Lønnsoppgjøret i staten

Partene er enige om ny tariffavtale i Staten. Jeg har sakset fra nettsiden til LO Stat.

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64: 10.000 kr
  • Ltr. 65-107: 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Lønnsøkningen har virkning fra og med 1. mai. For meg personlig utgjør dette en økning i netto utbetalt på kr 750 pr måned.

Dert er avsatt 0,85 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai. Lokaleforhandlinger skal avsluttes innen 31. oktober.

Riksmeklerens møtebok

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *