Ukens rapport

Dette har vært en dårlig uke for mine fond. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i november tilsvarer -74,76 % årlig nominell rente. Jeg har solgt fond for kr 368,85 i Fidelity Switzerland A-CHF, kr 10 360,93 i Alfred Berg Indeks Classic og kr 755,56 i Fidelity Germany A-EUR mandag denne uken og kr 989,43 DNB Global Indeks på onsdag. Dette er salgsordrer som ble lagt inn forrige uke. Jeg legger ikke inn flere salgsordrer før markedet tar seg opp igjen. Kursfallet har gjort det umulig å ta ut penger denne uken. Salgene de siste ukene har gjort at jeg er kommet nærmere min ideelle portefølje.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 115,60 %
IPS 9,61 %
Totalt 30,63 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,78 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,15 % før jeg blir overbelånt. 115,60 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 115,60 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 100,08 % hittil i år. Med 115,60 % årlig avkastning vil 4 607,83 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 8,35 %. Den årlige avkastningen på 9,61 % er mer enn de 6,69 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 29,58 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 22,44 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 128.355,19
Netto kontantuttak kr 96.921

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,6 %
DNB Global Indeks 9,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 28,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 %
Alfred Berg Indeks Classic 11,9 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10,6 %
Fidelity Germany A-EUR 10,8 %
Handelsbanken MSCI USA Index 11,5 %
Fidelity Singapore A-USD 11,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,8 %
DNB Global Indeks 40,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,4 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *