Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 3,31 % i august og 40,11 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 1,53 % i august og 39,64 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 100 % i år.
  • Nettoformuen har økt med 3,31 % i august og 46,16 % hittil i år.
  • Spareraten er 39,19 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 19,26 % (28,92 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 19,59 % (29,42 % årlig nominell rente)
Zero 0,33 % (0,50 % årlig nominell rente)
IPS 16,86 % (27,73 % årlig nominell rente)
PKB 13,17 % (19,79 % årlig nominell rente)
Totalt 14,35 % (21,56 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.742,00
Nordnet Indeksfond Global kr 29.496,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.273,00
Kontanter kr 413,11
Totalt kr 41.424,11

Dette er en økning på kr 4.572,37 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 11,4 %
Nordnet Indeksfond Global 71,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,5 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i august og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,4 %
DNB Teknologi A 10,2 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 50,4 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i august og kjøpt fond for alt.

Kontanter 3 %
KLP Obligasjon 5 år 97 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 1,9 %
KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,2 %
Nordnet Indeksfond Global 39,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 6,09 %
Obligasjonsfond 14,39 %
Aksjefond 79,53 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *