Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 4,25 % i desember og 4,43 % totalt i 2018.
  • Bruttoformuen er redusert med 1,51 % i desember og 4,04 % totalt i 2018.
  • Gjelden totalt har økt med 2,07 % i desember. Den er redusert med 17,69 % totalt i 2018.
  • Kredittkortgjelden har økt med 4,00 % i desember. Den er redusert med 17,39 % totalt i 2018.
  • Nettoformuen er redusert med 9,27 % i desember. Den har økt med 61,16 % totalt i 2018.
  • Gjelden utgjør 70,92 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksjesparekonto -36,37 % årlig nominell rente
Pensjonskapitalbevis -3,92 % årlig nominell rente
Totalt -4,91 % årlig nominell rente

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 78,19 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,54 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,68 % nominell rente og 9,04 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,32 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på -247,61 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,33 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har byttet fond for 2.133,22 kr fra DNB Global Indeks til KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II (547,13 kr). Fondsfinans Norge (485,19 kr) og KLP AksjeGlobal Indeks IV A (1.100,90)

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2018:

DNB Global Indeks kr 17.102
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 11.261
Nordnet Superfondet Norge kr 5.325
Fondsfinans Norge 1.626
KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 1.043
Bankinnskudd kr 1.306,03
Totalt kr 37.663,03

Dette er en reduksjon på kr 3.226,90 i 2018.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A 2,9 %
Fondsfinans Norge 4,5 %
Nordnet Superfondet Norge 14,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 31 %
DNB Global Indeks 47 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 9,3 %
Nordnet Superfondet Norge 9,2 %
DNB Global Indeks 39,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,9 %
KLP Obligasjon Global II 10,5 %
Fondsfinans Kreditt 10,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,85 %
Obligasjonsfond 17,52 %
Aksjefond 76,63 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 58,77 %
Kredittkort med rentefri saldo 6,03 %
Lånekassa 22,66 %
Nordnet 12,53 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *