Månedsoversikt for mars

Jeg  har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har økt med 0,26 % i mars og 1,62 % hittil i år. Bruttoformuen har sunket med 0,81 % i mars og 0,14 % hittil i år. Gjelden er redusert med 0,63 % totalt i mars og 1,53 % hittil i år. Kredittkortgjelden er redusert med 1,34 % i mars og 2,89 % hittil i år. Nettoformuen har økt med 0,23 % i mars og 4,48 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i mars tilsvarer en årlig rente på 8,89 %. Årlig avkastning hittil i år er -1,89 %.

Ved utgangen av mars så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 436.263
Gjeld kr 299.875
Egenkapital kr 136.388
Gjeldsgrad 68,74 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 11,47 % nominell rente og 12,09 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i mars tilsvarer en årlig rente på -16,62 %. Årlig avkastning hittil i år er 7,94 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 24,58 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2014:

DNB Nordic Technology kr 11.345
DNB Finans kr 11.294
Storebrand Health Care kr 687
Bankinnskudd kr 1017,53
Totalt kr 24.343,53

Dette er en økning på kr 2433,58 siden 31.12.2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *