Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 0,27 % i august og 48,85 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 5,8 % i august og 47,33 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 1,18 % i august. Den er redusert med 40,07 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden har økt med 1,95 % i august. Den er redusert med 10,79 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 34,48 % i august og 11,09 % hittil i år.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. I august har jeg hatt en svak negativ utvikling

Avkastning hittil i år

Aksje- og fondskonto -17,52 % (-26,28 % årlig nominell rente)
IPS 2,66 % (3,99 % årlig nominell rente)
Totalt -1,55 % (-2,32 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,70 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,24 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,86 % nominell rente og 9,22 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,71 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig nominell rente på -70,10 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Netto salg av fond kr 0 i august og kr 229.980,47 hittil i år.
Netto kontantuttak kr 600 i august og kr 38.100 hittil i år.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2016:

DNB Global Indeks kr 25.335
Nordnet Superfondet Norge kr 5.573
Bankinnskudd kr 134,34
Totalt kr 31.042,34

Dette er en reduksjon på kr 6.680,94 hittil i år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 18 %
DNB Global Indeks 82 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,8 %
Nordnet Superfondet Norge 9,8 %
DNB Global Indeks 39,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,8 %
Obligasjonsfond 15,6 %
Aksjefond 77,6 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *