselskapet selv må du passe på at lønnen som blir utbetalt er økonomisk forsvarlig og er rimelig i forhold til det arbeidet du utfører. Jeg er ingen spesialist på konkursrett, men vet at det finnes sanksjonsmuligheter hvis eiere grafser til seg på kreditorers bekostning.

Krever driften av selskapet lite arbeid og du tar ut lønn som om du var fulltidsansatt kan du bli beskyldt for å skaffe deg uberettiget opptjening av trygdeytelser.

Dersom du skal ansette folk vil feriepenger og sykepenger innebære at du må betale for flere timer enn det den ansatte arbeider. Det øker arbeidskostnadene. Eier du selskapet selv er ikke dette noe problem. Disse ordningene medfører ikke at du som ansatt får ut mer penger. Ordningen bare sikrer at du ikke taper når du har ferie eller er syk. Eier du selskapet selv er det ingen kontroll med om du jobber eller ikke. Du kan uansett justere lønnen slik det passer. Obligatorisk tjenestepensjon er også frivillig for et enmanns AS. Velger du å ha tjenestepensjon betyr det bare at selskapet betaler og du får ut pengene i form av pensjon. Det er bare en annen måte å ta ut penger på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *