Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 4,16 % i april. Den er redusert med 1,21 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 3,90 % i april. Den er redusert med 3,71 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 1,47 % i april og 8,44 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 2,48 % i april og 10,59 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 29,95 % i april og 18,88 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 78,62 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksje- og fondskonto -13,28 % (-40,39 % årlig nominell rente)
IPS -1,17 % (-3,56 % årlig nominell rente)
Totalt -1,55 % (-4,73 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,82 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 7,94 % nominell rente og 8,24 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,14 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i april tilsvarer en årlig nominell rente på 393,52 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,37 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har tatt ut netto kr 1.325 i april.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2018:

DNB Global Indeks kr 28.980
Nordnet Superfondet Norge kr 8.029
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.917
Bankinnskudd kr 309,01
Totalt kr 39.235,01

Dette er en reduksjon på kr 1.654,92 i 2018.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4,9 %
Nordnet Superfondet Norge 20,6 %
DNB Global Indeks 74,4 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,7 %
Nordnet Superfondet Norge 10,8 %
DNB Global Indeks 39,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,00 %
Obligasjonsfond 17,02 %
Aksjefond 79,97 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 59,45 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,60 %
Lånekassa 24,17 %
Nordnet 12,78 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *