Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Formuen har økt med 1,18 % i april og 8,71 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 0,27 % i april og 27,41 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -7,41 % (-22,54 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -20,78 % (-63,20 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -5,17 % (-20,97 % årlig nominell rente)
Zero -4,35 % (-13,24 % årlig nominell rente)
IPS -5,48 % (-16,67 % årlig nominell rente)
PKB -4,43 % (-13,48 % årlig nominell rente)
Totalt -5,10 % (-15,50 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 766,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.661,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.615,00
Kontanter kr 33.955,90
Totalt kr 41997,90

Dette er en reduksjon på kr 1.980,08 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,5 %
Nordnet Indeksfond Global 70,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har kjøpt fond for 100 kr i april.

Kontanter 0,2 %
MS INVF US Growth A 20,7 %
Nordnet Indeksfond Global 79,2 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 108 kr og kjøpt fond for 100 kr.

KLP Obligasjon 5 år 84,7 %
Nordnet Indeksfond Global 15,3 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Fondsfinans Kreditt 10,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 40,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 48,97 %
Obligasjonsfond 11,01 %
Aksjefond 40,02 %

Pensjonssparing 47,19 %
Depositum husleie 1,02 %
Frie midler 51,80 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *