Lønnsforhandlinger i staten

I dag leverte partene sine krav i statsoppgjøret. I år er der et mellomoppgjør. Det betyr at det bare forhandles om lønn.

LO krever en reallønnsøkning i form at et sentralt kronetillegg og en lavlønnsprofil. Reallønnsøkning begrunnes med at statsansatte fikk lavere lønnsutvikling enn andre grupper ved oppgjøret i 2020.

Staten vil holde seg til rammen i frontfagene på 2,7 % og at alt skal forhandles om lokalt.

Lokale forhandlinger innebærer at det ikke blir streikerett og at mange ansatte ikke får noe lønnsøkning. En ramme på 2,7 % vil også bety en reallønnsøkning. Dette er noe Lo alltid har verdt sterkt i mot. Det blir også hevdet at lokaleforhandlinger fører til skjevheter i forhold til hvilke grupper som får lønnsøkning.

Det er såpass stor avstand at det vil være rart om det ikke blir brudd. Det er en borgerlig regjering og valgår. Jeg tror ikke LO er spesielt interessert i å gjøre det lett for regjeringen.

Dersom det blir lokale forhandlinger får jeg ingen ting før til høstet, men med virkning fra 1. mai. Det vil også bety at jeg ikke vet om jeg får noe eller hvor mye det blir.

Frist for forhandlingene er 30. april.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *