Månedsoversikt over formue og gjeld

Nå er det siste dag i februar og jeg begynner med det jeg gjør hver måned. Jeg før inn i Excel en oversikt over min formue og gjeld. Jeg har et enkelt regneark med en kolonne for hver måned gjennom hele året. Jeg fører inn verdien av alle investeringer og saldo på alle bankkonti. Jeg fører selvfølgelig også inn all kredittkort og lån.
Dette gir meg hver måned tre viktige tall. Endring i bruttoformuen gjør at jeg kan se og bli inspirert av utviklingen og eventuelt foreta endringer. Det å se endring av gjelden hver måned gjør at jeg kan se om gjelden totalt går ned. Skulle gjelden øke så er det et dårlig tegn og fungerer som en påminnelse om at jeg bør stramme inn forbruke. Hvis investeringene øker så mye at netto formuen øker til tross for gjeldsøkning er økning av gjelden ikke et problem. Da er det ikke noe å bekymre seg for hvis ikke gjelden blir så stor at den ikke kan betjenes eller at renten er høyere en det man realistisk kan forvente å få over tid på investeringene. Dette virker motiverende og det gir meg en oversikt over utviklingen fra måned til måned. Det å få en slik tilbakemelding hver måned virker disiplinerende og jeg vil tidlig oppdage om dette går helt ut av kontroll.Dette er noe jeg anbefaler til alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *