Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,47 % i september og 40,77 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 1,61 % i september og 41,88 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 100 % i år.
  • Nettoformuen har økt med 0,47 % i september og 46,85 % hittil i år.
  • Spareraten er 55,46 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 15,52 % (20,76 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 10,46 % (13,98 % årlig nominell rente)
Zero -2,56 % (-3,43 % årlig nominell rente)
IPS 7,78 % (11,26 % årlig nominell rente)
PKB 11,41 % (15,25 % årlig nominell rente)
Totalt 11,40 % (15,24 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.762,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.524,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.175,00
Kontanter kr 937,13
Totalt kr 41.398,13

Dette er en økning på kr 4.046,39 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 11,8 %
Nordnet Indeksfond Global 70,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i september og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,7 %
DNB Teknologi A 10,1 %
MS INVF US Growth A 29,3 %
Nordnet Indeksfond Global 50,8 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 3931 kr i september og kjøpt fond for 4000 kr.

Kontanter 0,4 %
KLP Obligasjon 5 år 99,6 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %.

Pensjonskapitalbevis:

I månedsskifte august/september foretok jeg en ekstraordinær rebalansering.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 20 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %
Nordnet Indeksfond Global 38,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 5,02 %
Obligasjonsfond 14,95 %
Aksjefond 80,02 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *